a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 27)

Κατάσχεση – δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών από τη φορολογική αρχή

Α. Ως μέτρο διασφάλισης των οφειλών προς το Δημόσιο (άρθρο 46 ΚΦΔ) Προκειμένου να διασφαλίσει την είσπραξη φόρων, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί - σε επείγουσες περιπτώσεις ή - για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος για την είσπραξη των φόρων, να προβαίνει πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της οφειλής και χωρίς δικαστική απόφαση, αλλά βάσει ενός εκ των εκτελεστών τίτλων που αναφέρει ο ΚΦΔ (άρθρο 45 ΚΦΔ), στη συντηρητική κατάσχεση κινητών, ακινήτων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτών, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του Δημοσίου, είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου, συνεπώς και τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη. Η συντηρητική κατάσχεση τρέπεται αυτοδίκαια σε αναγκαστική...

Προβολή Άρθρου

Απόσχιση κλάδου με το ν.δ. 1297/1972 – προϋποθέσεις και φορολογικά πλεονεκτήματα

Προϋποθέσεις 1) Η εισφορά του κλάδου πρέπει να γίνεται από μία ή περισσότερες λειτουργούσες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε ανώνυμη εταιρεία λειτουργούσα ή νεοϊδρυόμενη (διαφορά από ν. 2166/1993). 2) Κατά την εισφορά του κλάδου πρέπει να εισφέρονται στη λειτουργούσα ή νεοϊδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του αποσπώμενου κλάδου. 3) Η εισφέρουσα τον κλάδο επιχείρηση θα πρέπει και μετά την εισφορά να εξακολουθεί να λειτουργεί με τους υπόλοιπους κλάδους της. 4) Η απόσχιση πραγματοποιείται αλλά κατόπιν εκτιμητικού ελέγχου, από τα πρόσωπα του άρθρου 9 ν. 2190/1920, της πραγματικής αξίας του ενεργητικού και του...

Προβολή Άρθρου

Η υπόθεση του ακινήτου της Κασσιόπης

Το επίμαχο ακίνητο εμβαδού 489.560 τ.μ. στην περιοχή της Κασσιόπης στην Κέρκυρα είχε παραχωρηθεί  κατά πλήρη νομή και κατοχή στο Ελληνικό Δημόσιο άνευ ανταλλάγματος , για εξόφληση φόρου κληρονομίας με σχετική δήλωση των κληρονόμων της εν ζωή ιδιοκτήτριας αυτού. Στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου περιήλθε με το 313/4.10.2000 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Κερκύρας Χριστίνας Καμπούρη. Τα 275.250 τ.μ. του ακινήτου με σχετική πράξη της Διευθύνσεως Δασών Κέρκυρας διαπιστώθηκαν ότι αποτελούν δασικη έκταση, η δε υπόλοιπη επιφάνεια του ακινήτου χαρακτηρίζεται ως γεωργική και χορτολιβαδική. Στο ακίνητο υπάρχει επίσης λίμνη με επιφάνεια 14.000 τ.μ. με την ονομασία «Βρωμολίμνη». Επίσης εντός των 489.560 τ.μ. περικλείεται έκταση...

Προβολή Άρθρου

Έξοδος-παραίτηση-αποχώρηση συγκληρονόμου από κοινωνία κληρονόμων

Έξοδος-παραίτηση-αποχώρηση συγκληρονόμου από κοινωνία κληρονόμων είναι γενικά δυνατή και γίνεται με διάθεση της μερίδας του στην κληρονομία (σύμφωνα με το άρθρο 1886 ΑΚ). Κατά περίπτωση, η αποχώρηση του συγκληρονόμου από την κοινωνία μπορεί να γίνει με τη διάθεση της κληρονομικής του μερίδας στην κληρονομηθείσα κοινή επιχείρηση στους λοιπούς συγκληρονόμους. Ίδιο αποτέλεσμα θα είχε και η παραίτηση του από τη μερίδα του στην κοινή επιχείρηση υπέρ ενός ή όλων των υπολοίπων συγκληρονόμων (μετά την πάροδο βεβαίως της προθεσμίας αποποίησης), καθώς σε αυτή την περίπτωση δε θα επρόκειτο για εγκατάλειψη της μερίδας, αλλά για μεταβίβασή της. Στην πραγματικότητα, η μεταβίβαση της μερίδας στην κοινή...

Προβολή Άρθρου

Δυνατότητα «μετατροπής» κοινωνίας κληρονόμων σε εταιρεία ή σύστασης εταιρείας

Η εταιρεία και η κοινωνία κληρονόμων έχουν κατά βάση κοινά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα μάλιστα στην περίπτωση που η εταιρεία είναι αστική εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα, αφού στην περίπτωση αυτή η «εταιρική» περιουσία είναι κοινή περιουσία των εταίρων. Η κοινή αυτή περιουσία απαιτεί (όχι μόνο στην εταιρεία, αλλά) και στην κοινωνία κληρονόμων κοινή διαχείριση από τους φορείς της (βλ. άρθρο 788 ΑΚ). Η κοινή διαχείριση είναι ο κοινός σκοπός των συγκληρονόμων-κοινωνών ως προς τα κοινά δικαιώματά τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εταιρικής σχέσης. Οι δύο θεσμοί όχι απλώς δε βρίσκονται σε αντίθεση, αλλά απεναντίας βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους. Αυτή που διαφοροποιείται είναι...

Προβολή Άρθρου

Έννοια κοινωνίας κληρονόμων – Φορολογικά θέματα της κοινωνίας κληρονόμων

Σχετικά με την κοινωνία κληρονόμων η βασική ρύθμιση περιέχεται στο άρθρο 1884 ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο: «Αν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι, η κληρονομία γίνεται κοινή κατά το λόγο της μερίδας του καθενός. Αν δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, στην κοινωνία μεταξύ των συγκληρονόμων εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για την κοινωνία.» Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι, αν μεταξύ των κληρονομιαίων αντικειμένων περιλαμβάνεται ατομική επιχείρηση, αυτή, ως σύνολο πραγμάτων, δικαιωμάτων, άυλων αγαθών ή πραγματικών καταστάσεων (όπως η πελατεία, η εμπορική φήμη, η πίστη, η καλή πορεία της επιχείρησης), που οργανώθηκαν σε οικονομική ενότητα από τον επιχειρηματία, καθίσταται κοινή κατά το λόγο της...

Προβολή Άρθρου

Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης πριν την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ο φορολογούμενος πρέπει υποχρεωτικά να καλείται εγγράφως από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ο οποίος είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων) να υποβάλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του σχετικά με επικείμενη έκδοση πράξης επιβολής προστίμου τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την έκδοσή της, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις καταβολής προστίμων για διαδικαστικές παραβάσεις. Διαδικαστικές παραβάσεις (για τις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση της προηγούμενης ακρόασης): Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας θεωρεί τις ακόλουθες παραβάσεις ως «διαδικαστικές» και προβλέπει τα ακόλουθα πρόστιμα:   Μη υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων Υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα Υποχρέωση...

Προβολή Άρθρου

Η χρήση του domain name και η σχέση του με το εμπορικό σήμα

Αρκετά διαδεδομένη διεθνώς τα τελευταία χρόνια είναι η χρήση ξένου ονόματος, σήματος ή διακριτικού γνωρίσματος ως «διακριτικού ονόματος» του «διεθνούς διαδικτύου» ή κατά τον καθιερωμένο διεθνή όρο «domain name», η οποία αποδίδεται συνήθως με τους όρους «domain grabbing» ή «cybersquatting», και μπορεί να αποτελεί προσβολή του δικαιώματος στο όνομα κατ’ άρθρο 58 ΑΚ, σήματος ή άλλου διακριτικού γνωρίσματος και παράβαση του Ν 146/1914. Το «domain name» αποτελείται από σειρά χαρακτήρων (τουλάχιστον τριών και όχι περισσοτέρων των είκοσι τεσσάρων), χωρίς ή με λογικό ειρμό, σε μία η περισσότερες λέξεις που χωρίζονται από διάφορα σημεία. Η τελευταία από τις λέξεις (κατά κανόνα συγκεκομμένη)...

Προβολή Άρθρου

Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης πριν την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου

Σύμφωνα με το άρθρο 28 ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να κοινοποιήσει εγγράφως στο φορολογούμενο: α) τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και β) τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένος. Ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων, στα οποία βασίστηκε ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου, και να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης. Στη συνέχεια η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του...

Προβολή Άρθρου

Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης κατά τη γενική διάταξη του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

Σύμφωνα με τη γενική διάταξη του άρθρου 6 ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της ακρόασης, προσδιορίζει δε το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον 5 πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!