a

Copyright 2022 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 29)

Δυνατότητα πολιτογράφησης ομογενούς από χώρα της πρώην ΕΣΣΔ που διαμένει στο εξωτερικό

Οι ομογενείς που κατοικούν σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης μπορούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια μετά από σχετική αίτηση προς την Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους. ...

Προβολή Άρθρου

Ειδικός φόρος κατανάλωσης σε προϊόντα καπνού

Ο νόμος 2960/2001 αποτελεί το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα διάφορα προϊόντα βιομηχανοποιημένων καπνών. ...

Προβολή Άρθρου

Φορολογία εισοδήματος Έλληνα κάτοικου (φυσικού προσώπου) από μερίσματα ξένης εταιρείας

Οι σχετικές διατάξεις διμερών συμβάσεων της Ελλάδας με την Κύπρο, τη Μάλτα και την Βουλγαρία ...

Προβολή Άρθρου

Ματαίωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας

Στο άρθρο 13 α του ν. 2190/1920 ρητώς ορίζεται ότι εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, ΜΟΝΟ εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. ...

Προβολή Άρθρου

Περιπτώσεις ακυρότητας απόφασης γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρείας

Λόγοι ακυρότητας των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων στις εξής περιπτώσεις : α) μη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) περιεχόμενο της απόφασης αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό. ...

Προβολή Άρθρου

Ανάκληση διαχειριστή στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 752 του ΑΚ, η ιδιότητα του καταστατικού διαχειριστή παύει και όταν αυτός ανακληθεί με ομόφωνη απόφαση όλων των υπολοίπων εταίρων και εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που να δικαιολογεί την ανάκληση. ...

Προβολή Άρθρου

Διορισμός διαχειριστή από το Δικαστήριο στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία

Η διάταξη του άρθρου 69 του ΑΚ προβλέπει τον δικαστικό διορισμό προσωρινής διοίκησης σε ένα νομικό πρόσωπο σε δύο περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις 1) αν λείπουν τα πρόσωπα της διοίκησης του νομικού προσώπου και 2) αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων των μελών της διοίκησης με αυτά του νομικού προσώπου. ...

Προβολή Άρθρου

Αποκλεισμός εταίρου στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία

Σύμφωνα με το άρθρο 771 Α.Κ. αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για να καταγγελθεί η εταιρία, ο οποίος αφορά παράβαση των υποχρεώσεων εταίρου, το Δικαστήριο μπορεί, με αίτηση όλων των λοιπών εταίρων, να αποκλείσει από την εταιρία τον υπαίτιο. ...

Προβολή Άρθρου

Κίνητρα για πραγματοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, προκειμένου να προσαυξηθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κατανέμονται ισόποσα σε τρία (3) έτη. ...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!