a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Τρόφιμα & Ποτά

Γενικά

Οι διαδικασίες και τα κριτήρια ελέγχου της υγιεινής και καταλληλότητας των τροφίμων έχουν απασχολήσει τους ευρωπαίους νομοθέτες εκτενώς ενώ λόγω της εμφανούς ποικιλότητας του αντικειμένου η νομοθεσία είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη στοχεύοντας στην λεπτομερή θέσπιση κριτηρίων και την διεξοδική αντιμετώπιση προβλημάτων για κάθε επιμέρους προϊόν της διατροφικής αλυσίδας.

Εφόσον η διοίκηση είναι αυτή που επιτρέπει τη διακίνηση και την διαθεσιμότητα τροφίμων, άρα είναι εν τέλει υπεύθυνη για την καταλληλότητα τους, επόμενο είναι να θεσπίζει αυστηρούς κανόνες ελέγχου τήρησης των κατά περίπτωση σχετικών κριτηρίων.

Στη χώρα μας υπάρχει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών με τελευταία ενημερωμένη έκδοση αυτή του 2009 η οποία διατίθεται από το Γενικό Χημείο του Κράτους ενώ τις πρόσφατες τροποποιήσεις μπορείτε να τις δείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gcsl.gr/media/trofima/Table-of-amendments-September-2011.pdf

Σημαντικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει αυξημένη νομική ισχύ σε σχέση με την εθνική.

Ε.Ε. – Βασική Νομοθεσία για την υγιεινή των τροφίμων

Επειδή κάθε αρχή, κανόνας και άρθρο που αφορά στα τρόφιμα είναι ιδιαιτέρως εξειδικευμένα, οπότε οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραπέμπονται στα ανάλογα νομοθετήματα κατά περίπτωση, σκόπιμο είναι να παρατεθεί ο βασικός κατάλογος των βασικών νομοθετημάτων και των θεμάτων στα οποία αφορούν:*

1. Καν. (ΕΚ) 852/2004 – Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων: Θέτει γενικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων, από το χωράφι ή το στάβλο μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Με τον κανονισμό αυτό ο «παραγωγός τροφίμων» φέρει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων που παράγει, διακινεί και διαθέτει.

2. Καν. (ΕΚ) 853/2004 — Κανονισμός για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Περιλαμβάνει ειδικούς κανόνες υγιεινής για τρόφιμα ζωικής προέλευσης που πρέπει να τηρούνται σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στον Καν. 852/2004.

3. Κανονισμός (Κ) 882/2004 – Κανονισμός για την διεξαγωγή του επίσημου ελέγχου τροφίμων

4. Κανονισμός (ΕΚ) 854/2004 – Κανονισμός για τον επίσημο έλεγχο τροφίμων ζωικής προέλευσης. Ο κανονισμός αυτός καθορίζει ειδικές διατάξεις για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης

5. Οδηγία 2004/41 ΕΚ. – Με την οδηγία αυτή καταργούνται συγκεκριμένες οδηγίες περί υγιεινής τροφίμων

Ε.Ε. – Κατάλογοι Νομοθετημάτων για τα Μέτρα Εφαρμογής και τις Τροποποιήσεις του ως άνω Πακέτου Υγιεινής – Hygiene Package

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, αφού εντοπίσουν το/τα νομοθετήματα που τους ενδιαφέρουν από τον παρακάτω κατάλογο να βρουν το πλήρες κείμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do

Μέτρα εφαρμογής του Πακέτου Υγιεινής – Hygiene Package

Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των τροφίμων

Κανονισμός (ΕΚ) 1441/2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα

Κανονισμός (ΕΚ) 2074/2005 για θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004

Κανονισμός (ΕΚ) 2075/2005 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella στο κρέας

Τροποποιήσεις του Πακέτου Υγιεινής – Hygiene Package

Κανονισμός 1019/2008  τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004

Κανονισμός 1020/2008 για τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 όσον αφορά την επισήμανση αναγνώρισης, το νωπό γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αυγά και τα προϊόντα αυγών και ορισμένα προϊόντα αλιείας.

Κανονισμός 1021/2008  για τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 όσον αφορά τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, ορισμένα προϊόντα αλιείας και το προσωπικό που επικουρεί κατά τους επίσημους ελέγχους στα σφαγεία.

Κανονισμός 1022/2008 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 όσον αφορά τα όρια ολικού πτητικού βασικού αζώτου (TVB-N).

Κανονισμός 1023/2008  για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 όσον αφορά την παράταση της μεταβατικής περιόδου που χορηγείται σε υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων οι οποίοι εισάγουν ιχθυέλαιο που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Κανονισμός 1029/2008  για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004

Κανονισμός (ΕΚ) 301/2008. – Για την προσαρμογή του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.

Κανονισμός (ΕΚ) 1662/2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

Κανονισμός (ΕΚ) 1663/2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1664/2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 σχετικά με μέτρα εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση ορισμένων μέτρων εφαρμογής.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1665/2006 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2075/2005 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella στο κρέας.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1666/2006 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

Ακαταλληλότητα για Κατανάλωση – Βάρος Απόδειξης

Όσον αφορά στους καταναλωτές καλό είναι να γνωρίζουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να αποδείξουν τον κίνδυνο που συνδέεται με μια διεργασία ή ένα προϊόν που κυκλοφόρησε στην αγορά, δηλαδή φέρουν οι καταναλωτές το βάρος της απόδειξης της ακαταλληλότητας του τροφίμου.

Διατροφικός Τειρεσίας

Μετά από πρόσφατο διοικητικό έλεγχο έγιναν κατασχέσεις 37 τόνων και δεσμεύσεις 51 τόνων ακατάλληλων τροφίμων για κατανάλωση κατά τον Α’ έλεγχο της πρώτης περιόδου του 2011 από το ΕΦΕΤ στη χώρα μας καθώς και 454 σχετικές παραπομπές στην εισαγγελία επιχειρήσεων τροφίμων. Το 53% των παραβάσεων αφορά την μη τήρηση κανόνων υγιεινής, το 9% την διάθεση μη ασφαλών τροφίμων και 4% την μη τήρηση των κανόνων εφαρμογής HACCP*.

Έτσι, ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο του 2011 από τον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ σχέδιο για την δημιουργία διατροφικού Τειρεσία. Πρόκειται για μια βάση δεδομένων όπου θα καταγράφονται το σύνολο των παραβάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων έναντι της νομοθεσίας περί υγιεινής τροφίμων.

Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων

Τις άδεις λειτουργίας για κάθε βιομηχανία – βιοτεχνία – εργαστήριο – κατάστημα – αποθήκη τροφίμων εκδίδουν οι Νομαρχίες και τα Δημαρχεία της χώρας.
Από τις Νομαρχίες επίσης εκδίδονται και οι άδειες των αρτοποιείων. Σε περίπτωση όμως που συνυπάρχει και ζαχαροπλαστείο, χρειάζεται και η σχετική άδεια από το Δημαρχείο. Οι άδειες πρατηρίων άρτου εκδίδονται πλέον από τα Δημαρχεία, βάσει του Ν. 3325/97.

Οι άδειες των καταστημάτων τροφίμων (και γενικώς όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος) εκδίδονται από τα δημαρχεία των δήμων στους οποίους ανήκουν. Στα καταστήματα αυτά ανήκουν τα καταστήματα εμπορίας τροφίμων, και καταστήματα στα οποία τα τρόφιμα καταναλώνονται στο χώρο του καταστήματος (Εστιατόρια, πιτσαρίες, καφετέρια κ.λ.π.).

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι περίπου τα ίδια.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

Γενικά
Η βιομηχανία και η βιοτεχνία μπορεί να εγκατασταθεί σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους οι οποίοι ονομάζονται βιομηχανικές ζώνες, βιομηχανικά ή βιοτεχνικά πάρκα. Η άδειά τους χωρίζεται σε δύο στάδια: Την άδεια εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας. Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται αρχικά και ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό. Στο χρονικό διάστημα που ορίζει η άδεια εγκατάστασης, με τη μονάδα πλήρως εγκατεστημένη και μετά από την βεβαίωση καταλληλότητας από την Διεύθυνση Υγείας ή τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (εφόσον πρόκειται για αγροτικά προϊόντα) εκδίδεται η άδεια λειτουργίας, και έτσι η εγκατάσταση μπορεί πλέον να λειτουργεί νόμιμα.

Δικαιολογητικά και όροι εγκατάστασης:

1. Έκδοση οικοδομικής άδειας σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου ή τροποποίησης των όρων του ήδη υπάρχοντος.

2. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια πολεοδομία- βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη χρήση επιτρέπεται στον συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο ή περιοχή.

3. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων – μελέτη από Ιδιώτη Μηχανικό Μελετητή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και έγκριση από την Νομαρχία, Περιφέρεια ή ΥΠΕΧΩΔΕ αναλόγως την κατηγορία.

4. Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να απεικονίζεται και η επιχείρηση.

5. Σχέδια – μελέτη του χώρου κατόψεις, τομές στις οποίες να απεικονίζεται ο εξοπλισμός, η εγκατεστημένη ισχύς και το κόστος.

6. Υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού για τη στατική επάρκεια του κτιρίου, και την εγκατάσταση του εξοπλισμού.

7. Ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο από τον φορέα της επιχείρησης

8. Αμοιβές – φορολογικά

9. Άλλα κατά περίπτωση δικαιολογητικά

Άδεια Λειτουργίας:
Αφού δοθεί η άδεια εγκατάστασης αρχίζουν οι εργασίες για την εγκατάσταση της μονάδας. Στο χρονικό διάστημα που ορίζει η άδεια εγκατάστασης, η μονάδα πρέπει να έχει περατωθεί.

Τότε γίνεται αυτοψία και εκδίδεται η άδεια λειτουργίας αφού προηγουμένως κατατεθούν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά:

1. Σχέδια – τεχνική περιγραφή για τη Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Υγείας ή Αγροτικής Ανάπτυξης

2. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από της Πυροσβεστική υπηρεσία και εγκεκριμένη μελέτη σύμφωνα με την Φ. 15/οικ.1589/104/2006 (εφόσον η εγκατάσταση δεν εξαιρείται).

3. Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

4. Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού και του Ιδιοκτήτη ότι τηρούνται οι όροι της άδειας εγκατάστασης.

5. Άλλα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Προσοχή: Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί μετά την άδεια εγκατάστασης να απαιτηθεί αλλαγή χρήσης του χώρου ή γενικότερα τροποποίηση στην άδεια οικοδομής.

Εργαστήρια
Εργαστήρια θεωρούνται οι εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν εγκατεστημένο εξοπλισμό με συνολική κινητήρια ισχύ μέχρι 22 kW και θερμική μέχρι 50 kW. Η διαδικασία αδειοδότησης είναι περίπου η ίδια με τη βιομηχανία, με τη διαφορά ότι τα εργαστήρια τροφίμων επειδή συνήθως θεωρούνται χαμηλής όχλησης μπορούν να εγκατασταθούν και σε περιοχές Γενικής Κατοικίας. Προσοχή πάντως χρειάζεται με τις χρήσεις γης, γιατί συνήθως στα ΦΕΚ στα οποία ορίζονται αυτές, υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες οι οποίες επιτρέπουν ή απαγορεύουν συγκεκριμένες χρήσεις. Όσον αφορά τη χρήση του χώρου, με τον καινούριο Νόμο 3325, δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης αν ο χώρος είναι κατάστημα, επαγγελματικός χώρος, ή αποθήκη και είναι χώρος κυρίας χρήσεως.

Άδειες εκδίδονται από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και κατόπιν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης.

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αδειοδοτούνται οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης τροφίμων σύμφωνα με το Ν. 3325/2005 και η βεβαίωση καταλληλότητας χορηγείται:
Για εγκαταστάσεις μεταποίησης φυτικών προϊόντων, από τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
Για εγκαταστάσεις παραγωγής αλκοολούχων ποτών από τις Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ.
Για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις από τη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Οι άδειες εκδίδονται από το Δημαρχείο.

Η σειρά με την οποία κατατίθενται τα δικαιολογητικά στα διάφορα δημαρχεία γενικώς διαφέρει. Τα δικαιολογητικά είναι περίπου τα ίδια και απαιτούνται τα εξής:

1. Γνωμοδότηση που αφορά τις χρήσεις γης από την Πολεοδομία.

2. Αίτηση.

3. Οποιοδήποτε έγγραφο που να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση από τον αιτούντα.

4. Σχεδιαγράμματα κάτοψης (και τομής) σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από Μηχανικό, και θεωρημένα από την Πολεοδομία.

5. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας και αντίγραφο μελέτης , θεωρημένο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

6. Κανονισμό πολυκατοικίας ή/και υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι επιτρέπεται η εν λόγω χρήση.

7. Απόδειξη της ΔΕΗ.

8. Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου για το ασφαλές της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

9. Δύο φωτογραφίες του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου σε  περίπτωση εταιρίας.

10. Βιβλιάριο υγείας από την διεύθυνση υγιεινής της Νομαρχίας.

11. Ποινικό μητρώο (αναζητείται αυτεπάγγελτα, αναλόγως το είδος της επιχείρησης).

12. Φωτοαντίγραφο Αστυνομική ταυτότητας (ή άδεια παραμονής και εργασίας ή πράσινη κάρτα για τους αλλοδαπούς ).
Μελέτες που χρειάζονται για την έκδοση αδειών λειτουργίας:
1.      Μελέτη πυροπροστασίας.
2.      Σχέδια Μηχανικού με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, θεωρημένα από την Πολεοδομία.
3.      Μελέτη για την καμινάδα ή υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού εφόσον απαιτείται.

Χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση της Βιομηχανίας:
Για την άδεια Εγκατάστασης να υπολογίζονται περίπου 3 μήνες, δηλαδή για την βεβαίωση χρήσης Γης 10 ημέρες, για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 40 ημέρες, για την έκδοση της άδειας 20 ημέρες και για τις μελέτες του Μηχανικού και την υπόλοιπη διαδικασία 20 ημέρες. Για την άδεια λειτουργίας να υπολογίζονται άλλους τρείς μήνες, εκτός αν προκύψει τροποποίηση στην οικοδομική άδεια, ή αν οι εργασίες διαρκέσουν περισσότερο. Σύνολο γύρο στο εξάμηνο. Το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι μόνο ενδεικτικό και μπορεί να γίνει πιο    σύντομο ή πιο χρονοβόρο, μερικές φορές μπορεί να φτάσει και τα δύο χρόνια.

Χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων Λιανικής και Εστίασης:
Η άδεια των επιχειρήσεων αυτών πλέον χωρίζεται σε δύο τμήματα: Την προέγκριση από τη Δημαρχιακή Επιτροπή, (περίπου 30-60 ημέρες κατά μέσο όρο), οπότε μπορεί να γίνει έναρξη στην Εφορία, και την αδειοδότηση με τη σύμφωνη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής (κατά μέσο όρο 1 ½ μήνας). Σε κάποιες περιπτώσεις θα απαιτηθεί και αλλαγή χρήσης ή γενικότερα τροποποίηση στην οικοδομική άδεια του κτιρίου.

Πρόστιμα

Σε περίπτωση καταγγελίας, ή αυτεπάγγελτου ελέγχου από Δημόσια Υπηρεσία (Αστυνομία, Υγειονομικό, ΕΦΕΤ, Κτηνιατρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχίας κλπ.) οι ποινές μπορεί να είναι μεγάλες: πρόστιμα από 3.000-1.000.000 €, σφράγιση της επιχείρησης και διακοπή λειτουργίας αυτής, κατάσχεση των προϊόντων, αυτόφωρο κλπ.

Προσοχή: Τόσο για τη νομοθεσία που ισχύει κατά περίπτωση ενδιαφέροντος όσο και για τις διαδικασίες αδειοδότησης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στις σχετικές δημόσιες υπηρεσίες ενώ για την ομαλή εξέλιξη της υπόθεσης τους είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται δικηγόρο. Άλλωστε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο και δαιδαλώδες κομμάτι δικαίου το οποίο εξελίσσεται, τροποποιείται και ανανεώνεται διαρκώς.

* (Το HACCP είναι ένα σύνολο (ή σύστημα) αρχών και κανόνων που σχετίζονται με την σύντμηση των λέξεων ‘Hazard Analysis and Critical Control Points’ δηλαδή ‘Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου’. Αποτελεί μία συστηματική προσέγγιση στην διαχείριση της ασφάλειας τροφίμων δηλαδή στην παραγωγή ασφαλών και αποδεκτών τροφίμων).

error: Content is protected !!