a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 13)

Η φορολογική μεταχείριση των αποσβέσεων παγίων και εξοπλισμού που σχετίζονται με την Έρευνα και Ανάπτυξη

Ποια η φορολογική μεταχείριση των αποσβέσεων παγίων και εξοπλισμού για το φορολογικό έτος 2018: να εξεταστεί η δυνατότητα να αποσβεσθούν εντός του φορολογικού έτους 2018 οι δαπάνες προηγούμενων ετών για βελτιώσεις κτιρίων και αγορά εξοπλισμού, ενόψει της αλλαγής του φορολογικού καθεστώτος (με ποιον συντελεστή και για πόσα προηγούμενα έτη), Για τις υποβληθείσες αιτήσεις R&D ετών 2016 και 2017, ποια η προθεσμία για την έκδοση Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας επί των αιτήσεων αυτών;...

Προβολή Άρθρου

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από μίσθωση ακινήτου

Το εισόδημα αυτό αποκτάται από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί με οριστικό συμβόλαιο ή έχει αποκτηθεί με δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας, το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, κατά περίπτωση, καθώς και από τον υπεκμισθωτή σε περίπτωση υπεκμίσθωσης....

Προβολή Άρθρου

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων («ΕΝ.Φ.Ι.Α.») και ο τρόπος υπολογισμού

Για τον καθορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου, όπως αυτή προκύπτει από την οριστική του εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου....

Προβολή Άρθρου

Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο για αγορά ακινήτου στην Ελλάδα

η χορήγηση Α.Φ.Μ. από τη Φορολογική Διοίκηση, είναι και η απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα από φυσικό ή νομικό πρόσωπο με φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή, ...

Προβολή Άρθρου

Νομικό πλαίσιο φορολογίας κληρονομιών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Κώδικα Κληρονομιών, Δωρεών και γονικών παροχών (ν. 2961/2001), αντικείμενο του φόρου κληρονομίας στην Ελλάδα είναι:...

Προβολή Άρθρου

Η υπαγωγή ή μη στον Ε.Φ.Κ.Α. του εισοδήματος που εισπράττει φυσικό πρόσωπο από μερίσματα αλλοδαπής

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί εισοδημάτων που προέρχονται από μία ή περισσότερες δραστηριότητες που γεννούν υποχρέωση ασφάλισης....

Προβολή Άρθρου

Έννοια συνδεδεμένων επιχειρήσεων και σχετικές υποχρεώσεις αυτών (transfer pricing)

Προϋποθέσεις συνδεδεμένων επιχειρήσεων με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) «συνδεδεμένο πρόσωπο» (άρθρο 2 του ν. 4172/2013) θεωρείται κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. ...

Προβολή Άρθρου

Υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης για ημεδαπό φυσικό πρόσωπο με μισθωτή δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο

συνάγεται ότι στην περίπτωση που ένας εργαζόμενος, απασχολούμενος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας από Εταιρεία που έχει την έδρα της σε χώρα εκτός Ελλάδος, αλλά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλείται να παράσχει την εργασία του στην Ελλάδα, υπάγεται στην κοινωνική ασφάλισης της χώρας όπου πράγματι ασκεί τη μισθωτική του δραστηριότητα, ήτοι εν προκειμένω στην Ελλάδα....

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!