a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 13)

Ο τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων (απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα) από Εταιρείες με έδρα την Ελλάδα

Ο τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων (απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα) από Εταιρείες με έδρα την Ελλάδα. ποιες εταιρείες εφαρμόζουν Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και ποιες απλογραφικό λογιστικό σύστημα...

Προβολή Άρθρου

Δικαιώματα του εταίρου της Ε.Π.Ε. που έχει ποσοστό κάτω του 20%; Δυνατότητα αποδυνάμωσης της θέσης του.

Ο όρος εταιρικό μερίδιο υποδηλώνει την εταιρική ιδιότητα του εταίρου από την οποία απορρέουν τα επιμέρους εταιρικά δικαιώματά του και οι επιμέρους εταιρικές υποχρεώσεις του. Ως εταιρική ιδιότητα, περαιτέρω, νοείται το γενικό δικαίωμα του εταίρου να συμμετέχει στην εταιρεία, δηλαδή να αποτελεί μέλος της. Τα δικαιώματα που απορρέουν από τα εταιρικά μερίδια, διακρίνονται σε προσωπικά και σε περιουσιακά, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, καθώς και σε δικαιώματα της μειοψηφίας. Παράλληλα, οι υποχρεώσεις του εταίρου μπορούν να διακριθούν σε μια βασική υποχρέωση – την υποχρέωση καταβολής της εταιρικής του εισφοράς δηλαδή της αξίας του εταιρικού της μεριδίου, καθώς και σε πρόσθετες...

Προβολή Άρθρου

Ζήτημα ανάκλησης διαχειριστή Ε.Π.Ε.: προϋποθέσεις και διαδικασία.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 3 παρ. 5 Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ Α 93/31.5.2018) και ισχύει σήμερα, «Ο διαχειριστής που είτε ασκεί καταστατική διαχείριση είτε έχει οριστεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό. Αν η διαχείριση έχει ανατεθεί για ορισμένο χρόνο, το καταστατικό μπορεί να ορίζει και τους λόγους ανάκλησης. Στην περίπτωση αυτή η ανάκληση γίνεται με την επιφύλαξη τυχόν αξίωσης για αποζημίωση». Ειδικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του...

Προβολή Άρθρου

Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μερίσματα – Απαλλαγές

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα ή κάθε φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, και προβαίνει σε διανομές μερισμάτων υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου....

Προβολή Άρθρου

Ζημίες αλλοδαπών θυγατρικών εταιρειών – Κατάρτιση ενοποιημένων οικονομ. καταστάσεων

Οι ζημίες αλλοδαπών θυγατρικών εταιρειών μεταφέρονται στην ημεδαπή μητρική εταιρεία; Σε ποια περίπτωση είναι υποχρεωτική η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και υπάρχουν σχετικές εξαιρέσεις; Οι φόροι που καταβάλλονται στην αλλοδαπή από τις θυγατρικές εταιρείες πιστώνονται στην Ελλάδα (σύστημα καταλογισμού ή φορολογικής πίστωσης); Τι συμβαίνει όταν η μητρική εταιρεία έχει εγκατάσταση στην αλλοδαπή και οι θυγατρικές στην Ελλάδα;...

Προβολή Άρθρου

O σχηματισμός του τακτικού αποθεματικού

το τακτικό αποθεματικό, σχηματίζεται ετησίως υποχρεωτικά, ενώ χρησιμοποιείται προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου χρήσης...

Προβολή Άρθρου

H ιθαγένεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) στις ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες – Η ευθύνη των διοικούντων Α.Ε.

H ιθαγένεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) στις ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες και η επίπτωση στη φορολογική μεταχείριση ή στην εταιρική διακυβέρνηση – Η ευθύνη των διοικούντων Α.Ε....

Προβολή Άρθρου

Η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.)

Η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) στην Ελλάδα από νομικά πρόσωπα και υποκαταστήματα αλλοδαπής...

Προβολή Άρθρου

Οι διαφορές στη φορολογική μεταχείριση μακροχρόνιας και της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακίνητης περιουσίας Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών.

Η μίσθωση ακίνητης περιουσίας διακρίνεται σε μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση. Επομένως, δεν υφίσταται διαφορά στη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτούν οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες από τη μίσθωση ακίνητης περιουσίας....

Προβολή Άρθρου

Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012

Ο Κανονισμός 1215/2012 εφαρμόζεται επί ιδιωτικών διεθνών διαφορών, δηλαδή διαφορών στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου που, επειδή συνδέονται με περισσότερες της μιας έννομες τάξεις, εμφανίζουν – όταν εισάγονται ενώπιον των δικαστηρίων ενός κράτους– στοιχείο αλλοδαπότητας σε σχέση με αυτό. Δεν καλύπτει, ιδίως, φορολογικές, τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις ή την ευθύνη κράτους για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας....

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!