a

Copyright 2022 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 32)

Η φορολογική κατοικία με βάση τον ελληνικό νόμο

Με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν το ν. 3943/2011 (31.3.2011) η έννοια της φορολογικής κατοικίας ταυτιζόταν με την έννοια της κατοικίας κατά τον Αστικό Κώδικα και συγκεκριμένα τα άρθρα 51 επ. αυτού. Από τις διατάξεις του ΑΚ προβλέπεται ότι α) το πρόσωπο έχει ως κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του β) κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες (άρθρο 51), γ) η κατοικία διατηρείται ωσότου αποκτηθεί νέα δ) αν δεν μπορεί να αποδειχθεί η τελευταία κατοικία του προσώπου, ως κατοικία θεωρείται ο τόπος της διαμονής του (άρθρο 53). Για την απόκτηση κατοικίας απαιτείται...

Προβολή Άρθρου

Εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3227/2004 ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί στους εργαζόμενους που αμείβονται με ενιαίο συνολικό μισθό, εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας, στο οποίο αναφέρονται ο ενιαίος συνολικός μισθός που έχει συμφωνηθεί και οι επ’ αυτού κρατήσεις, καθώς και αναλυτικά οι αποδοχές τις οποίες θα εδικαιούντο να λάβουν εάν αμείβονταν με βάση κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση και οι επί των ανωτέρω αποδοχών κρατήσεις. ...

Προβολή Άρθρου

Οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων

Οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων Στην Ελλάδα, η σύμβαση μεσιτείας ακινήτων διέπεται συνδυαστικά από τις διατάξεις των άρθρων 703-707 του Αστικού Κώδικα περί μεσιτείας, καθώς και από τις αντίστοιχες διατάξεις  του πολύ πρόσφατου Ν. 4072/2012, που τέθηκαν σε ισχύ από τη δημοσίευση του Νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι στις 11.04.2012 (ΦΕΚ Α’ 86/2012). Στο άρθρο 197  ως μεσίτης ακινήτων ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες μεσιτείας επί ακινήτων.  Υπηρεσία μεσιτείας είναι η υπόδειξη ευκαιριών ή η μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και ιδίως συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύστασης δουλείας...

Προβολή Άρθρου

Έξωση και διαταγή πληρωμής από μισθώματα με βάση τις τροποποιήσεις του Ν.4055/2012

Μετά την Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το Ν. 4055/2012, οι οποίοι αφορούν την έκδοση διαταγής πληρωμής για απόδοση χρήσης μισθίου καθώς και για απόδοση μισθωμάτων...

Προβολή Άρθρου

Εκτέλεση απόφασης Κυπριακού Δικαστηρίου στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 38 παρ. 1 του υπ’ αριθ. 44/2001 Κανονισμού του Συμβουλίου της Ε.Ε. «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις», ορίζεται ότι οι αποφάσεις που εκδόθηκαν και είναι εκτελεστές σε κράτος μέλος, εκτελούνται σε άλλο κράτος μέλος, αφού κηρυχθούν εκεί εκτελεστές, με αίτηση κάθε ενδιαφερομένου....

Προβολή Άρθρου

Έννοια και λειτουργία του κοινού τραπεζικού λογαριασμού κατά το Ελληνικό δίκαιο

Ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός στο ελληνικό δίκαιο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.5638/1932, όπως τροποποιηθείς και συμπληρωθείς ισχύει. ...

Προβολή Άρθρου

Συμμετοχή σε διαγωνισμό προμήθειας δημοσίου από εταιρεία που έχει καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 285/2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αναφέρεται στο θέμα της συμμετοχής εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, η οποία έχει καταθέσει αίτηση για την υπαγωγή της στην διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα....

Προβολή Άρθρου

Εξ’ αδιαθέτου διαδοχή (κατά τάξεις)

Ο Αστικός Κώδικας αναγνωρίζει κληρονομικό δικαίωμα εξ αδιαθέτου στους συγγενείς του κληρονομουμένου που ανήκουν σε τέσσερεις γενεές, τις οποίες ονομάζει τάξεις....

Προβολή Άρθρου

Προθεσμία εμφάνισης επιταγής στην τράπεζα για πληρωμή της

Αν η επιταγή δεν εμφανισθεί προς πληρωμή εμπροθέσμως, τότε ο εκδότης αυτής μπορεί να την ανακαλέσει και τότε, ακόμα και αν εμφανισθεί προς πληρωμή αργότερα, η Τράπεζα δικαιούται να μην την πληρώσει. ...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!