a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες > Ειδικά θέματα (Σελίδα 30)

Δικαιώματα παρόχου υπηρεσιών logistics κατά πελατών που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους (μη πληρωμή αμοιβής κλπ.).

Αν ο οφειλέτης έχει κατά του δανειστή ληξιπρόθεσμη αξίωση συναφή με την οφειλή του, έχει δικαίωμα, εφόσον δεν προκύπτει κάτι άλλο, να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής ωσότου ο δανειστής εκπληρώσει την υποχρέωση που τον βαρύνει (δικαίωμα επίσχεσης)....

Προβολή Άρθρου

Η υποχρέωση των συνιδιοκτητών να συνεισφέρουν στις κοινόχρηστες δαπάνες

Ως "κοινά βάρη", στα οποία υποχρεούται να συμμετέχει ο κάθε συνιδιοκτήτης κατά την παραπάνω αναλογία, νοούνται όλες οι δαπάνες συντηρήσεως και επισκευής των κοινοχρήστων πραγμάτων....

Προβολή Άρθρου

Κατάλογος μη συνεργάσιμων με την Ελλάδα κρατών του άρθρου 51Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (20.1.2012)

Κατάλογος μη συνεργάσιμων με την Ελλάδα κρατών του άρθρου 51Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (20.1.2012)...

Προβολή Άρθρου

Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Ν. 3869/2010

Ο οφειλέτης πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο και να έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής χρηματικών οφειλών του. Το δόλο αποδεικνύει ο πιστωτής....

Προβολή Άρθρου

Κατάσχεση σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 5368/1932 «περί καταθέσεως σε κοινό λογαριασμό» ορίζεται ότι «η κατάσχεση των καταθέσεων επιτρέπεται, έναντι όμως των κατασχόντων τεκμαίρεται αμάχητα ότι ανήκει εις πάντας τους δικαιούχους κατ’ ίσα μέρη». ...

Προβολή Άρθρου

Πνευματικά δικαιώματα προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (software)

Τα προγράμματα η/υ προστατεύονται με βάση τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας....

Προβολή Άρθρου

Αξιόγραφα – Επιταγές – Συναλλαγματικές

Αξιόγραφα  είναι τα έγγραφα συγκεκριμένου τύπου που προβλέπονται από το νόμο και  χρησιμοποιούνται στις εμπορικές συναλλαγές, στα οποία ενσωματώνεται  ένα δικαίωμα με τέτοιο τρόπο, ώστε για την ενάσκηση και τη μεταβίβαση του δικαιώματος  να είναι απαραίτητη η κατοχή του εγγράφου....

Προβολή Άρθρου

Ρήτρες μη ανταγωνισμού σε συμβάσεις εργασίας

Κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσεως, ο εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να παραλείπει δραστηριότητες ή πράξεις ανταγωνιστικές προς την επιχείρηση του εργοδότη του....

Προβολή Άρθρου

Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία

Η εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία είναι ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσία...

Προβολή Άρθρου