a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 41)

Κατάσχεση σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 5368/1932 «περί καταθέσεως σε κοινό λογαριασμό» ορίζεται ότι «η κατάσχεση των καταθέσεων επιτρέπεται, έναντι όμως των κατασχόντων τεκμαίρεται αμάχητα ότι ανήκει εις πάντας τους δικαιούχους κατ’ ίσα μέρη». ...

Προβολή Άρθρου

Αξιόγραφα – Επιταγές – Συναλλαγματικές

Αξιόγραφα  είναι τα έγγραφα συγκεκριμένου τύπου που προβλέπονται από το νόμο και  χρησιμοποιούνται στις εμπορικές συναλλαγές, στα οποία ενσωματώνεται  ένα δικαίωμα με τέτοιο τρόπο, ώστε για την ενάσκηση και τη μεταβίβαση του δικαιώματος  να είναι απαραίτητη η κατοχή του εγγράφου....

Προβολή Άρθρου

Ρήτρες μη ανταγωνισμού σε συμβάσεις εργασίας

Κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσεως, ο εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να παραλείπει δραστηριότητες ή πράξεις ανταγωνιστικές προς την επιχείρηση του εργοδότη του....

Προβολή Άρθρου

Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία

Η εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία είναι ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσία...

Προβολή Άρθρου

Εργατικό Ατύχημα

Ως εργατικό ατύχημα θεωρείται οποιοδήποτε βίαιο συμβάν που προκαλεί βλάβη στον εργαζόμενο και οφείλεται σε εξωτερικά αίτια, δηλαδή ξένα προς τον οργανισμό του παθόντος κατά την εκτέλεση της εργασίας του, προηγουμένως ή ύστερα απ’ αυτήν αλλά εξ αφορμής αυτής. Το ατύχημα μπορεί να συνέβη ως άμεση συνέπεια της εργασίας π.χ. τραυματισμός από το χρησιμοποιούμενο εργαλείο ή με αφορμή την εργασία. Η τελευταία αυτή περίπτωση συντρέχει όταν το ατύχημα δεν αποτελεί την άμεση συνέπεια της εκτέλεσης της εργασίας, αλλά λόγω της εργασίας δημιουργήθηκαν οι ιδιαίτερες αυτές συνθήκες που δεν θα υπήρχαν χωρίς αυτήν. Δηλαδή, το ατύχημα σύμφωνα με την κοινή πρόβλεψη...

Προβολή Άρθρου

Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Σύμφωνα με το άρθρο 922 Α.Κ., ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλον σε μια υπηρεσία ευθύνεται για τη ζημία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον παράνομα κατά την υπηρεσία του. ...

Προβολή Άρθρου

Απαλλοτριώσεις

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Το άρθρο 17 παρ. 1 του συντάγματος προστατεύει το αγαθό της ιδιοκτησίας. Τo άρθρο 17 παρ. 2 επιτρέπει τη στάθμιση του αγαθού της ιδιοκτησίας με αυτό της δημόσιας ωφέλειας και εισαγάγει έτσι το θεσμό της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ενώ θέτει τρείς προϋποθέσεις για την επιτρεπτή αποξένωση του ιδιοκτήτη από την ακίνητη περιουσία του: α)  την αποδεδειγμένη δημόσια ωφέλεια η οποία επίσης αποδεδειγμένα δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλο μέσον λιγότερο επαχθές για τον  ιδιοκτήτη. β) τη νομοθετική πρόβλεψη που πρέπει να προηγείται της απαλλοτρίωσης και να καθορίζει λεπτομερώς τον τρόπο και τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης ώστε να δίνει το δικαίωμα στη διοίκηση να...

Προβολή Άρθρου

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ/ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Οι κύριες νομικές μορφές μισθώσεων ακινήτων στη χώρα μας είναι οι μισθώσεις κατοικιών και οι επαγγελματικές μισθώσεις. Ενώ οι μισθώσεις κατοικιών διέπονται από το άρθρο 4 του Ν. 2235/1994 και τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι επαγγελματικές μισθώσεις διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τελευταία σημαντική τροποποίηση αυτή του Ν. 3853/2010. Στην περίπτωση κύριας κατοικίας η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερη της τριετίας και αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη. Σύντμηση επιτρέπεται μόνο μετά την πάροδο εξαμήνου από την αρχική συμφωνία μίσθωσης με συμβολαιογραφική πράξη. Μετά την πάροδο τριετίας, εάν η μίσθωση συνεχιστεί...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!