a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 41)

Οι ευθύνες των μελών Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών

Kατά κανόνα η ιδιότητα του απλού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας δεν επισύρει ιδιαίτερο κίνδυνο ως προς τυχόν υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι τρίτων,  του Δημοσίου ή έναντι ασφαλιστικών οργανισμών....

Προβολή Άρθρου

Πτωχευτικό Δίκαιο

Το πτωχευτικό δίκαιο αποτελεί μέρος του εμπορικού δικαίου. Συνιστά το σύνολο των κανόνων δικαίου που αντιμετωπίζει την πραγματική κατάσταση του εμπόρου, ο οποίος αδυνατεί να πληρώσει τα εμπορικά του χρέη. Σκοπός της πτώχευσης είναι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με τη ρευστοποίηση της περιουσία του ή με άλλο τρόπο και ιδίως με τη διατήρηση ή διάσωση της επιχείρησης του. Προϋποθέσεις κήρυξης πτώχευσης: 1)Πτωχευτική ικανότητα: πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό. Με τον Πτωχευτικό Κώδικα αποδίδεται η πτωχευτική ικανότητα και σε ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, χωρίς...

Προβολή Άρθρου

Προσωρινή εισαγωγή Ι.Χ. αυτοκινήτων και άλλων μεταφορικών μέσων με ξένες πινακίδες

Με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, επιτρέπεται η εισαγωγή, χωρίς την είσπραξη των αναλογούντων δασμών και λοιπών φόρων, των μεταφορικών μέσων ιδιωτικής χρήσης , τα οποία προορίζονται να παραμείνουν προσωρινά στη χώρα και στη συνέχεια να επανεξαχθούν μέσα στην προβλεπόμενη κατά περίπτωση προθεσμία....

Προβολή Άρθρου

Συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου και συμφωνία για ολική ή μερική παραίτηση

Συχνά ο σχηματισμός περιουσίας κατά τη διάρκεια ενός γάμου αποβαίνει εις βάρος του ενός συζύγου, για αυτό και ο νομοθέτης θέλησε να προστατεύσει τον οικονομικά ασθενέστερο σύζυγο. ...

Προβολή Άρθρου

Επίσχεση εργασίας

Με τη σύμβαση εργασίας ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να παρέχει για ορισμένο ή αόριστο χρόνο την εργασία του στον εργοδότη και αυτός να καταβάλει το συμφωνημένο μισθό. Αν ο εργοδότης καθυστερεί να καταβάλει τις αποδοχές που οφείλει στον μισθωτό, τότε αυτός έχει το δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας, δηλαδή να αρνηθεί να παρέχει την εργασία του έως ότου πληρωθεί τις καθυστερούμενες αποδοχές του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο α. 325 ΑΚ. Πρόκειται για ατομικό δικαίωμα του εργαζομένου, το οποίο έχει σκοπό να εξαναγκάσει τον εργοδότη να καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον μισθωτό. Η δήλωση επίσχεσης εργασίας καταρτίζεται...

Προβολή Άρθρου

Σύσταση Εταιρειών

Όσοι θέλουν να ασκήσουν μία εμπορική δραστηριότητα για πρώτη φορά ή παράλληλα με την κύρια δραστηριότητά τους, επιδιώκοντας κοινό σκοπό με τουλάχιστον άλλον έναν συνεργάτη, έχουν την επιλογή να συστήσουν κάποιου είδους εταιρεία. ...

Προβολή Άρθρου

Λύση & Εκκαθάριση Εταιρειών

Η λύση των εταιρειών δεν επιφέρει αυτοδικαίως και τη λήξη της νομικής προσωπικότητας της εταιρείας, αλλά οδηγεί την εταιρεία στο στάδιο της εκκαθάρισης όλων των εκκρεμών έννομων σχέσεων της. Συνεπώς, κύρια συνέπεια της λύσης της εταιρείας είναι η αντικατάσταση  του παραγωγικού σκοπού της, όπως αυτός προβλέπεται στο καταστατικό της, από το σκοπό της εκκαθάρισης. Σύμφωνα με το άρθρο 18 Εμπορικού Νόμου το δίκαιο της ομόρρυθμης και της ετερόρρυθμης εταιρείας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις εταιρείες (ΑΚ 765 επ.), οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά. Λόγοι λύσης των εταιρειών: Σύμφωνα με τα άρθρα 765-775 του Αστικού Κώδικα η εταιρεία λύεται όταν συντρέχει...

Προβολή Άρθρου

Δικαιώματα παρόχου υπηρεσιών logistics κατά πελατών που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους (μη πληρωμή αμοιβής κλπ.).

Αν ο οφειλέτης έχει κατά του δανειστή ληξιπρόθεσμη αξίωση συναφή με την οφειλή του, έχει δικαίωμα, εφόσον δεν προκύπτει κάτι άλλο, να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής ωσότου ο δανειστής εκπληρώσει την υποχρέωση που τον βαρύνει (δικαίωμα επίσχεσης)....

Προβολή Άρθρου

Η υποχρέωση των συνιδιοκτητών να συνεισφέρουν στις κοινόχρηστες δαπάνες

Ως "κοινά βάρη", στα οποία υποχρεούται να συμμετέχει ο κάθε συνιδιοκτήτης κατά την παραπάνω αναλογία, νοούνται όλες οι δαπάνες συντηρήσεως και επισκευής των κοινοχρήστων πραγμάτων....

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!