a

Copyright 2022 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
espa
Back to top

Ειδικά θέματα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα (Σελίδα 8)

Μεταβολή φορολογικής κατοικίας συνταξιούχου του ΤΣΜΕΔΕ σε κάτοικο εξωτερικού και συνταξιοδοτικό δικαίωμα – συνέπειες – υποχρεώσεις/διαδικασίες/διατυπώσεις έναντι του φορέα συνταξιοδότησης.

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος: προϋποθέσεις και λόγοι διακοπής. Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 915/1979 («Τροποποίηση νομοθεσίας περί ΤΣΜΕΔΕ κλπ.»):  «Συντάξεως λόγω γήρατος δικαιούται, ο μέτοχος ο εξερχόμενος της ασφαλίσεως και έχων συμπληρώσει:        α. 35ετή χρόνον ασφαλίσεως ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.        β. 25ετή χρόνον ασφαλίσεως και το 58ον έτος της ηλικίας του.        γ. 20ετή χρόνον ασφαλίσεως καί το 60όν έτος της ηλικίας του. Εις  απάσας  τας  ανωτέρω  περιπτώσεις  απαιτείται   και   15ετής τουλάχιστον χρόνος πραγματικής ασφαλίσεως εις το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.» Μετά τη δημοσίευση του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ272Α/21.12.2006) «Περί αναδιάρθρωσης των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ», αναδιαρθρώθηκαν οι κλάδοι του ΤΣΜΕΔΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 16...

Προβολή Άρθρου

Προγράμματα επιδότησης για το προσωπικό γραφείων του Ν.89/1967

Mε την τελευταία τροποποίηση του Ν.89/1967, οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, μπορούν να πλέον να λάβουν ενισχύσεις, Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες ενισχύσεων, οι οποίες μπορούν να χορηγούνται, σωρευτικά ή διαζευκτικά....

Προβολή Άρθρου

Χορήγηση και ανάκληση χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας

ο τόπος γέννησης του αιτούντος δεν είναι καθοριστικός για την κτήση της ιθαγένειας, όπως προκύπτει από την ακόλουθη αναφορά στους τρόπους κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.Πιθανοί τρόποι να έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια ενήλικος αλλοδαπός...

Προβολή Άρθρου

Eυθύνη Εκκαθαριστή Α.Ε. για οφειλές προς το Δημόσιο

Eυθύνη Εκκαθαριστή Α.Ε. για οφειλές προς το Δημόσιο, οφειλές μετά την 1.1.2014, για οφειλές μέχρι τις 31.12.2013 ισχύουν οι αντίστοιχες προβλέψεις του άρθρου 115 του ν. 2238/1994...

Προβολή Άρθρου

Παραγραφή τελών χαρτοσήμου

παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου, τέλους και προστίμου επί τελών χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. Για τις φορολογικές υποχρεώσεις από τέλη χαρτοσήμου που γεννήθηκαν μέχρι 31.12.2013, Για φορολογικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν από 1.1.2014...

Προβολή Άρθρου

Χορήγηση και ανάκληση χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας

Πιθανοί τρόποι να έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια ενήλικος αλλοδαπός, Με τιμητική πολιτογράφηση, με πολιτογράφηση, Με καθορισμό ή αναγνώριση της ελληνικής ιθαγένειας κάποιου προγόνου του, ως Έλληνας ομογενής, υπήκοος πρώην ΕΣΣΔ...

Προβολή Άρθρου

Τι  ισχύει ως προς την προσβολή πράξεων των αναθετουσών αρχών:

Α' ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., ανεξάρτητα από το είδος αυτών, υποβάλλεται ένσταση από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016. Προθεσμία υποβολής: Εάν η ένσταση στρέφεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Μολονότι στο άρθρο 127 δεν γίνεται ρητή αναφορά στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει χώρα η κοινοποίηση, εφαρμόζονται οι...

Προβολή Άρθρου

Αγορά ακινήτου στην Ελλάδα από Κυπριακή Εταιρεία

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που θέλουν να αποκτήσουν ακίνητο στην Ελλάδα υποχρέωση να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό σε Ελληνική Τράπεζα είτε για την πληρωμή του τιμήματος αγοράς είτε για την πληρωμή των σχετικών φόρων και τελών . οι εταίροι/μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα, της κυπριακής εταιρείας, θα πρέπει επίσης να αποκτήσουν Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα και δη στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Στην περίπτωση που πρόκειται για εταίρο/μέτοχο – νομικό πρόσωπο – τότε θα λάβουν ΑΦΜ αντίστοιχα τα φυσικά πρόσωπα του νομικού αυτού προσώπου ...

Προβολή Άρθρου

Ζήτημα παραίτησης διαχειριστή Ε.Π.Ε.

Ο διορισμένος για ορισμένο χρόνο διαχειριστής μπορεί να παραιτηθεί για λόγους που προβλέπονται στο καταστατικό ή για σπουδαίο λόγο. Η αναγνώριση και αποδοχή του σπουδαίου λόγου δεν απαιτεί σε κάθε περίπτωση την έκδοση δικαστικής απόφασης ...

Προβολή Άρθρου

Παροχή ακινήτου ΑΕ ως κατοικία σε μέτοχο της εταιρίας – φορολογικά θέματα και ασφαλιστικές εισφορές για τον μέτοχο και την εταιρία

Η παροχή ακινήτου της ΑΕ για κατοικία του μετόχου πότε θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία και πότε αντικειμενική δαπάνη για κύρια κατοικία, πότε Εκπίπτει ως δαπάνη...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!