a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

Η Εταιρεία

Είτε πρόκειται για μια εμπορική συμφωνία είτε για μια δικαστική διαμάχη, σκοπός μας είναι να απαλλάξουμε τους πελάτες μας από το πρόβλημα και να το πάρουμε επάνω μας.

Τι ζητάτε από την δικηγορική εταιρεία, που σας υποστηρίζει;

Η δικηγορική εταιρεία Ιάσων Σκουζός + Συνεργάτες ειδικεύεται στο εμπορικό και φορολογικό δίκαιο.
Με ιστορία στα φορολογικά που ξεκινάει το 1955, το φορολογικό δίκαιο ήταν και θα είναι το δυνατότερο σημείο μας.

Ωστόσο, με την πάροδο των χρόνων η εμπειρία και οι γνώσεις μας επεκτάθηκαν στα περισσότερα νομικά θέματα που μπορούν να απασχολήσουν έναν ιδιώτη και μια επιχείρηση.Έχουμε μάθει να προσεγγίζουμε τα θέματα από την πρακτική σκοπιά του επιχειρηματία.Είτε πρόκειται για μια εμπορική συμφωνία είτε για μια δικαστική διαμάχη, σκοπός μας είναι να απαλλάξουμε τους πελάτες μας από το πρόβλημα και να το πάρουμε επάνω μας.

Ο Ιδρυτής της εταιρίας Ιάσων Γ. Σκουζός έχει χρηματίσει νομικός σύμβουλος σε μεγάλες επιχειρήσεις για σημαντικές φορολογικές και εμπορικές υποθέσεις και διαθέτει πείρα και εξειδικευμένες γνώσεις στο διοικητικό δίκαιο, στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, στη φορολογία κατοίκων εξωτερικού και παλιννοστούντων, στη φορολογία χαρτοσήμου, στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, στις διεθνείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, καθώς και σε θέματα του κώδικα βιβλίων και στοιχείων και του φόρου προστιθέμενης αξίας. Από τις υποθέσεις που έχει χειριστεί ξεχωρίζει η υπόθεση της βασιλικής  περιουσίας σχετικά με την οποία αντέκρουσε τις φορολογικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου κατά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, απαιτήσεις που ανάγονταν στην σύσταση του ελληνικού κράτους.

Η ομάδα μας

Συνεργάτες

Η δικηγορική μας εταιρία διαθέτει ένα πολύ ευρύ δίκτυο ανεξάρτητων συνεργατών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο που είναι ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα να συνεργαστούν μαζί μας. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να ενεργούμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε υποθέσεις που απαιτούν ενέργειες μακριά από την Αθήνα ή εκτός Ελλάδος. Η συμμετοχή μας σε διεθνή δίκτυα δικηγόρων και φορολογικών συμβούλων μας βοηθά να προσφέρουμε στους πελάτες μας συνολικές υπηρεσίες για εμπορικές συμφωνίες με επιχειρήσεις άλλων χωρών, διεθνή φορολογικά θέματα, διασυνοριακές διαφορές και πάσης φύσεως υποθέσεις που έχουν στοιχεία αλλοδαπότητας.

Έχουμε την τιμή να εκπροσωπούμε στην Ελλάδα τις παρακάτω διεθνείς ενώσεις :

itsg

International Tax Specialists Group (ITSG)

Η International Tax Specialists Group (ITSG) αποτελεί μια διεθνή ένωση ανεξάρτητων επαγγελματιών με ειδίκευση στα φορολογικά θέματα, που συνεργάζονται σε ζητήματα που αφορούν στους πελάτες τους, ενώ παράλληλα ανταλλάσουν πληροφορίες. Η ITSG παρέχει υψηλή ποιότητα πρακτικών και φορολογικών συμβουλών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ITSG αποτελείται από μια κλειστή ομάδα διεθνών συμβούλων. Κάθε μέλος της ITSG είναι ιδιαίτερα πεπειραμένο σε ζητήματα παγκόσμιου φορολογικού σχεδιασμού. Τα μέλη διαθέτουν πολύ καλή γνώση της διεθνούς σκηνής, καθώς και της φορολογίας των άλλων κρατών.

Logo_AITC_Aprovado

AITC - Association of International Tax Consultants

Η AITC είναι μια ένωση ανεξάρτητων επαγγελματιών με ειδίκευση σε φορολογικά θέματα. Η AITC έχει σήμερα 45 εταιρείες-μέλη σε όλη την Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, στην Νότια Αμερική, στην Αυστραλία και στην Ασία και συνεχίζει να διευρύνεται με γραφεία παγκοσμίως.

Μέλη της AITC είναι, ανάλογα με την χώρα, λογιστικά-ελεγκτικά γραφεία, φοροτεχνικοί και δικηγόροι, όλοι με κοινό στοιχείο το ενδιαφέρον και την εξειδίκευση σε φορολογικά θέματα.

greek-law-digest

Greek Law Digest

Το Greek Law Digest είναι ένας πλήρης και ολοκληρωμένος νομικός οδηγός, στην αγγλική γλώσσα, που αφορά σε όλες τις βασικές ρυθμιστικές και νομικές πτυχές, τις οποίες μια επένδυση στην Ελλάδα μπορεί να συνεπάγεται.Οργανωμένος από τη Νομική Βιβλιοθήκη, αποτελείται από την εκτεταμένη και προσεγμένη δουλειά σχεδόν 100 κορυφαίων εξειδικευμένων και έμπειρων Ελλήνων δικηγόρων και νομικών συμβούλων.

Έχει ήδη αναγνωριστεί ως ο πιο αξιόπιστος και εμπεριστατωμένος νομικός οδηγός για τα ελληνικά νομικά και ρυθμιστικά θέματα, από ξένους και Έλληνες επαγγελματίες, διπλωματικούς αντιπροσώπους και αξιωματούχους, τις κρατικές αρχές και τις ενώσεις επιχειρήσεων, και συνεχίζει να λαμβάνει γενναιόδωρα αφιερώματα.