a

Facebook

Twitter

Copyright 2019 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

Εταιρικό Δίκαιο

Προγράμματα επιδότησης για το προσωπικό γραφείων του Ν.89/1967

Mε την τελευταία τροποποίηση του Ν.89/1967, οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, μπορούν να πλέον να λάβουν ενισχύσεις, Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες ενισχύσεων, οι οποίες μπορούν να χορηγούνται, σωρευτικά ή διαζευκτικά....

Προβολή Άρθρου

Ζήτημα παραίτησης διαχειριστή Ε.Π.Ε.

Ο διορισμένος για ορισμένο χρόνο διαχειριστής μπορεί να παραιτηθεί για λόγους που προβλέπονται στο καταστατικό ή για σπουδαίο λόγο. Η αναγνώριση και αποδοχή του σπουδαίου λόγου δεν απαιτεί σε κάθε περίπτωση την έκδοση δικαστικής απόφασης ...

Προβολή Άρθρου

Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε και δυνατότητα αποδυνάμωσης της θέσης εταίρου/μετόχου.

Εάν η Ε.Π.Ε. μετατραπεί σε Α.Ε., ενδέχεται η θέση ενός εταίρου με ποσοστό μικρότερο του 20% να μην αποδυναμωθεί, δεδομένου ότι θα εξακολουθεί να έχει σημαντικά δικαιώματα. Επιπλέον, στην Α.Ε. δεν προβλέπεται ο αποκλεισμός μετόχου, όπως προβλέπεται στην Ε.Π.Ε. η δυνατότητα αποκλεισμού του εταίρου για σπουδαίο λόγο, γεγονός που καθιστά την εναλλακτική μετατροπής σε Α.Ε. λιγότερο αποτελεσματική....

Προβολή Άρθρου

Εκούσια και ακούσια έξοδος εταίρου Ε.Π.Ε.

νέο νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, θεσπίζεται η αρχή της ελεύθερης εξόδου του εταίρου από την ΕΠΕ, η οποία ισχύει μόνο αν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο καταστατικό. ο υπό αποκλεισμό εταίρος δεν μετέχει στη σχετική ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης περί έγερσης αγωγής αποκλεισμού εναντίον του.έννοια του σπουδαίου λόγου, τονίζεται ότι ο νόμος δεν την προσδιορίζει...

Προβολή Άρθρου

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων εταίρου Ε.Π.Ε.

Οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου σύμφωνα με το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, διακρίνονται σε ουσιαστικές και τυπικές....

Προβολή Άρθρου

Δικαιώματα του εταίρου της Ε.Π.Ε. που έχει ποσοστό κάτω του 20%; Δυνατότητα αποδυνάμωσης της θέσης του.

Ο όρος εταιρικό μερίδιο υποδηλώνει την εταιρική ιδιότητα του εταίρου από την οποία απορρέουν τα επιμέρους εταιρικά δικαιώματά του και οι επιμέρους εταιρικές υποχρεώσεις του. Ως εταιρική ιδιότητα, περαιτέρω, νοείται το γενικό δικαίωμα του εταίρου να συμμετέχει στην εταιρεία, δηλαδή να αποτελεί μέλος της. Τα δικαιώματα που απορρέουν από τα εταιρικά μερίδια, διακρίνονται σε προσωπικά και σε περιουσιακά, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, καθώς και σε δικαιώματα της μειοψηφίας. Παράλληλα, οι υποχρεώσεις του εταίρου μπορούν να διακριθούν σε μια βασική υποχρέωση – την υποχρέωση καταβολής της εταιρικής του εισφοράς δηλαδή της αξίας του εταιρικού της μεριδίου, καθώς και σε πρόσθετες...

Προβολή Άρθρου

Ζήτημα ανάκλησης διαχειριστή Ε.Π.Ε.: προϋποθέσεις και διαδικασία.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 3 παρ. 5 Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ Α 93/31.5.2018) και ισχύει σήμερα, «Ο διαχειριστής που είτε ασκεί καταστατική διαχείριση είτε έχει οριστεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό. Αν η διαχείριση έχει ανατεθεί για ορισμένο χρόνο, το καταστατικό μπορεί να ορίζει και τους λόγους ανάκλησης. Στην περίπτωση αυτή η ανάκληση γίνεται με την επιφύλαξη τυχόν αξίωσης για αποζημίωση». Ειδικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του...

Προβολή Άρθρου

Ζημίες αλλοδαπών θυγατρικών εταιρειών – Κατάρτιση ενοποιημένων οικονομ. καταστάσεων

Οι ζημίες αλλοδαπών θυγατρικών εταιρειών μεταφέρονται στην ημεδαπή μητρική εταιρεία; Σε ποια περίπτωση είναι υποχρεωτική η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και υπάρχουν σχετικές εξαιρέσεις; Οι φόροι που καταβάλλονται στην αλλοδαπή από τις θυγατρικές εταιρείες πιστώνονται στην Ελλάδα (σύστημα καταλογισμού ή φορολογικής πίστωσης); Τι συμβαίνει όταν η μητρική εταιρεία έχει εγκατάσταση στην αλλοδαπή και οι θυγατρικές στην Ελλάδα;...

Προβολή Άρθρου

H ιθαγένεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) στις ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες – Η ευθύνη των διοικούντων Α.Ε.

H ιθαγένεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) στις ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες και η επίπτωση στη φορολογική μεταχείριση ή στην εταιρική διακυβέρνηση – Η ευθύνη των διοικούντων Α.Ε....

Προβολή Άρθρου

Κλείσιμο (Παύση εργασιών) ελληνικού υποκαταστήματος αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας

Σε περίπτωση που η «μητρική εταιρεία» ή το αλλοδαπό υποκατάστημα αυτής, επιθυμούν την παύση εργασιών του υποκαταστήματος και επομένως το κλείσιμο αυτού, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί δεν είναι η ίδια με εκείνη της διαδικασίας κλεισίματος της «μητρικής» ανώνυμης εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, ενώ τη λύση της Ανώνυμης Εταιρείας, ακολουθεί υποχρεωτικά η εκκαθάριση, στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά την οποία κλείνει υποκατάστημα αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας, η διαδικασία που ακολουθείται είναι διαφορετική καθώς για το υποκατάστημα δεν θα ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία λύσεως και εκκαθάρισης....

Προβολή Άρθρου