a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Κήρυξη εκτελεστών αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Αστικό Δίκαιο  > Κήρυξη εκτελεστών αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

Κήρυξη εκτελεστών αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Ν. Υόρκης, όπως αυτή κυρώθηκε με το ν.δ. 4220/1961, και συγκεκριμένα βάσει του άρθρου 4 αυτής «για να επιτύχει την αναγνώριση και εκτέλεση που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο, εκείνο από τα μέρη που ζητεί την αναγνώριση και εκτέλεση πρέπει να προσκομίσει ταυτόχρονα με την αίτηση:

Α) Πρωτότυπο της διαιτητικής απόφασης και

Β) Πρωτότυπο της συμφωνίας για την υποβολή των μερών σε διαιτησία.

Επίσης, με το άρθρο 5 « η αναγνώριση και εκτέλεση μπορεί να απορριφθεί μόνο με αίτηση του μέρους εναντίον του οποίου γίνεται επίκληση της διαιτητικής αποφάσεως.». Εν προκειμένω δηλαδή το βάρος απόδειξης για την μη αναγνώριση και εκτέλεση της απόφασης, για λόγους που περιοριστικά αναφέρονται στο ίδιο άρθρο της Σύβασης της Ν. Υόρκης, το φέρει ο καθ’ ου η αίτηση αναγνώρισης της αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης. Οι συγκεκριμένοι λόγοι είναι

Α) η ανικανότητα προς κατάρτιση δικαιοπραξίας με βάση το δίκαιο που εφαρμόζεται για αυτά ή η μη εγκυρότητα της σύμβασης βάσει του δικαίου στο οποίο την έχουν υπαγάγει

Β) ή η μη πληροφόρηση του καθ’ ου σχετικά με τη διαδικασία της διαιτησίας ή η για κάποιο λόγο αδυναμία χρήσης των διαθέσιμων μέσων

Γ) ή η διαιτητική απόφαση αναφέρεται σε διαφορά για την οποία δεν συμφωνήθηκε η διαιτητική επίλυση

Δ) ή η διαδικασία ή το όργανο που διεξήγαγε τη διαιτησία δεν ήταν νόμιμα ή συνεπή προς τη συμφωνία των μερών

Ε) ή η διαιτητική απόφαση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή έχει προσβληθεί ή έχει ανασταλεί.

Επομένως οι αρνητικές προϋποθέσεις της αναγνώρισης των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων θα πρέπει να προταθούν και να αποδειχθούν από τον καθ’ ου η αίτηση και το δικαστήριο απαγορεύεται να τις λάβει αυτεπαγγέλτως υπόψη.

Εξαίρεση, στα ως άνω αποτελεί μόνο η περίπτωση κατά την οποία η αλλοδαπή διαιτητική απόφαση αντίκειται στην ΑΚ 33 («μη εφαρμογή απόφασης αντίθετης στα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη»).

Επιπλέον, η αίτηση αναγνώρισης αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και ως εκ τούτου γίνεται δεκτό ότι αυτή δεν θα πρέπει να απευθύνεται στον καθ’ ου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση. Επομένως, ο καθ’ ου δεν κλητεύεται υποχρεωτικά ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου (Μονομελούς Πρωτοδικείου), αλλά μόνο κατόπιν δικαστικής διαταγής.

error: Content is protected !!