a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων, ποτών και ειδών καπνού

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Οικονομίας  > Τρόφιμα & Ποτά  > Ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων, ποτών και ειδών καπνού

Ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων, ποτών και ειδών καπνού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10§3-7 Ν.Δ.1044/1971, η χορήγηση της άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων, ανήκε στην αρμοδιότητα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Από το τέλος Ιουνίου του έτους 2012, με  το Νόμο 3919/2011, τέθηκε σε εφαρμογή το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, στο οποίο, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας  (Φ.900/13/158602/Σ.797/05.09.2012) εμπίπτει και η λιανική πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων, για την οποία απαιτείται αναγγελία έναρξης, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων.

Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί  που είχαν τεθεί με το άρθρο 2 του Ν.3730/2008  αναφορικά με τα σημεία πώλησης των καπνοβιομηχανικών προϊόντων, αφορούν μόνο τον τρόπο διάθεσής τους στο κοινό για την προστασία της δημόσιας υγείας και όχι το φορέα του δικαιώματος διάθεσής τους, που υπόκειται σε απελευθέρωση.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 Υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β’ 3402/31.12.2013), προβλέπεται πλέον η «δυνατότητα γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών» (κατηγορία στην οποία εντάσσονται και τα καταστήματα ψιλικών ειδών με δυνατότητα λιανικής πώλησης και ειδών καπνού), και μάλιστα με μια αρκετά απλουστευμένη διαδικασία, η οποία έχει ως εξής:

1. Σε πρώτο στάδιο ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση είτε απευθείας στον οικείο Δήμο είτε μέσω Κ.Ε.Π είτε μέσω του ηλεκτρονικού Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε. – ERMIS-EUGO).

2. Εντός 15 ημερών από την υποβολή της ως άνω αίτησης χορηγείται σχετική προέγκριση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση χορηγήθηκε σιωπηρώς και τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση στο Δήμο να λάβει βεβαίωση υποβολής αιτήματος, η οποία ισοδυναμεί με προέγκριση.

3. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο της χορηγηθείσας προέγκρισης ή βεβαίωσης μαζί με μία Υπεύθυνη Δήλωση, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος.

4. Τέλος, για την τελική έγκριση – γνωστοποίηση, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης (με δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας έως και 2 επιπλέον μήνες), ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει στον οικείο Δήμο ή μέσω Κ.Ε.Π. τρείς (3) Υπεύθυνες Δηλώσεις και συγκεκριμένα:  α) του ενδιαφερομένου β) του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού και γ) του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπεύθυνου του Καταστήματος και το  προβλεπόμενο παράβολο. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω Ε.Κ.Ε. αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό Ε.Κ.Ε. (ERMIS-EUGO).

5. Στην περίπτωση που η ίδρυση και λειτουργία γνωστοποιείται από εταιρεία, κατατίθενται με την υποβολή των ως άνω υπεύθυνων δηλώσεων και του παραβόλου ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά:
i) Πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας.

ii) Βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νομίμου εκπροσώπησης της εταιρείας

Όλα τα έντυπα των Υπεύθυνων Δηλώσεων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα Παραρτήματα Α’ και Β’ της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης, χορηγούνται από τον οικείο Δήμο.

Συγκεκριμένα για την ίδρυση καταστήματος ψιλικών ειδών με δυνατότητα πώλησης και ειδών καπνού, στις Υπεύθυνες Δηλώσεις επιλέγεται η Περίπτωση Β’1 και όχι η Περίπτωση Α’ (παντοπωλείο κλπ).

error: Content is protected !!