a

Copyright 2022 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
espa
Back to top

Δίκαιο Αλλοδαπών

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Δίκαιο Αλλοδαπών

Χορήγηση άδειας διαμονής σε οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν 4251/2014, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για δύο έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου και διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, η οποία μπορεί να ανανεώνεται ανά διετία, εφόσον πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο, προϋποθέσεις. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 136 του νόμου αυτού. - Ο παραπάνω υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα κατά την παράγραφο 1 λγ...

Προβολή Άρθρου

Παράταση βραχείας παραμονής πολίτη τρίτης χώρας

Πολίτης τρίτης χώρας που εισέρχεται στη χώρα για τουρισμό, συνέδρια, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και γενικά για ολιγοήμερη διαμονή, μπορεί να παραμείνει προσωρινά χωρίς άδεια διαμονής, για όσο χρόνο ισχύει η προξενική θεώρηση ή για χρονικό διάστημα μέχρι 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών εάν πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας στον οποίο επιτρέπεται η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που επιτρέπεται η παράταση της διάρκειας της παραπάνω επιτρεπόμενης βραχείας παραμονής. Τέτοιες είναι περιπτώσεις, που υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας ή ανθρωπιστικοί λόγοι, που εμπόδισαν τον πολίτη τρίτης χώρας να εγκαταλείψει την ελληνική επικράτεια/επικράτεια κρατών-μελών ΕΕ πριν από τη πριν...

Προβολή Άρθρου

Χορήγηση και ανάκληση χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας

ο τόπος γέννησης του αιτούντος δεν είναι καθοριστικός για την κτήση της ιθαγένειας, όπως προκύπτει από την ακόλουθη αναφορά στους τρόπους κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.Πιθανοί τρόποι να έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια ενήλικος αλλοδαπός...

Προβολή Άρθρου

Χορήγηση και ανάκληση χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας

Πιθανοί τρόποι να έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια ενήλικος αλλοδαπός, Με τιμητική πολιτογράφηση, με πολιτογράφηση, Με καθορισμό ή αναγνώριση της ελληνικής ιθαγένειας κάποιου προγόνου του, ως Έλληνας ομογενής, υπήκοος πρώην ΕΣΣΔ...

Προβολή Άρθρου

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, ορίζονται λεπτομερώς από τα άρθρα 1 – 15 του «Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Ν. 3284/2004) Ειδικότερα, η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται στις παρακάτω περιπτώσεις: Ι. Αυτοδίκαια, με τη γέννηση (άρθρο 1) 1.Τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας αποκτά από τη γέννησή του την Ελληνική Ιθαγένεια. 2.Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον διαζευκτικά συντρέχει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: - Ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη Χώρα από τη γέννησή του ή - Δεν αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή του ούτε μπορεί να αποκτήσει με...

Προβολή Άρθρου

Χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα

Με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 20 παρ. Β Ν 4251/2014) προβλέπεται η χορήγηση πενταετούς άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών ιδιοκτήτες ακινήτων αξίας τουλάχιστον 250.000 €. Η άδεια αυτή μπορεί να ανανεώνεται, και τα πρόσωπα αυτά μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους. Σημειώνουμε ότι υπήκοοι τρίτων χωρών είναι όσοι δεν είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα: 1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε έτη, σε πολίτη τρίτης χώρας που: α) Έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στη χώρα ακόμη και αν ο τίτλος...

Προβολή Άρθρου

Άδεια διαμονής σε αλλοδαπούς εργαζόμενους και νομίμους εκπροσώπους γραφείων του Α.Ν. 89/1967 (Ν. 3427/2005)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1δ του Ν 4251/2014 (Κώδικα Μετανάστευσης), επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα, αφού προηγουμένως λάβουν εθνική θεώρηση εισόδου, υπήκοοι τρίτων χωρών, υπαλληλικό προσωπικό και νόμιμοι εκπρόσωποι που πρόκειται να απασχοληθούν αποκλειστικά σε εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν 3427/2005. Στους παραπάνω υπηκόους τρίτων χωρών χορηγείται άδεια διαμονής δύο ετών ή ίσης διάρκειας με την προβλεπόμενη περίοδο διαμονής τους στη χώρα, η οποία μπορεί να ανανεώνεται ανά τριετία, εφ’ όσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις του παραπάνω νόμου. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται...

Προβολή Άρθρου

Θεώρηση Εισόδου – Άδεια Διαμονής

Η είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια ρυθμίζεται από τον Κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης....

Προβολή Άρθρου

Κατηγορίες αδειών διαμονής

Υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες αδειών διαμονής: Α)  Άδεια διαμονής για εργασία και επαγγελματικούς λόγους: Α1. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία – παροχή υπηρεσιών – παροχή έργου Α2. Εργαζόμενοι ειδικού σκοπού Α3. Επενδυτική δραστηριότητα Α4. Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης «Μπλε Κάρτα» Β) Προσωρινή διαμονή (απασχόληση με εθνική θεώρηση εισόδου): Β1. Εποχική εργασία Β2. Αλιεργάτες Β3. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων Β4. Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με σκοπό την παροχή υπηρεσίας Β5. Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας Β6. Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμούΒ7. Αθλητές, προπονητέςΒ8. Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που...

Προβολή Άρθρου

Δυνατότητα πολιτογράφησης ομογενούς από χώρα της πρώην ΕΣΣΔ που διαμένει στο εξωτερικό

Οι ομογενείς που κατοικούν σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης μπορούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια μετά από σχετική αίτηση προς την Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους. ...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!