a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Διαδικασία πολιτικού γάμου αλλοδαπών πολιτών και άδεια διαμονής αλλοδαπού συζύγου Έλληνα πολίτη

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Δίκαιο Αλλοδαπών  > Διαδικασία πολιτικού γάμου αλλοδαπών πολιτών και άδεια διαμονής αλλοδαπού συζύγου Έλληνα πολίτη

Διαδικασία πολιτικού γάμου αλλοδαπών πολιτών και άδεια διαμονής αλλοδαπού συζύγου Έλληνα πολίτη

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ελλάδα αποτελεί δημοφιλή προορισμό μελλόνυμφων πολιτών τρίτων χωρών, που επιθυμούν να τελέσουν τον πολιτικό τους γάμο στην περιοχή της ελληνικής επικράτειας. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρωθούν αναλύεται ως εξής:

 Άδεια πολιτικού γάμου

Για την τέλεση πολιτικού γάμου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση σχετικής άδειας. Η αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας γάμου, είναι ο Δήμος της περιοχής όπου θα τελεστεί ο γάμος. Για την έκδοσή της χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα:

 1. Αίτηση των ενδιαφερομένων
 2. Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή πιστοποιητικών γέννησης των ενδιαφερομένων
 3. Βεβαίωση από την οικεία Προξενική ή άλλη αρμόδια Αρχή περί του ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσουν γάμο οι ενδιαφερόμενοι αλλοδαποί πολίτες,
 4. Πιστοποιητικό γέννησης από τη χώρα καταγωγής των αλλοδαπών πολιτών
 5. Αποδεικτικό κατοικίας στην Ελλάδα
 6. Φωτοτυπία εγγράφου (θεώρησης εισόδου-visa, άδειας παραμονής, διαβατηρίου) που αποδεικνύει την νόμιμη είσοδο και παραμονή του αλλοδαπού πολίτη στην Ελλάδα

Δεν απαιτείται η έκδοση ειδικής θεώρησης εισόδου για να εισέλθει πολίτης τρίτης χώρας στην Ελλάδα, προκειμένου να τελέσει γάμο, αλλά απαιτείται να βρίσκεται νόμιμα στην χώρα, προϋπόθεση που πληρείται και στην περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας έχει εισέλθει, όπου απαιτείται, με θεώρηση εισόδου τύπου C (τουριστική), εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης και την τέλεση του γάμου δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο του έχει χορηγηθεί η θεώρηση εισόδου.

 1. Αγγελία γάμου σε ημερήσια τοπική εφημερίδα του δήμου κατοικίας
 2. Διαζευκτήριο (σε περίπτωση λύσης προηγούμενη γάμου)
 3. Πληρωμή παραβόλου 18,00 ευρώ

Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αρμόδιες δημόσιες αρχές τρίτων χωρών θα πρέπει να φέρουν την ενδεδειγμένη επικύρωση (Apostille / προξενική θεώρηση) και επικυρωμένη μετάφραση στα ελληνικά.

Στην περίπτωση που ο πολιτικός γάμος τελείται μεταξύ Έλληνα/Ελληνίδας και αλλοδαπού πολίτη, σημειώνεται ότι ο πολίτης της τρίτης χώρας αποκτά δικαίωμα νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα και δικαιούται να εκδώσει σχετική άδεια διαμονής. Κατά τα οριζόμενα στον Μεταναστευτικό Κώδικα (Ν. 4251/2014 με ισχύ έως 30/3/2024 και Ν. 5038/2023 με ισχύ από 31/3/2024 και στο εξής), για πολίτη τρίτης χώρας και σύζυγο Έλληνα/Ελληνίδας πολίτη εκδίδεται ειδικό δελτίο διαμονής στην Ελλάδα αρχικής διάρκειας πέντε ετών και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι ο/η σύζυγος ή ο/η συμβίος, με τον/την οποίο/α, ο/η Έλληνας/Ελληνίδα πολίτης έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον τούτο καταρτίστηκε στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής, και που επιθυμεί τη χορήγηση Δελτίου Διαμονής, οφείλει να καταθέσει ηλεκτρονική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία, σε διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία εισόδου στη χώρα ή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία σύναψης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης που καταρτίστηκε στην Ελλάδα, εφόσον αποδεικνύει εγγράφως την οικογενειακή του σχέση με τον Έλληνα πολίτη. Σε περίπτωση μη υποβολής της αίτησης εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την ημερομηνία εισόδου ή την ημερομηνία του ληξιαρχικού γεγονότος του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης ή της γέννησης τέκνου, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Μετά την λήξη του αρχικού δελτίου διαμονής είτε μετατρέπεται υπό προϋποθέσεις σε άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας είτε ανανεώνεται για πέντε έτη κάθε φορά. Για την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής χρειάζονται τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας
 2. Θεώρηση εισόδου – τύπου C, όπου απαιτείται
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου από το οποίο να εμφαίνεται η δήλωση του γάμου στην αρμόδια Υπηρεσία ή Ληξιαρχική πράξη σύναψης συμφώνου συμβίωσης που καταρτίστηκε στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής
 4. Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας του Έλληνα
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 

* Οι πληροφορίες είναι ακριβείς με βάση τα δεδομένα που είναι γνωστά στον συγγραφέα κατά τον χρόνο σύνταξης του άρθρου. Δεν έχουμε υποχρέωση να επικαιροποιούμε τα αναρτημένα άρθρα. Η δικηγορική μας εταρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου που δεν είναι πελάτης και δεν έχει υπογράψει τους όρους συνεργασίας μας.

error: Content is protected !!