a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Κλάδοι Δικαίου

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου (Σελίδα 38)

Κατάργηση επιδομάτων και μείωση μισθών εργαζομένων

Μετά την ισχύ του ν. 4046/2012, δηλαδή μετά την 14.02.2012, οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία της ΣΣΕ (τρίμηνη μετενέργεια)....

Προβολή Άρθρου

Παραγραφή αξιώσεων μισθωτών για μισθούς και επιδόματα

Σύμφωνα το άρθρο 250 του Αστικού Κώδικα (παράγραφος 17) σε πέντε χρόνια παραγράφονται οι αξιώσεις «των κάθε είδους μισθών, των καθυστερούμενων προσόδων, συντάξεων, διατροφής και κάθε άλλης παροχής που επαναλαμβάνεται περιοδικά». ...

Προβολή Άρθρου

Οι αλλαγές στο ν. 3886/2005 με το ν. 4055/2012

Α) Σύμφωνα με την νέα παρ. 4 του άρθρου 4, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο των 15 ημερών, έως την προτεραία της συζήτηση της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων (ήταν έως την προτεραία της πρώτης  ορισθείσας δικασίμου της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων), στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντίστοιχα η δίκη επί της εν λόγω απαίτησης κατά το μέρος που έγινε αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή του αιτούντος. Β) Σύμφωνα με τη νέα παρ. 2 του άρθρου 5, αυτός που υποβάλει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, οφείλει να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή σε (συντομότερη)...

Προβολή Άρθρου

Φυλάκιση για χρέη από πρόστιμα της επιτροπής κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με το άρθρο 25 Ν.1882/1990, όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) και τα τελωνεία χρέη προς το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης....

Προβολή Άρθρου

Δωρεά μετοχών εισηγμένων εταιρειών

Κατά το άρθρο 44 του Ν. 2961/2001 η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών μπορεί να γίνει με συμβολαιογραφικό ή με ιδιωτικό έγγραφο....

Προβολή Άρθρου

Πόθεν έσχες για απόκτηση μετοχών Α.Ε.

Σύμφωνα με το προϊσχύον άρθρο 17 Κ.Φ.Ε (Ν.2238/1994), ως ετήσιες δαπάνες του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά....

Προβολή Άρθρου

Διακοπή της έγγαμης συμβίωσης : χρήση οικογενειακής στέγης και κινητών πραγμάτων

Στην Ελλάδα, εφόσον δεν επιλέξουν οι σύζυγοι το σύστημα της κοινοκτημοσύνης, ισχύει η αρχή της περιουσιακής αυτοτέλειας των συζύγων, δηλαδή καθένας διατηρεί την κυριότητα των περιουσιακών αντικειμένων που του ανήκουν....

Προβολή Άρθρου

Διαδικασία τροποποίησης καταστατικού Προσωπικής Εταιρείας (συσταθείσας πριν την 04.04.2011)

Ο νέος νόμος για τις υπηρεσίες μίας στάσης δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν την 04.04.2011....

Προβολή Άρθρου

Διαδικασία και δικαιολογητικά τέλεσης θρησκευτικού γάμου

Δημοσίευση σε ημερήσια τοπική εφημερίδα της τέλεσης του γάμου. Η δημοσίευση πρέπει να έχει γίνει το πολύ 6 μήνες πριν την τέλεση του γάμου (σε 2 φύλλα, 1 για κάθε μελλόνυμφο)....

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!