a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Δικαιώματα των μετόχων Α.Ε. με ποσοστό κάτω από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Εταιρικό Δίκαιο  > Δικαιώματα των μετόχων Α.Ε. με ποσοστό κάτω από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου

Δικαιώματα των μετόχων Α.Ε. με ποσοστό κάτω από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου

Δικαιώματα των μετόχων Α.Ε. με ποσοστό κάτω από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου.

Κατ’ άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση, προβλέπεται ότι δέκα ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Επίσης, βάσει των προβλεπομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 35α του Ν. 2190/1920 για την ακυρωσία των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως από το δικαστήριο, που λήφθηκαν με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό, προβλέπεται ότι η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση. Η άνω αγωγή ασκείται ενώπιον του  αρμόδιου Πολυμελούς Πρωτοδικείου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια Αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Σύμφωνα δε με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του Ν. 2190/1920 για τα δικαιώματα της μειοψηφίας, υπάρχει πρόβλεψη ότι μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Ενώ, υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Τέλος, κατ’ άρθρο 49α Ν. 2190/1920, σε περίπτωση που μπορεί να ζητηθεί εξαγορά μετοχών σύμφωνα με την παρ.2 του ιδίου άρθρου (απόφαση της Γ.Σ) για :

α) μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλο κράτος,

β) εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών,

γ) αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας και στις περιπτώσεις που η εξαγορά προβλέπεται από το καταστατικό)  ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με ειδική αγωγή την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρεία, εάν εκ των άνω λόγων της εξαγοράς, η παραμονή τους στην Εταιρεία καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη.

Η άνω αγωγή συζητείται ενώπιον του  Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και ασκείται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη συντέλεση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού ή από την ειδική προθεσμία που μπορεί να τάσσει το ίδιο το καταστατικό. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες μέτοχοι παρέστησαν στη γενική συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη λήψη της σχετικής απόφασης, εκτός αν ο λόγος της εξαγοράς δεν σχετίζεται με τέτοια απόφαση, αλλά υπάρχει σχετική ρητή πρόβλεψη στο καταστατικό.

error: Content is protected !!