a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Κλάδοι Δικαίου

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου (Σελίδα 32)

Ειδικός φόρος κατανάλωσης σε προϊόντα καπνού

Ο νόμος 2960/2001 αποτελεί το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα διάφορα προϊόντα βιομηχανοποιημένων καπνών. ...

Προβολή Άρθρου

Φορολογία εισοδήματος Έλληνα κάτοικου (φυσικού προσώπου) από μερίσματα ξένης εταιρείας

Οι σχετικές διατάξεις διμερών συμβάσεων της Ελλάδας με την Κύπρο, τη Μάλτα και την Βουλγαρία ...

Προβολή Άρθρου

Ματαίωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας

Στο άρθρο 13 α του ν. 2190/1920 ρητώς ορίζεται ότι εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, ΜΟΝΟ εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. ...

Προβολή Άρθρου

Περιπτώσεις ακυρότητας απόφασης γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρείας

Λόγοι ακυρότητας των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων στις εξής περιπτώσεις : α) μη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) περιεχόμενο της απόφασης αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό. ...

Προβολή Άρθρου

Ανάκληση διαχειριστή στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 752 του ΑΚ, η ιδιότητα του καταστατικού διαχειριστή παύει και όταν αυτός ανακληθεί με ομόφωνη απόφαση όλων των υπολοίπων εταίρων και εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που να δικαιολογεί την ανάκληση. ...

Προβολή Άρθρου

Διορισμός διαχειριστή από το Δικαστήριο στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία

Η διάταξη του άρθρου 69 του ΑΚ προβλέπει τον δικαστικό διορισμό προσωρινής διοίκησης σε ένα νομικό πρόσωπο σε δύο περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις 1) αν λείπουν τα πρόσωπα της διοίκησης του νομικού προσώπου και 2) αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων των μελών της διοίκησης με αυτά του νομικού προσώπου. ...

Προβολή Άρθρου

Αποκλεισμός εταίρου στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία

Σύμφωνα με το άρθρο 771 Α.Κ. αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για να καταγγελθεί η εταιρία, ο οποίος αφορά παράβαση των υποχρεώσεων εταίρου, το Δικαστήριο μπορεί, με αίτηση όλων των λοιπών εταίρων, να αποκλείσει από την εταιρία τον υπαίτιο. ...

Προβολή Άρθρου

Κίνητρα για πραγματοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, προκειμένου να προσαυξηθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κατανέμονται ισόποσα σε τρία (3) έτη. ...

Προβολή Άρθρου

Το φορολογικό πλαίσιο των δωρεών και χορηγιών για κοινωφελείς σκοπούς στην Ελλάδα

Στο Ελληνικό φορολογικό δίκαιο, όπως και σε άλλα συστήματα, προβλέπονται ειδικές ευεργετικές διατάξεις σχετικά με την χρηματοδότηση κοινωφελών σκοπών που επιδιώκονται συστηματικά από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. ...

Προβολή Άρθρου

Φορολογία μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Κατ’ άρθρο 38 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε) για το «εισόδημα από διάθεση και αποτίμηση χρεογράφων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων» (όπως τροποποιήθηκε προσφάτως και αντικαταστάθηκε από το Ν.4110/2013) ...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!