a

Facebook

Twitter

Copyright 2019 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

Κλάδοι Δικαίου

Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες > Κλάδοι Δικαίου (Σελίδα 24)

Υποχρέωση μετόχου εισηγμένης εταιρείας για πληροφόρηση

Κάθε μέτοχος της εταιρείας που αποκτά ή διαθέτει μετοχές που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης, να ενημερώσει σχετικώς τον εκδότη για το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφων που κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ...

Προβολή Άρθρου

Διαταγή πληρωμής κατά του Δημοσίου

Από τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 παρ. 5 του  Συντάγματος και τις διατάξεις του άρθρου 2  παρ. 3 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Ν.2462/1997), συνάγεται ότι, προς επίτευξη του επιδιωκόμενου με αυτές, σκοπού της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, επιτρέπεται η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κατά του Δημοσίου, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ....

Προβολή Άρθρου

Πρόσφατες ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη μείωση του εργοδοτικού κόστους

Η απασχόληση εργαζόμενου στον εργοδότη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου θεωρείται δοκιμαστική περίοδος για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της σύμβασης και ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη (α. 17 παρ. 5 ν. 3899/2010)....

Προβολή Άρθρου

Έκτακτο Ειδικό τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε)

Για λόγους εθνικού συμφέροντος, που συνίστανται στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, επιβλήθηκε δυνάμει του άρθρου 53 Ν.4021/2011 ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες των ακινήτων που υπάγονται κατά την 17η Σεπτεμβρίου  κάθε έτους στο τέλος ακίνητης περιουσίας της παρ. 1 του αρ.24 του ν. 2130/1993....

Προβολή Άρθρου

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

Με το άρθρο 29 Ν.3986/2011 επιβλήθηκε ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων ευρώ ( 12.000€) των φυσικών προσώπων, που προκύπτουν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντιστοίχων οικονομικών ετών 2011-2015. ...

Προβολή Άρθρου

Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες

Με το άρθρο 30 του Ν. 3986/2011 (Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, ΦΕΚ Α ‘ 152/01.07.2011) επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή Ι.Χ αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων, καθώς και δεξαμενών κολύμβησης, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011....

Προβολή Άρθρου

Έκτακτη Οικονομική Εισφορά ν. 3758/2009

Με το άρθρο 18 Ν.3758/2009 επιβλήθηκε έκτακτη οικονομική εισφορά εφάπαξ στο εισόδημα των φυσικών προσώπων που φορολογούνται κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του αρ. 2 του ΚΦΕ (ν.2238/1994) καθώς και στο εισόδημα σχολάζουσας κληρονομιάς. ...

Προβολή Άρθρου

Τέλος επιτηδεύματος

Με το άρθρο 31 Ν.3986/2011 θεσπίστηκε η επιβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος για τους επιτηδευματίες και τους ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα κατά την 01.01.2011 και μετά, εφόσον τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ ....

Προβολή Άρθρου

Η φορολογική κατοικία με βάση τον ελληνικό νόμο

Με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν το ν. 3943/2011 (31.3.2011) η έννοια της φορολογικής κατοικίας ταυτιζόταν με την έννοια της κατοικίας κατά τον Αστικό Κώδικα και συγκεκριμένα τα άρθρα 51 επ. αυτού. Από τις διατάξεις του ΑΚ προβλέπεται ότι α) το πρόσωπο έχει ως κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του β) κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες (άρθρο 51), γ) η κατοικία διατηρείται ωσότου αποκτηθεί νέα δ) αν δεν μπορεί να αποδειχθεί η τελευταία κατοικία του προσώπου, ως κατοικία θεωρείται ο τόπος της διαμονής του (άρθρο 53). Για την απόκτηση κατοικίας απαιτείται...

Προβολή Άρθρου

Εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3227/2004 ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί στους εργαζόμενους που αμείβονται με ενιαίο συνολικό μισθό, εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας, στο οποίο αναφέρονται ο ενιαίος συνολικός μισθός που έχει συμφωνηθεί και οι επ’ αυτού κρατήσεις, καθώς και αναλυτικά οι αποδοχές τις οποίες θα εδικαιούντο να λάβουν εάν αμείβονταν με βάση κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση και οι επί των ανωτέρω αποδοχών κρατήσεις. ...

Προβολή Άρθρου