a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Κλάδοι Δικαίου

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου (Σελίδα 31)

Περιπτώσεις ακυρότητας απόφασης γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρείας

Λόγοι ακυρότητας των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων στις εξής περιπτώσεις : α) μη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) περιεχόμενο της απόφασης αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό. ...

Προβολή Άρθρου

Ανάκληση διαχειριστή στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 752 του ΑΚ, η ιδιότητα του καταστατικού διαχειριστή παύει και όταν αυτός ανακληθεί με ομόφωνη απόφαση όλων των υπολοίπων εταίρων και εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που να δικαιολογεί την ανάκληση. ...

Προβολή Άρθρου

Διορισμός διαχειριστή από το Δικαστήριο στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία

Η διάταξη του άρθρου 69 του ΑΚ προβλέπει τον δικαστικό διορισμό προσωρινής διοίκησης σε ένα νομικό πρόσωπο σε δύο περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις 1) αν λείπουν τα πρόσωπα της διοίκησης του νομικού προσώπου και 2) αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων των μελών της διοίκησης με αυτά του νομικού προσώπου. ...

Προβολή Άρθρου

Αποκλεισμός εταίρου στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία

Σύμφωνα με το άρθρο 771 Α.Κ. αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για να καταγγελθεί η εταιρία, ο οποίος αφορά παράβαση των υποχρεώσεων εταίρου, το Δικαστήριο μπορεί, με αίτηση όλων των λοιπών εταίρων, να αποκλείσει από την εταιρία τον υπαίτιο. ...

Προβολή Άρθρου

Κίνητρα για πραγματοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, προκειμένου να προσαυξηθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κατανέμονται ισόποσα σε τρία (3) έτη. ...

Προβολή Άρθρου

Το φορολογικό πλαίσιο των δωρεών και χορηγιών για κοινωφελείς σκοπούς στην Ελλάδα

Στο Ελληνικό φορολογικό δίκαιο, όπως και σε άλλα συστήματα, προβλέπονται ειδικές ευεργετικές διατάξεις σχετικά με την χρηματοδότηση κοινωφελών σκοπών που επιδιώκονται συστηματικά από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. ...

Προβολή Άρθρου

Φορολογία μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Κατ’ άρθρο 38 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε) για το «εισόδημα από διάθεση και αποτίμηση χρεογράφων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων» (όπως τροποποιήθηκε προσφάτως και αντικαταστάθηκε από το Ν.4110/2013) ...

Προβολή Άρθρου

Υποκεφαλαιοδότηση (thin capitalization) επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ελληνικό φορολογικό νόμο

Με το Ν. 3775/2009 για πρώτη φορά στην Ελλάδα καθιερώθηκαν κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων (thin capitalization rules), με σκοπό τον περιορισμό του εκτεταμένου ενδοομιλικού δανεισμού μιας εταιρείας, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά της. ...

Προβολή Άρθρου

Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας – θέματα που σχετίζονται με τον υπολογισμό του

Η επιβολή Φόρου στην Ακίνητη Περιουσία (ΦΑΠ) εισήχθη με τους νόμους 3842/2010 και 3986/2011. Ο πρώτος νόμος προέβλεπε επιβολή φόρου επί ακίνητης περιουσίας φορολογητέας αξίας άνω των 400.000,00 ευρώ, ενώ με το δεύτερο νόμο η αξία αυτή μειώθηκε ήδη στα 200.000,00 ευρώ. ...

Προβολή Άρθρου

Κατοχύρωση κοινοτικού και διεθνούς σήματος

Για την κατάθεση της αίτησης και την κατοχύρωση ενός σήματος ως κοινοτικού δεν απαιτείται να έχει κατοχυρωθεί προηγουμένως στην Ελλάδα ως ημεδαπό. - Για την κατοχύρωση ενός Διεθνούς σήματος απαραίτητη προϋπόθεση είναι το σήμα να έχει κατοχυρωθεί προηγουμένως ως ημεδαπό. ...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!