a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ίδρυση υποκαταστημάτων Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων με έδρα στην ΕΕ

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Εταιρικό Δίκαιο  > Ίδρυση υποκαταστημάτων Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων με έδρα στην ΕΕ

Ίδρυση υποκαταστημάτων Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων με έδρα στην ΕΕ

Στα άρθρα 18 και 20 του Ν.3601/2007 για τα Πιστωτικά Ιδρύματα, προβλέπεται υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, η παροχή υπηρεσιών πίστωσης στην Ελλάδα από Χρηματοδοτικά Ιδρύματα που εδρεύουν σε  άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταρχήν, ο ορισμός του όρου «Χρηματοδοτικό Ίδρυμα» προβλέπεται στο άρθρο 2 του άνω Νόμου, σύμφωνα με το οποίο πρόκειται για «επιχείρηση η οποία ΔΕΝ είναι πιστωτικό ίδρυμα και της οποίας η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην απόκτηση συμμετοχών ή στην άσκηση μιας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα υπό στοιχεία β’-ιβ’ και ιε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.3601/2007», ήτοι κάποιες από τις δραστηριότητες που κατά νόμο μπορούν να ακούν τα λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα.

Μια από τις ως άνω αναφερόμενες δραστηριότητες είναι και αυτή της περιπτώσεως β’, ήτοι η «χορήγηση δανείων ή πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων».

Εν ολίγοις, οι Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων, αποτελούν υπο-κατηγορία των Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων, όπως προκύπτει συνδυαστικά από τις διατάξεις των άρθρων 2  παρ.11 και 11 παρ.1 β’  του Ν.3601/2007.

Περαιτέρω, ο Νόμος αυτός παρέχει τη δυνατότητα σε Χρηματοδοτικά Ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ να ασκούν στην Ελλάδα δραστηριότητες του καταλόγου των στοιχείων β’-ιβ’ και ιε’ που αναφέρονται ανωτέρω, άρα και δραστηριότητες παροχής πιστώσεων και δανεισμού, μέσω εγκατάστασης υποκαταστήματος.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να συντρέχουν για την άσκηση αυτής της δραστηριότητας  εξαρτώνται από το  είδος του χρηματοδοτικού φορέα που εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης. Συνεπώς για την περαιτέρω εξειδίκευση και ανάλυση των όρων άσκησης της σχετικής δραστηριότητας και της λειτουργίας ενός τέτοιου μοντέλου στην Ελλάδα, είναι απαραίτητή η γνώση της νομικής μορφής και του είδους του αλλοδαπού χρηματοδοτικού φορέα.

error: Content is protected !!