a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Προϋποθέσεις απαλλαγής ναυτιλιακών εταιρειών από τον ειδικό φόρο ακινήτων

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο  > Προϋποθέσεις απαλλαγής ναυτιλιακών εταιρειών από τον ειδικό φόρο ακινήτων

Προϋποθέσεις απαλλαγής ναυτιλιακών εταιρειών από τον ειδικό φόρο ακινήτων

Σύμφωνα με την αρχική μορφή του άρθρου 15 Ν.3091/2001 για το Ειδικό Φόρο επί των ακινήτων, από την υποχρέωση εταιρειών με εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα στην Ελλάδα για καταβολή ετήσιου φόρου 3% επί της αξίας αυτών, εξαιρούνταν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει στην Ελλάδα γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 89/1967, καθώς και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.

Τα ανωτέρω ίσχυαν και για  εταιρείες για τα ακίνητα που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές εταιρείες του Α.Ν 89/1967, αποκλειστικά για την εγκατάσταση των γραφείων ή των αποθηκών τους.
Με το άρθρο 15 παρ.2 του Ν.3193/2003 (έναρξη ισχύος από 01.01.2003) προστέθηκε στις ανωτέρω περιπτώσεις και εκείνη των εταιρειών που μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.3091/2002 ανήκαν σε ναυτιλιακά συμφέροντα και μάλιστα για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2003, εφόσον τα χρήματα που είχαν εισαχθεί στην Ελλάδα για την απόκτηση των ακινήτων αυτών προέρχονταν από ναυτιλιακή δραστηριότητα.

Με το άρθρο 57 Ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α’ 58/23.04.2010), εκτός από την πολύ σημαντική μεταβολή του ποσοστού του επιβαλλόμενου φόρου (πλέον 15% από 3%), επήλθαν και άλλες τροποποιήσεις στο άρθρο 15 Ν.3091/2002 (αναδρομικά από 01.01.2010). Έτσι, από την υποχρέωση καταβολής του φόρου αυτού εξαιρούνται σύμφωνα με το νέο άρθρο πλέον μόνο  οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις με εγκατεστημένα γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.89/1967, καθώς και οι πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.

Τέλος, με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 7 Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α’  66/31.03.2011), μεταβλήθηκε για ακόμη μια φορά το περιεχόμενο της εξεταζόμενης διάταξης και ως εκ τούτου πλέον εξαιρούνται οι «ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει στην Ελλάδα γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 89/1967, καθώς και οι πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών ή που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις της παρούσας περίπτωσης αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών» (ισχύς από 01.01.2010 και εφεξής).

Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απαλλαγή κατά περίπτωση:

Α. ΠΟΛ 1125/2003

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1125/2003 («Εξαίρεση εταιρειών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων-Δικαιολογητικά»), όταν συνέτρεχε κατά νόμο περίπτωση εξαίρεσης από την καταβολή του ειδικού φόρου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περ. γ’  άρθρου 15 Ν.3091/2002, οι εξαιρούμενες εταιρείες απαιτείτο να τηρούν κατ’  έτος τα εξής δικαιολογητικά, αναφερόμενα στην 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας:

1)  Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα και βεβαίωση από την αρμόδια Δημόσια Αρχή ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια εγκατάστασης, αν η εταιρεία είναι ναυτιλιακή και έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 89/1967.

2) Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας των πλοίων, αν πρόκειται για πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων.

3) Φωτοαντίγραφο του κατατεθειμένου στην οικεία Δ.Ο.Υ μισθωτηρίου συμβολαίου και επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα της μισθώτριας εταιρείας, καθώς και βεβαίωση από την αρμόδια Δημόσια Αρχή ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια αυτή, αν η εταιρεία εκμισθώνει ακίνητο σε ναυτιλιακή επιχείρηση του Α.Ν 89/1967.

4) Βεβαίωση από Τραπεζικό Κατάστημα της Ελλάδας για την εισαγωγή ναυτιλιακού συναλλάγματος, με το οποίο έγινε  η αγορά του ακινήτου ή αρχικά του οικοπέδου, πράγμα το οποίο πρέπει να αναφέρεται  και στο σχετικό συμβόλαιο αγοράς, αν η εταιρεία ανήκει σε ναυτιλιακά συμφέροντα. Στην περίπτωση που στη βεβαίωση της Τράπεζας αναφερόταν ότι η εισαγωγή ναυτιλιακού συναλλάγματος έγινε για την αγορά ακινήτου, δεν απαιτείτο να αναγράφεται τούτο και στο οικείο μεταβιβαστικό συμβόλαιο. Στην περίπτωση που στο οικείο μεταβιβαστικό συμβόλαιο γινόταν μνεία του παραστατικού εισαγωγής του ναυτιλιακού συναλλάγματος, δεν απαιτείτο και η βεβαίωση από την οικεία Τράπεζα.

Β. ΠΟΛ 1075/2010
Σύμφωνα με το άρθρο 1 ΠΟΛ 1075/2010, για το έτος 2010, προκειμένου να εγκριθεί η προβλεπόμενη στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 Ν.3091/2002 απαλλαγή, απαιτούνται τα ακόλουθα:

I. Για Ναυτιλιακές επιχειρήσεις –Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α`), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Α.Ν 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α`), το Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α`), το Ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α`) και το Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α`), προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών την 1η Ιανουαρίου του έτους 2010, υποχρεούνται να υποβάλουν έως και την 16η Ιουλίου 2010 στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1)  Αίτηση, με την οποία ζητούν να εγκριθεί η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Στην αίτηση θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του ακινήτου για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, η οποία να ταυτίζεται με την περιγραφή του ακινήτου στη δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009 ή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2010, εφόσον υπάρχουν μεταβολές σε αυτό την 1η Ιανουαρίου του 2010.

2) Το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί η απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια εγκατάστασης ναυτιλιακής επιχείρησης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α`), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Α.Ν  378/1968 (ΦΕΚ 82 Α`), το Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α`), το Ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α`) και το Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α`), ή πραγματοποιείται η υπαγωγή ελληνικής εταιρείας στις διατάξεις των ανωτέρω νόμων.

3) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της επιχείρησης καθώς και βεβαιώσεις ενδεχόμενων μεταβολών, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υφίσταται περαιτέρω μεταβολή.

4) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (έντυπο Ε2), οικονομικού έτους 2010.

5) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) έτους 2009 και σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης των ακινήτων εντός του έτους 2009, αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2010.

6)  Φωτοαντίγραφο της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών του οικονομικού έτους 2010, των συγκεντρωτικών καταστάσεων του ασφαλιστικού φορέα ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο για το οποίο η εταιρεία αιτείται την απαλλαγή ιδιοχρησιμοποιείται αποκλειστικώς ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

ΙΙ.  Για Πλοιοκτήτριες εταιρείες – Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 ως πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων νοούνται οι εταιρείες οι οποίες έχουν στην κυριότητα τους πλοίο το οποίο εκμεταλλεύονται οι ίδιες. Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων, προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών την 1η Ιανουαρίου του έτους 2010, υποχρεούνται να υποβάλουν έως και την 16η Ιουλίου 2010 στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1)  Αίτηση, με την οποία ζητούν να εγκριθεί η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Στην αίτηση θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του ακινήτου για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, η οποία να ταυτίζεται με την περιγραφή του ακινήτου στη δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009 ή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2010, εφόσον υπάρχουν μεταβολές σε αυτό την 1η Ιανουαρίου του 2010.

2)  Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας των πλοίων. Για πλοία που φέρουν ξένη σημαία το έγγραφο εθνικότητας πρέπει να υποβάλλεται σε επίσημη μετάφραση.

3)  Εάν πρόκειται για ημεδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού εγγράφου της, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί των τροποποιήσεων αυτών καθώς και των σχετικών φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου προβλέπεται. Εάν πρόκειται για αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού εγγράφου της, με όλες τις τροποποιήσεις του, σε επίσημη μετάφραση.

4)  Βεβαίωση εγκατάστασης γραφείου ή υποκαταστήματος ή θυγατρικής εταιρείας της αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας στην Ελλάδα από την αρμόδια Υπηρεσία που έχει εγκρίνει την εγκατάσταση, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία.
5)  Φωτοαντίγραφο της άδειας με την οποία χαρακτηρίζεται ένα πλοίο αναψυχής ως επαγγελματικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2743/1999, όπως ισχύει, εφόσον πρόκειται για Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.).

6)  Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της επιχείρησης καθώς και βεβαιώσεις ενδεχόμενων μεταβολών, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υφίσταται περαιτέρω μεταβολή.

7)  Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (έντυπο Ε2), οικονομικού έτους 2010.

8)  Φωτοαντίγραφο της δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) έτους 2009 και, σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης των ακινήτων εντός του έτους 2009, αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2010.

9)  Φωτοαντίγραφο της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών του οικονομικού έτους 2010, των συγκεντρωτικών καταστάσεων του ασφαλιστικού φορέα ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο για το οποίο η εταιρεία αιτείται την απαλλαγή ιδιοχρησιμοποιείται αποκλειστικώς ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

ΙΙΙ. Διαδικασία Χορήγησης Βεβαίωσης Απαλλαγής
Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων εγκρίνεται μόνο εφόσον τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ελεγχθούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ώστε να διαπιστωθεί σωρευτικά ότι πρόκειται για ναυτιλιακή επιχείρηση που έχει εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α`), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Α.Ν 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α`), το Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α`), το Ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α`) και το Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α`), ή για πλοιοκτήτρια εταιρεία εμπορικών πλοίων καθώς και ότι το ακίνητο για το οποίο ζητείται η απαλλαγή ιδιοχρησιμοποιείται στην Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας αυτής. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, προκειμένου να χορηγήσει τη βεβαίωση απαλλαγής, εάν τούτο κρίνεται απαραίτητο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση ή μη της βεβαίωσης της απαλλαγής είναι η διενέργεια αυτοψίας (επιτόπιου ελέγχου) στο ακίνητο για το οποίο η εταιρεία αιτείται την απαλλαγή. Η βεβαίωση της απαλλαγής χορηγείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., για κάθε ακίνητο χωριστά.

Γ. ΠΟΛ 1112/2011
Σύμφωνα με το άρθρο 1 ΠΟΛ 1112/2011, για την απαλλαγή της περίπτωσης γ’  της παραγράφου 2 του άρθρου 15 Ν.3091/2002, απαιτούνται τα ακόλουθα:

1. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002 ως ναυτιλιακές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 89/1967 (ΦΕΚ 132Α`), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Α.Ν 378/1968 (ΦΕΚ 82Α`), το Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77Α`), το Ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144Α`) και το Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142Α`).
Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων για τα ακίνητα που την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών ή εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, υποχρεούνται να υποβάλλουν κατ` έτος στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν
α1)  Αίτηση, με την οποία ζητούν να εγκριθεί η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Στην αίτηση θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του ακινήτου για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, η οποία να ταυτίζεται με την περιγραφή του ακινήτου στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του προηγούμενου έτους από το έτος φορολογίας ή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του έτους φορολογίας, εφόσον υπάρχουν μεταβολές σε αυτό την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

α2)  Το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί η απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια εγκατάστασης ναυτιλιακής επιχείρησης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 89/1967 (ΦΕΚ132Α`), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Α.Ν 378/1968 (ΦΕΚ 82Α’), το Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77Α’), το Ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144Α’) και το Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142Α`), ή πραγματοποιείται η υπαγωγή ελληνικής Εταιρείας στις διατάξεις των ανωτέρω νόμων.

α3)  Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της επιχείρησης καθώς και βεβαιώσεις ενδεχόμενων μεταβολών, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υφίσταται περαιτέρω μεταβολή.

α4)  Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (έντυπο Ε2) του οικονομικού έτους φορολογίας.

α5) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) του προηγούμενου έτους από το έτος φορολογίας και, σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης των ακινήτων την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων του έτους φορολογίας.

α6)  Φωτοαντίγραφο της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών του οικονομικού έτους φορολογίας, των συγκεντρωτικών καταστάσεων του ασφαλιστικού φορέα ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο, για το οποίο η Εταιρεία αιτείται την απαλλαγή, ιδιοχρησιμοποιείται αποκλειστικώς ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

Β. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις για τα ακίνητα που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις

β1)  Αίτηση, με την οποία οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις ζητούν να εγκριθεί η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων για τα ακίνητα που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Στην αίτηση θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του ακινήτου για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, η οποία να ταυτίζεται με την περιγραφή του ακινήτου στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του προηγούμενου έτους από το έτος φορολογίας ή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του έτους φορολογίας, εφόσον υπάρχουν μεταβολές σε αυτό την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

β2)  Φωτοαντίγραφο του κατατεθειμένου στη Δ.Ο.Υ. μισθωτηρίου συμβολαίου.

β3)  Τα ανωτέρω υπό στοιχεία 1Αα2 και 1Αα3 δικαιολογητικά του άρθρου 1, τόσο για την εκμισθώτρια όσο και τη μισθώτρια Εταιρεία.

β4)  Τα ανωτέρω υπό στοιχεία 1Αα4 και 1Αα5 δικαιολογητικά του άρθρου 1, για την εκμισθώτρια Εταιρεία.

β5)  Για τη μισθώτρια Εταιρεία, φωτοαντίγραφο της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών του οικονομικού έτους φορολογίας, των συγκεντρωτικών καταστάσεων του ασφαλιστικού φορέα ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο, για το οποίο η εκμισθώτρια Εταιρεία αιτείται την απαλλαγή, χρησιμοποιείται από τη μισθώτρια αποκλειστικώς ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

2. Πλοιοκτήτριες Εταιρείες – Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 ως πλοιοκτήτριες Εταιρείες εμπορικών πλοίων θεωρούνται οι Εταιρείες οι οποίες έχουν στην κυριότητα τους πλοίο που εκμεταλλεύονται οι ίδιες. Οι πλοιοκτήτριες Εταιρείες εμπορικών πλοίων, προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων για τα ακίνητα που την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών ή εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Πλοιοκτήτριες Εταιρείες για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν:

α1)  Αίτηση, με την οποία ζητούν να εγκριθεί η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Στην αίτηση θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του ακινήτου για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, η οποία να ταυτίζεται με την περιγραφή του ακινήτου στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του προηγούμενου έτους από το έτος φορολογίας ή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του έτους φορολογίας, εφόσον υπάρχουν μεταβολές σε αυτό την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

α2)  Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας των πλοίων. Για πλοία που φέρουν ξένη σημαία το έγγραφο εθνικότητας πρέπει να υποβάλλεται σε επίσημη μετάφραση.

α3)  Εάν πρόκειται για ημεδαπή πλοιοκτήτρια Εταιρεία, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού εγγράφου της, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί των τροποποιήσεων αυτών καθώς και των σχετικών φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου προβλέπεται. Εάν πρόκειται για αλλοδαπή πλοιοκτήτρια Εταιρεία, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού εγγράφου της, με όλες τις τροποποιήσεις του, σε επίσημη μετάφραση.

α4)  Βεβαίωση εγκατάστασης γραφείου ή υποκαταστήματος ή θυγατρικής Εταιρείας της αλλοδαπής πλοιοκτήτριας Εταιρείας στην Ελλάδα από την αρμόδια Υπηρεσία που έχει εγκρίνει την εγκατάσταση, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπή πλοιοκτήτρια Εταιρεία.

α5)  Φωτοαντίγραφο της άδειας με την οποία χαρακτηρίζεται ένα πλοίο αναψυχής ως επαγγελματικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2743/1999, όπως ισχύει, εφόσον πρόκειται για Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.).

α6)  Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της επιχείρησης καθώς και βεβαιώσεις ενδεχόμενων μεταβολών, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υφίσταται περαιτέρω μεταβολή.

α7)  Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (έντυπο Ε2) του οικονομικού έτους φορολογίας.
α8) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του προηγούμενου έτους από το έτος φορολογίας και, σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης των ακινήτων την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων του έτους φορολογίας.

α9)  Φωτοαντίγραφο της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών του οικονομικού έτους φορολογίας, των συγκεντρωτικών καταστάσεων του ασφαλιστικού φορέα ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο, για το οποίο η Εταιρεία αιτείται την απαλλαγή, ιδιοχρησιμοποιείται αποκλειστικώς ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

Β. Πλοιοκτήτριες Εταιρείες για τα ακίνητα που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις:

β1)  Αίτηση,  με την οποία οι πλοιοκτήτριες Εταιρείες ζητούν να εγκριθεί η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων για τα ακίνητα που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Στην αίτηση θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του ακινήτου για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, η οποία να ταυτίζεται με την περιγραφή του ακινήτου στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του προηγούμενου έτους από το έτος φορολογίας ή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του έτους φορολογίας, εφόσον υπάρχουν μεταβολές σε αυτό την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

β2)  Φωτοαντίγραφο του κατατεθειμένου στη Δ.Ο.Υ. μισθωτηρίου συμβολαίου.

β3)  Τα ανωτέρω υπό στοιχεία 2Αα2 έως 2Αα8 δικαιολογητικά του άρθρου 1, για την εκμισθώτρια Εταιρεία.

β4)  Τα ανωτέρω υπό στοιχεία 1Αα2,1Αα3 του άρθρου 1, για τη μισθώτρια Εταιρεία.

β5)  Για τη μισθώτρια Εταιρεία, φωτοαντίγραφο της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών του οικονομικού έτους φορολογίας, των συγκεντρωτικών καταστάσεων του ασφαλιστικού φορέα ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο, για το οποίο η εκμισθώτρια Εταιρεία αιτείται την απαλλαγή, χρησιμοποιείται από τη μισθώτρια αποκλειστικώς ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

3.  Διαδικασία Χορήγησης Βεβαίωσης Απαλλαγής.
Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων εγκρίνεται μόνο εφόσον τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ελεγχθούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ώστε να διαπιστωθεί σωρευτικά ότι πρόκειται για ναυτιλιακή επιχείρηση που έχει εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 89/1967 (ΦΕΚ 132Α`), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Α.Ν 378/1968 (ΦΕΚ 82Α`), το Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77Α`), το Ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144Α`) και το Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142Α`), ή για πλοιοκτήτρια Εταιρεία εμπορικών πλοίων καθώς και ότι το ακίνητο για το οποίο ζητείται η απαλλαγή ιδιοχρησιμοποιείται στην Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας αυτής ή εκμισθώνεται σε ναυτιλιακή επιχείρηση που το χρησιμοποιεί αποκλειστικά ως γραφείο ή αποθήκη για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, προκειμένου να χορηγήσει τη βεβαίωση απαλλαγής, εάν τούτο κρίνεται απαραίτητο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση ή μη της βεβαίωσης απαλλαγής είναι η διενέργεια αυτοψίας (επιτόπιου ελέγχου) στο ακίνητο για το οποίο η Εταιρεία αιτείται την απαλλαγή, είτε πρόκειται για ακίνητο που ιδιοχρησιμοποιείται είτε για ακίνητο που εκμισθώνεται.

 

error: Content is protected !!