a

Facebook

Twitter

Copyright 2019 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

Κλάδοι Δικαίου

Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες > Κλάδοι Δικαίου (Σελίδα 33)

Πως φορολογείται η μεταβίβαση επιχείρησης από γονέα προς τέκνο λόγω συνταξιοδότησης;

Με βάση το άρθρο 13 παρ.1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος, δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας. Αν όμως η ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία διαθέτει ακίνητο στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, η αντικειμενική αξία του ακινήτου, που ισχύει κατά το έτος αποτίμησής της επιχείρησης, φορολογείται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσοστού του μεριδίου που μεταβιβάζεται.  Αν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης από...

Προβολή Άρθρου

Ν.89 της 1/1.8.1967 – Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών

Αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές, υπό την έννοια του άρθρου 42ε του κν. 2190/1920...

Προβολή Άρθρου

Επαναπατρισμός κεφαλαίων με βάση το ν.3842/2010

Κατά την εισαγωγή των κεφαλαίων, η ημεδαπή τράπεζα ή το  χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, προβαίνει σε παρακράτηση του φόρου  που οφείλεται και τον αποδίδει με ειδική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα....

Προβολή Άρθρου

Επαναπατρισμός κεφαλαίων που υπάρχουν στην αλλοδαπή με το ν. 3842/2010

Με βάση το άρθρο 18 του ν. 3842/2010, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο στην Ελλάδα μπορούν να μεταφέρουν κεφάλαια για τα οποία συνέτρεχε είτε υποχρέωση δήλωσής τους είτε υποχρέωση καταβολής φόρου στην Ελλάδα....

Προβολή Άρθρου

Επαναπατρισμός κεφαλαίων που υπάρχουν στην αλλοδαπή με το ν. 3842/2010

Με βάση το άρθρο 18 του ν. 3842/2010, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο στην Ελλάδα μπορούν να μεταφέρουν κεφάλαια....

Προβολή Άρθρου

Αποδοχές επαγγελματικών οδηγών ιδιωτικών αυτοκινήτων

1) Οι αποδοχές των οικιακών οδηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως πολυτελείας καθορίζονται από τις εκάστοτε δεδομένες ποσοστιαίες αυξήσεις που χορηγούνται και στις λοιπές κατηγορίες των οδηγών αυτοκινήτων. 2) Οι αποδοχές των οδηγών επιβατικών αυτοκινήτων εφαρμόζονται οι ισχύουσες εθνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όχι άλλη ειδικότερη συλλογική σύμβαση. ...

Προβολή Άρθρου

Ν.3691 2008-Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3691   ΦΕΚ Α 166/5.8.2008 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΒΑΣΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Άρθρο 1 Σκοπός Με τον παρόντα νόμο σκοπείται η ενίσχυση και βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Προς τούτο ενσωματώνονται στη νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης "σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας" (Επίσημη...

Προβολή Άρθρου