a

Facebook

Twitter

Copyright 2019 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

Εμπορικό Δίκαιο

Το κύρος της μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών μη εισηγμένων

H σύγκρουση Εμπορικού και Φορολογικού Δικαίου Α.  Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο - Νομικό πλαίσιο  Σύμφωνα με το άρθρο 159 του Αστικού Κώδικα: «Δικαιοπραξία για την οποία δεν τηρήθηκε ο τύπος που απαιτεί  ο νόμος, εφόσον δεν ορίζεται το αντίθετο, είναι άκυρη» Σύμφωνα με το άρθρο 1034 του Αστικού Κώδικα: «Για τη μεταβίβαση της κυριότητας κινητού  απαιτείται  παράδοση της  νομής του από τον κύριο σ` αυτόν που την αποκτά και συμφωνία των δύο ότι μετατίθεται η κυριότητα». Σύμφωνα με το άρθρο 8β παρ. 6 και 7 του κ.ν. 2190/1920 (Νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών): «6. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή  σε ειδικό βιβλίο της...

Προβολή Άρθρου

Διαδικασία-δικαιολογητικά μεταβίβασης ημεδαπού σήματος

Για τη μεταβίβαση ημεδαπού εμπορικού σήματος απαιτείται η υποβολή ενώπιον της Υπηρεσίας Σημάτων του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού των εξής δικαιολογητικών: 1) Ιδιωτικό (ή συμβολαιογραφικό) συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στην περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι είναι νομικά πρόσωπα, υπογράφουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών ή άλλα νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. Στην περίπτωση του ιδιωτικού συμφωνητικού απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής ενώπιον ΚΕΠ ή Δημόσιας Αρχής. 2) Στην περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη είναι νομικά πρόσωπα απαιτείται η συνυποβολή: α) Για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του ΦΕΚ εκπροσώπησης των εταιρειών. β) Για Ο.Ε. και Ε.Ε. θεωρημένου καταστατικού από Πρωτοδικείο ή το οικείο...

Προβολή Άρθρου

Υποχρεωτική Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, εκτός από τις γνωστές περιπτώσεις της ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από όχημα και από χρήση επαγγελματικού σκάφους αναψυχής, η ιδιωτική ασφάλιση είναι υποχρεωτική για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. ...

Προβολή Άρθρου

Εταιρείες παροχής πιστώσεων

Οι Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων επιτρέπεται να συστήνονται και να λειτουργούν μόνο με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, η κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην κατ’ επάγγελμα παροχή δανείων ή πιστώσεων. ...

Προβολή Άρθρου

Κατοχύρωση κοινοτικού και διεθνούς σήματος

Για την κατάθεση της αίτησης και την κατοχύρωση ενός σήματος ως κοινοτικού δεν απαιτείται να έχει κατοχυρωθεί προηγουμένως στην Ελλάδα ως ημεδαπό. - Για την κατοχύρωση ενός Διεθνούς σήματος απαραίτητη προϋπόθεση είναι το σήμα να έχει κατοχυρωθεί προηγουμένως ως ημεδαπό. ...

Προβολή Άρθρου

Ποια είναι η διαδικασία και τα έξοδα για την κατοχύρωση εθνικού σήματος

Για την κατοχύρωση εθνικού σήματος, τα στάδια της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα: 1) Γίνεται έλεγχος για το εάν υπάρχει όμοιο ήδη κατοχυρωμένο σήμα σε επίπεδο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές. Ο έλεγχος αυτός γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων. Σε περίπτωση που το υπό κατοχύρωση σήμα έχει απεικόνιση, γίνεται έλεγχος και στους τόμους των απεικονίσεων που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα). 2) Εάν δεν υπάρχει σήμα προγενέστερα κατοχυρωμένο, υποβάλλουμε αίτηση για την κατοχύρωση του σήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Απαιτείται το ίδιο το υπό κατοχύρωση σήμα σε διαστάσεις 9Χ8 cm το πολύ (περί...

Προβολή Άρθρου

Προθεσμία εμφάνισης επιταγής στην τράπεζα για πληρωμή της

Αν η επιταγή δεν εμφανισθεί προς πληρωμή εμπροθέσμως, τότε ο εκδότης αυτής μπορεί να την ανακαλέσει και τότε, ακόμα και αν εμφανισθεί προς πληρωμή αργότερα, η Τράπεζα δικαιούται να μην την πληρώσει. ...

Προβολή Άρθρου

Ευθύνη ετερορρύθμου εταίρου

Κατά το άρθρο 26 του Εμπορικού Νόμου, «ο ετερόρρυθμος συνεταίρος δεν υπόκειται εις ζημίας, ει μη μόνον καθόσον αύται δεν υπερβαίνουν το ποσό των χρημάτων, τα οποία κατέθεσεν ή όφειλε να καταθέσει εις την εταιρίαν»....

Προβολή Άρθρου

Κοινοπραξία (νομική φύση /ευθύνη μελών/εκπροσώπηση)

H κοινοπραξία είναι μη προβλεπόμενη από το νόμο, αλλά γνωστή στη συναλλακτική πρακτική ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων για την ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας....

Προβολή Άρθρου

Εμπορική Αντιπροσωπεία & Διανομή

Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας είναι η σύμβαση με βάση την οποία σε ένα μέρος (τον εμπορικό αντιπρόσωπο) ανατίθεται, σε μόνιμη βάση, είτε να διαπραγματεύεται για λογαριασμό άλλου προσώπου (του αντιπροσωπευόμενου), την πώληση ή την αγορά εμπορευμάτων, είτε να διαπραγματεύεται και να συνάπτει τις πράξεις αυτές στο όνομα και για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου. Με τη σύμβαση αυτή ο παραγωγός ή χονδρέμπορος αναθέτει, σε μόνιμη βάση, στον εμπορικό του αντιπρόσωπο, έναντι αμοιβής (προμήθειας), τη, συνήθως για ορισμένη περιοχή, μέριμνα των υποθέσεών του, η οποία, ως υποχρέωση του αντιπροσώπου, κατευθύνεται είτε στη διαπραγμάτευση είτε στη σύναψη συμβάσεως πωλήσεως ή αγοράς εμπορευμάτων στο όνομα και...

Προβολή Άρθρου