a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Διαδικασία-δικαιολογητικά μεταβίβασης ημεδαπού σήματος

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Εμπορικό Δίκαιο  > Διαδικασία-δικαιολογητικά μεταβίβασης ημεδαπού σήματος

Διαδικασία-δικαιολογητικά μεταβίβασης ημεδαπού σήματος

Για τη μεταβίβαση ημεδαπού εμπορικού σήματος απαιτείται η υποβολή ενώπιον της Υπηρεσίας Σημάτων του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού των εξής δικαιολογητικών:

1) Ιδιωτικό (ή συμβολαιογραφικό) συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στην περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι είναι νομικά πρόσωπα, υπογράφουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών ή άλλα νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. Στην περίπτωση του ιδιωτικού συμφωνητικού απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής ενώπιον ΚΕΠ ή Δημόσιας Αρχής.

2) Στην περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη είναι νομικά πρόσωπα απαιτείται η συνυποβολή:

α) Για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του ΦΕΚ εκπροσώπησης των εταιρειών.

β) Για Ο.Ε. και Ε.Ε. θεωρημένου καταστατικού από Πρωτοδικείο ή το οικείο Εμπορικό Επιμελητήριο.Για τις αλλοδαπές εταιρείες προσκομίζονται τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα.

3) Αίτηση με ονοματεπώνυμο, υπογραφή και σφραγίδα του πληρεξουσίου δικηγόρου.

4) Απλή εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου της αγοράστριας εταιρείας με την οποία να διορίζεται πληρεξούσιος και αντίκλητος δικηγόρος για τη συγκεκριμένη μεταβίβαση, και η οποία πέραν της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου πρέπει να φέρει και τη σφραγίδα της εταιρείας. Στην περίπτωση που ο μεταβιβάζων είναι φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση πρέπει απλώς να φέρει την υπογραφή του μεταβιβάζοντος.Η ως άνω εξουσιοδότηση μπορεί να υποκατασταθεί και με σχετική πρόβλεψη στο ιδιωτικό (ή συμβολαιογραφικό) συμφωνητικό μεταξύ των συμβαλλόμενων για διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για τη συγκεκριμένη μεταβίβαση.

5) Παράβολο Δημοσίου 90€.

Σχετικά με τη μεταβίβαση κοινοτικού σήματος, αυτή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΓΕΕΑ (https://oami.europa.eu/ohimportal/el/home) συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας ατελώς (από 25/07/2005) την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα, η οποία διατίθεται στον ως άνω ιστότοπο.Τέλος, για μεταβίβαση διεθνούς σήματος απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής έντυπης αιτήσεως, την οποία μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (http://www.wipo.int/portal/en/index.html), και η υποβολή της στην Υπηρεσία Σημάτων, η οποία μεριμνά για τη μεταβίβαση του σχετικού αιτήματος στην αντίστοιχη υπηρεσία του Π.Ο.Δ.Ι.. Το τέλος για την μεταβίβαση διεθνούς σήματος ανέρχεται στα 177 CHF (περίπου 170€)  ανά μεταβιβαζόμενο καταχωρημένο εμπορικό σήμα.

error: Content is protected !!