a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Εταιρείες παροχής πιστώσεων

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Εμπορικό Δίκαιο  > Εταιρείες παροχής πιστώσεων

Εταιρείες παροχής πιστώσεων

Εταιρείες παροχής πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3601/2007 («Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις»), απαγορεύεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα η κατ’ επάγγελμα αποδοχή καταθέσεων χρημάτων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων της νομοθεσίας, απαγορεύεται επίσης η κατ’ επάγγελμα χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων, εφόσον δεν έχει παρασχεθεί προς το σκοπό αυτό ειδική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι όροι για τη χορήγηση άδειας για την κατ’ επάγγελμα χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων καθορίζονται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας.

Ειδικές διατάξεις κατά τα ανωτέρω περιέχει η υπ’ αρ. 2485/31.01.2002 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην οποία ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις παροχής άδειας για την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα Εταιρειών Παροχής Πιστώσεων, καθώς και κανόνες εποπτείας των εταιρειών αυτών από την ΤΤΕ. Σύμφωνα με την πράξη αυτή, οι Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων επιτρέπεται να συστήνονται και να λειτουργούν μόνο με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, η κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην κατ’ επάγγελμα παροχή δανείων ή πιστώσεων. Ο όρος «Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων» συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στην επωνυμία του νομικού προσώπου που λαμβάνει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Περαιτέρω, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 Ν. 3601/2007, με την υπ’ αρ. 2622/21.12.2009 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις παροχής άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ανωνύμων εταιριών με κύρια δραστηριότητα την παροχή πιστώσεων, καθώς και το πλαίσιο για την άσκηση της εποπτείας των εταιρειών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Κατά τα οριζόμενα στην ως άνω Πράξη, οι Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων έχουν ως κύριο αντικείμενο την παροχή πιστώσεων σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη προσωπικών-καταναλωτικών τους αναγκών. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες αυτές δεν επιτρέπεται να αποδέχονται καταθέσεις. Το ύψος του ελάχιστου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση Εταιρείας Παροχής Πιστώσεων ανέρχεται στο ήμισυ του ελάχιστου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος (18.000.000,00€). Όσον αφορά τις κυρώσεις, την ανάκληση άδειας λειτουργίας καθώς και την ίδρυση υποκαταστημάτων των εν λόγω εταιρειών, εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα για τα πιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2622/21.12.2009 ΠΔ/ΤΕ (ισχύς από 01.01.2010):

-η άδεια για τη σύσταση και λειτουργία στην Ελλάδα ανωνύμων εταιρειών πιστώσεων, χορηγείται αποκλειστικά από την Τράπεζα της Ελλάδος.

-η κατά τα ανωτέρω άδεια παρέχεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχει καλυφθεί το απαιτούμενο ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο που ισούται με το ήμισυ του ισχύοντος για τα πιστωτικά ιδρύματα, ήτοι σήμερα ποσό 9.000.000,00€,

β) το κατά τα ανωτέρω, καταβλητέο σε μετρητά, αρχικό κεφάλαιο, παραμένει κατατεθειμένο σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα μέχρι την κατά νόμο σύσταση του νομικού προσώπου,

γ) απαιτείται η υποβολή αιτήσεως προς την Τράπεζα της Ελλάδος, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ενδεικτικά: γνωστοποίηση της ταυτότητας των μετόχων –ΦΠ ή ΝΠ- που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο ίσο ή ανώτερο του 10%, καθώς και των δέκα μετόχων με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου, συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από τα πρόσωπα αυτά, αντίγραφα ποινικού μητρώου για τα ΦΠ, πιστοποιητικό μη κηρύξεως σε πτώχευση, δήλωση για την προέλευση των χρηματικών μέσων με τα οποία αποκτούν τις μετοχές τους κλπ, σχέδιο καταστατικού της υπό ίδρυση εταιρείας, μελέτη σκοπιμότητας με πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης των εργασιών, όπου θα περιλαμβάνονται ο προσδιορισμός των πηγών άντλησης των κεφαλαίων, η περιγραφή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαδικασιών, της οργανωτικής δομής και διοικητικής διάρθρωσης της εταιρείας, κλπ).

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, το ισχύον πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των Εταιρειών Πιστώσεων είναι αρκετά αυστηρό, με μηχανισμούς συνεχούς ελέγχου και επιτήρησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στοιχεία ή πληροφορίες που υποβλήθηκαν είναι αναληθή ή παραπλανητικά, η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας. Διευκρινίζεται ότι η ΤΤΕ διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να ζητεί πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το σύνολο των στοιχείων που υποβάλλονται σε αυτήν.

Οι εταιρείες Παροχής Πιστώσεων μπορούν να ασκούν συμπληρωματικές ή παρεμφερείς προς την κύρια δραστηριότητά τους εργασίες, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, που παρέχεται κατά περίπτωση, μετά από αξιολόγηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων.

error: Content is protected !!