a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Κλάδοι Δικαίου

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου (Σελίδα 26)

Έννοια κοινωνίας κληρονόμων – Φορολογικά θέματα της κοινωνίας κληρονόμων

Σχετικά με την κοινωνία κληρονόμων η βασική ρύθμιση περιέχεται στο άρθρο 1884 ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο: «Αν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι, η κληρονομία γίνεται κοινή κατά το λόγο της μερίδας του καθενός. Αν δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, στην κοινωνία μεταξύ των συγκληρονόμων εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για την κοινωνία.» Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι, αν μεταξύ των κληρονομιαίων αντικειμένων περιλαμβάνεται ατομική επιχείρηση, αυτή, ως σύνολο πραγμάτων, δικαιωμάτων, άυλων αγαθών ή πραγματικών καταστάσεων (όπως η πελατεία, η εμπορική φήμη, η πίστη, η καλή πορεία της επιχείρησης), που οργανώθηκαν σε οικονομική ενότητα από τον επιχειρηματία, καθίσταται κοινή κατά το λόγο της...

Προβολή Άρθρου

Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης πριν την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ο φορολογούμενος πρέπει υποχρεωτικά να καλείται εγγράφως από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ο οποίος είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων) να υποβάλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του σχετικά με επικείμενη έκδοση πράξης επιβολής προστίμου τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την έκδοσή της, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις καταβολής προστίμων για διαδικαστικές παραβάσεις. Διαδικαστικές παραβάσεις (για τις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση της προηγούμενης ακρόασης): Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας θεωρεί τις ακόλουθες παραβάσεις ως «διαδικαστικές» και προβλέπει τα ακόλουθα πρόστιμα:   Μη υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων Υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα Υποχρέωση...

Προβολή Άρθρου

Η χρήση του domain name και η σχέση του με το εμπορικό σήμα

Αρκετά διαδεδομένη διεθνώς τα τελευταία χρόνια είναι η χρήση ξένου ονόματος, σήματος ή διακριτικού γνωρίσματος ως «διακριτικού ονόματος» του «διεθνούς διαδικτύου» ή κατά τον καθιερωμένο διεθνή όρο «domain name», η οποία αποδίδεται συνήθως με τους όρους «domain grabbing» ή «cybersquatting», και μπορεί να αποτελεί προσβολή του δικαιώματος στο όνομα κατ’ άρθρο 58 ΑΚ, σήματος ή άλλου διακριτικού γνωρίσματος και παράβαση του Ν 146/1914. Το «domain name» αποτελείται από σειρά χαρακτήρων (τουλάχιστον τριών και όχι περισσοτέρων των είκοσι τεσσάρων), χωρίς ή με λογικό ειρμό, σε μία η περισσότερες λέξεις που χωρίζονται από διάφορα σημεία. Η τελευταία από τις λέξεις (κατά κανόνα συγκεκομμένη)...

Προβολή Άρθρου

Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης πριν την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου

Σύμφωνα με το άρθρο 28 ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να κοινοποιήσει εγγράφως στο φορολογούμενο: α) τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και β) τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένος. Ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων, στα οποία βασίστηκε ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου, και να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης. Στη συνέχεια η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του...

Προβολή Άρθρου

Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης κατά τη γενική διάταξη του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

Σύμφωνα με τη γενική διάταξη του άρθρου 6 ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της ακρόασης, προσδιορίζει δε το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον 5 πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων...

Προβολή Άρθρου

Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων στην φορολογία εισοδήματος για την χρήση 1999

Το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρου στη φορολογία εισοδήματος αναφορικά με τη χρήση 1999 παραγράφηκε, σύμφωνα με το γενικό κανόνα της 5ετούς παραγραφής, στις 31.12.2005. Δεν υφίσταται διάταξη που να παρατείνει το χρόνο παραγραφής του εν λόγω δικαιώματος του Δημοσίου για τη χρήση σε αντίθεση με άλλες χρήσεις. Το εν λόγω δικαίωμα του Δημοσίου έχει παραγραφεί, ακόμα και αν θεωρηθεί ότι υπάγεται κατ’ εξαίρεση στη 10ετή παραγραφή, αφού στην περίπτωση αυτή παραγράφηκε στις 31.12.2010. Η 10ετής παραγραφή ισχύει, αν η μη άσκηση του δικαιώματος του Δημοσίου νωρίτερα οφείλεται: (α) Στην από πρόθεση πράξη ή παράλειψη του...

Προβολή Άρθρου

Η έκπτωση δαπανών έρευνας και τεχνολογίας σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 31 παρ. 1 περ. ια’ Κ.Φ.Ε.

Η έκπτωση των άνω δαπανών εκ των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων, προβλέπεται με τη διάταξη της παρ. 1 περίπτ. ια’  εδάφιο πρώτο του άρθρου 31  Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν.4110/2013 και 4170/2013. Με το προ του Ν.4110/2013 καθεστώς,  προβλεπόταν ότι οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων εκπίπτουν κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, οι οποίες αποσβένονται ισόποσα σε τρία (3) χρόνια. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονταν με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Η αντιμετώπιση των δαπανών αυτών, από φορολογική άποψη, διακρίθηκε...

Προβολή Άρθρου

Διευθύνοντες υπάλληλοι – Διαφορές στη σύμβαση εργασίας τους από τους απλούς υπαλλήλους

Οι διευθύνοντες υπάλληλοι είναι πρόσωπα που κατέχουν σε μια επιχείρηση θέση διεύθυνσης, εμπιστοσύνης ή εποπτείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη θεωρία και τη νομολογία, διευθύνοντες υπάλληλοι είναι οι υπάλληλοι μεγάλης επιχείρησης, στους οποίους λόγω των εξαιρετικών τους προσόντων (ανώτερη μόρφωση, υψηλά προσόντα, ιδιαίτερες ικανότητες, ειδίκευση, εμπειρία) και της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης προς αυτούς του εργοδότη, τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα γενικότερης διεύθυνσης των υποθέσεων της όλης επιχείρησης ή σημαντικού τομέα αυτής και εποπτείας του προσωπικού, με τρόπο που όχι μόνο να επηρεάζουν αποφασιστικά τις κατευθύνσεις και την εξέλιξη της επιχείρησης, αλλά και να διακρίνονται σαφώς από τους υπόλοιπους μισθωτούς, οι οποίοι διεκπεραιώνουν τη συνήθη...

Προβολή Άρθρου

Yποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς

Υπόχρεος στο φόρο δωρεάς (υποκείμενο του φόρου) και ταυτόχρονα υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης είναι ο δωρεοδόχος. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του (και όχι ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του δωρητή) μέσα σε 6 μήνες από την παράδοση σ’ αυτόν του αντικειμένου της δωρεάς (εν προκειμένω, του χρηματικού ποσού). Επισημαίνεται ότι ο δωρεοδόχος μπορεί να υποβάλει δήλωση για το συνολικό ποσό των δωρεών και χωρίς την αναγραφή των στοιχείων των δωρητών, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν είναι γνωστά σε αυτόν και τα ποσά των δωρεών δεν υπερβαίνουν τα € 1.000 ανά δωρητή κατ’ έτος. Αν όμως πρόκειται να...

Προβολή Άρθρου

Φορολογική κατοικία: γνωρίζετε πού βρίσκεστε;

Στο ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Νομικών (International Bar Association - IBA), που πραγματοποιήθηκε στη Βοστόνη, ΗΠΑ, τον Οκτώβριο του 2013, η Φορολογική Επιτροπή της IBA παρουσίασε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Φορολογική κατοικία: από ή προς: γνωρίζετε πού βρίσκεστε;» ...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!