a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Κλάδοι Δικαίου

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου (Σελίδα 41)

Σύσταση Εταιρειών

Όσοι θέλουν να ασκήσουν μία εμπορική δραστηριότητα για πρώτη φορά ή παράλληλα με την κύρια δραστηριότητά τους, επιδιώκοντας κοινό σκοπό με τουλάχιστον άλλον έναν συνεργάτη, έχουν την επιλογή να συστήσουν κάποιου είδους εταιρεία. ...

Προβολή Άρθρου

Λύση & Εκκαθάριση Εταιρειών

Η λύση των εταιρειών δεν επιφέρει αυτοδικαίως και τη λήξη της νομικής προσωπικότητας της εταιρείας, αλλά οδηγεί την εταιρεία στο στάδιο της εκκαθάρισης όλων των εκκρεμών έννομων σχέσεων της. Συνεπώς, κύρια συνέπεια της λύσης της εταιρείας είναι η αντικατάσταση  του παραγωγικού σκοπού της, όπως αυτός προβλέπεται στο καταστατικό της, από το σκοπό της εκκαθάρισης. Σύμφωνα με το άρθρο 18 Εμπορικού Νόμου το δίκαιο της ομόρρυθμης και της ετερόρρυθμης εταιρείας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις εταιρείες (ΑΚ 765 επ.), οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά. Λόγοι λύσης των εταιρειών: Σύμφωνα με τα άρθρα 765-775 του Αστικού Κώδικα η εταιρεία λύεται όταν συντρέχει...

Προβολή Άρθρου

Η υποχρέωση των συνιδιοκτητών να συνεισφέρουν στις κοινόχρηστες δαπάνες

Ως "κοινά βάρη", στα οποία υποχρεούται να συμμετέχει ο κάθε συνιδιοκτήτης κατά την παραπάνω αναλογία, νοούνται όλες οι δαπάνες συντηρήσεως και επισκευής των κοινοχρήστων πραγμάτων....

Προβολή Άρθρου

Κατάλογος μη συνεργάσιμων με την Ελλάδα κρατών του άρθρου 51Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (20.1.2012)

Κατάλογος μη συνεργάσιμων με την Ελλάδα κρατών του άρθρου 51Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (20.1.2012)...

Προβολή Άρθρου

Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Ν. 3869/2010

Ο οφειλέτης πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο και να έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής χρηματικών οφειλών του. Το δόλο αποδεικνύει ο πιστωτής....

Προβολή Άρθρου

Κατάσχεση σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 5368/1932 «περί καταθέσεως σε κοινό λογαριασμό» ορίζεται ότι «η κατάσχεση των καταθέσεων επιτρέπεται, έναντι όμως των κατασχόντων τεκμαίρεται αμάχητα ότι ανήκει εις πάντας τους δικαιούχους κατ’ ίσα μέρη». ...

Προβολή Άρθρου

Αξιόγραφα – Επιταγές – Συναλλαγματικές

Αξιόγραφα  είναι τα έγγραφα συγκεκριμένου τύπου που προβλέπονται από το νόμο και  χρησιμοποιούνται στις εμπορικές συναλλαγές, στα οποία ενσωματώνεται  ένα δικαίωμα με τέτοιο τρόπο, ώστε για την ενάσκηση και τη μεταβίβαση του δικαιώματος  να είναι απαραίτητη η κατοχή του εγγράφου....

Προβολή Άρθρου

Ρήτρες μη ανταγωνισμού σε συμβάσεις εργασίας

Κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσεως, ο εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να παραλείπει δραστηριότητες ή πράξεις ανταγωνιστικές προς την επιχείρηση του εργοδότη του....

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!