a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Δήλωση φόρου κληρονομιάς

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο  > Δήλωση φόρου κληρονομιάς

Δήλωση φόρου κληρονομιάς

Δήλωση φόρου κληρονομιάς

Ο κληρονόμος που επιθυμεί να αποδεχθεί κληρονομία που του επάγεται είτε εκ διαθήκης είτε εξ αδιαθέτου, οφείλει να υποβάλει ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, που είναι πάντοτε η Δ.Ο.Υ του κληρονομούμενου, δήλωση φόρου κληρονομίας εντός έξι (6) μηνών, εάν ο κληρονομούμενος απεβίωσε στην Ελλάδα και εντός ενός  (1) έτους, εάν ο κληρονομούμενος απεβίωσε στην αλλοδαπή ή εάν ο κληρονόμος διέμενε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου (άρθρο 62 Ν.2961/2001).

Πλην όμως, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, οι άνω προθεσμίες μπορεί να παραταθούν για σπουδαίο λόγο μέχρι και τρεις (3) μήνες από τη νόμιμη λήξη τους, μετά από σχετική αίτηση του υπόχρεου σε δήλωση, η οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποβληθεί  προ της λήξεως της αρχικής κατά νόμο προθεσμίας.

Οι ανωτέρω προθεσμίες για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομίας αρχίζουν: α) από το χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου, για τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους και β) από τη δημοσίευση της διαθήκης, για τους εκ διαθήκης κληρονόμους.

Με τη δήλωση φόρου κληρονομίας ο κληρονόμος δηλώνει τα περιουσιακά στοιχεία που απέκτησε με την κληρονομία, προσκομίζει τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και καταβάλει το φόρο κληρονομίας, εφόσον προκύπτει.

Τα κυριότερα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου

β) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του θανόντος

γ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης, εάν δεν υπάρχει, ή περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης από αυτήν που προσκομίζεται, εφόσον υπάρχει ,

δ) αντίγραφο της διαθήκης που έχει δημοσιευθεί και των πρακτικών δημοσίευσής της και κηρύξεώς της κυρίας

ε) πιστοποιητικό περί μη αποποίησης του κληρονομικού δικαιώματος

στ) πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος κλπ.

Η κατάταξη των φορολογούμενων σε ειδικές κλίμακες, βάσει των οποίων επιβάλλεται ο σχετικός φόρος κληρονομίας, συνδέεται απόλυτα με το βαθμό συγγένειας του κληρονόμου με τον κληρονομούμενο.

Ο Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών προβλέπει τρεις κατηγορίες προσώπων:

1)      στην κατηγορία Α’  υπάγονται: α) ο σύζυγος του θανόντος, β)  το πρόσωπο με το οποίο ο τελευταίος είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον αυτή διήρκεσε για τουλάχιστον 2 χρόνια, γ) τα τέκνα του θανόντος, δ) οι εγγονοί του θανόντος και ε)οι γονείς του θανόντος.

2)      στην κατηγορία Β’ υπάγονται τα αδέλφια και  πιο απομακρυσμένοι συγγενείς, τόσο εξ αίματος , όσο και εξ αγχιστείας και

3)      στην κατηγορία γ’  υπάγεται οποιοσδήποτε άλλος συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας του θανόντος που δεν αναφέρεται στη Β’  κατηγορία, καθώς και πρόσωπα εξωτικά (μη συγγενείς).

Η υποβολή της άνω δήλωσης φόρου κληρονομίας και η καταβολή του φόρου κληρονομίας, εφόσον προκύπτει, είναι απαραίτητη προκειμένου  ο κληρονόμος  να αποδεχτεί την κληρονομία που του επάγεται με ειδική πράξη, η οποία συντάσσεται και υπογράφεται ενώπιον συμβολαιογράφου.

error: Content is protected !!