a

Copyright 2021 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

espa

Φορολογικό Δίκαιο

Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο (Σελίδα 4)

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από μίσθωση ακινήτου

Το εισόδημα αυτό αποκτάται από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί με οριστικό συμβόλαιο ή έχει αποκτηθεί με δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας, το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, κατά περίπτωση, καθώς και από τον υπεκμισθωτή σε περίπτωση υπεκμίσθωσης....

Προβολή Άρθρου

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων («ΕΝ.Φ.Ι.Α.») και ο τρόπος υπολογισμού

Για τον καθορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου, όπως αυτή προκύπτει από την οριστική του εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου....

Προβολή Άρθρου

Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο για αγορά ακινήτου στην Ελλάδα

η χορήγηση Α.Φ.Μ. από τη Φορολογική Διοίκηση, είναι και η απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα από φυσικό ή νομικό πρόσωπο με φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή, ...

Προβολή Άρθρου

Νομικό πλαίσιο φορολογίας κληρονομιών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Κώδικα Κληρονομιών, Δωρεών και γονικών παροχών (ν. 2961/2001), αντικείμενο του φόρου κληρονομίας στην Ελλάδα είναι:...

Προβολή Άρθρου

Η υπαγωγή ή μη στον Ε.Φ.Κ.Α. του εισοδήματος που εισπράττει φυσικό πρόσωπο από μερίσματα αλλοδαπής

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί εισοδημάτων που προέρχονται από μία ή περισσότερες δραστηριότητες που γεννούν υποχρέωση ασφάλισης....

Προβολή Άρθρου

Έννοια συνδεδεμένων επιχειρήσεων και σχετικές υποχρεώσεις αυτών (transfer pricing)

Προϋποθέσεις συνδεδεμένων επιχειρήσεων με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) «συνδεδεμένο πρόσωπο» (άρθρο 2 του ν. 4172/2013) θεωρείται κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. ...

Προβολή Άρθρου

Φορολογικές υποχρεώσεις για ημεδαπό φυσικό πρόσωπο με μισθωτή δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Εν προκειμένω, πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδος που παρέχει την εργασία του ως μισθωτός σε εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ήτοι με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή. Το εισόδημα που αποκτά το φυσικό πρόσωπο για την παροχή της εργασίας του στην αλλοδαπή, φορολογείται στην Ελλάδα ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και δη ως παγκόσμιο εισόδημα, το οποίο δηλώνεται στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος (...

Προβολή Άρθρου

Φορολογική μεταχείριση μερισμάτων από Κυπριακή Ltd (φ.π.)

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι μπορεί το εισόδημα από μερίσματα να φορολογηθεί στην Κύπρο και το υπόλοιπο ποσό του εισοδήματος από μερίσματα θα φορολογηθεί στην Ελλάδα με τον ως άνω συντελεστή, εφόσον πιστωθεί ο φόρος που έχει ήδη καταβληθεί στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, με βάση έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΣ Α 1051902 ΕΞ 2016/31.3.2016 Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας- Κύπρου), έχει γίνει δεκτό ότι αν το εισόδημα αυτό είναι σύνηθες μέρισμα καταβαλλόμενο από εταιρεία κάτοικο Κύπρου, η πίστωση θα λαμβάνει υπόψη (πλέον του κυπριακού φόρου σε σχέση με το μέρισμα) τον κυπριακό φόρο τον καταβλητέο από την...

Προβολή Άρθρου

Φορολογικές και κοινωνικής ασφάλισης υποχρεώσεις για ενεργή (αδρανή) επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο δεν προβεί σε διακοπή εργασιών στο Μητρώο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), η επαγγελματική του δραστηριότητα θα εξακολουθεί να φαίνεται ενεργή στις Φορολογικές Αρχές. Ωστόσο, εφόσον δεν θα δηλώνει κάποιο εισόδημα από πηγή Ελλάδος, δεν θα προκύπτει και φόρος εισοδήματος για το οικείο φορολογικό έτος. Το τυχόν τεκμαρτό εισόδημα θα καλύπτεται από το δηλωθέν παγκόσμιο εισόδημα....

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!