a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Φορολογικό Δίκαιο

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο (Σελίδα 8)

Φορολογικές υποχρεώσεις για ημεδαπό φυσικό πρόσωπο με μισθωτή δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Εν προκειμένω, πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδος που παρέχει την εργασία του ως μισθωτός σε εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ήτοι με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή. Το εισόδημα που αποκτά το φυσικό πρόσωπο για την παροχή της εργασίας του στην αλλοδαπή, φορολογείται στην Ελλάδα ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και δη ως παγκόσμιο εισόδημα, το οποίο δηλώνεται στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος (...

Προβολή Άρθρου

Φορολογική μεταχείριση μερισμάτων από Κυπριακή Ltd (φ.π.)

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι μπορεί το εισόδημα από μερίσματα να φορολογηθεί στην Κύπρο και το υπόλοιπο ποσό του εισοδήματος από μερίσματα θα φορολογηθεί στην Ελλάδα με τον ως άνω συντελεστή, εφόσον πιστωθεί ο φόρος που έχει ήδη καταβληθεί στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, με βάση έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΣ Α 1051902 ΕΞ 2016/31.3.2016 Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας- Κύπρου), έχει γίνει δεκτό ότι αν το εισόδημα αυτό είναι σύνηθες μέρισμα καταβαλλόμενο από εταιρεία κάτοικο Κύπρου, η πίστωση θα λαμβάνει υπόψη (πλέον του κυπριακού φόρου σε σχέση με το μέρισμα) τον κυπριακό φόρο τον καταβλητέο από την...

Προβολή Άρθρου

Φορολογικές και κοινωνικής ασφάλισης υποχρεώσεις για ενεργή (αδρανή) επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο δεν προβεί σε διακοπή εργασιών στο Μητρώο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), η επαγγελματική του δραστηριότητα θα εξακολουθεί να φαίνεται ενεργή στις Φορολογικές Αρχές. Ωστόσο, εφόσον δεν θα δηλώνει κάποιο εισόδημα από πηγή Ελλάδος, δεν θα προκύπτει και φόρος εισοδήματος για το οικείο φορολογικό έτος. Το τυχόν τεκμαρτό εισόδημα θα καλύπτεται από το δηλωθέν παγκόσμιο εισόδημα....

Προβολή Άρθρου

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από μερίσματα από την αλλοδαπή (Ηνωμένο Βασίλειο)

Τo εισόδημα από μερίσματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, από το Ηνωμένο Βασίλειο υπάγονται σε φορολόγηση στην Ελλάδα. Ωστόσο, στην περίπτωση που η φορολογία του Ηνωμένου Βασιλείου για το εισόδημα από τα μερίσματα αυτά, είναι διαφορετικό από την προβλεπόμενη φορολογία στην Ελλάδα για το ίδιο εισόδημα, λόγω της ύπαρξης Σ.Α.Δ.Φ μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου, διακρίνουμε...

Προβολή Άρθρου

Η υπ’ αρ. 109343/12/2017 Κ.Υ.Α για τον προσδιορισμό των κριτηρίων χαρακτηρισμού των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων κατ’ άρθρο 22α ΚΦΕ

Η νέα υπ’ αρ. 109343/12/2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, για τον προσδιορισμό των κριτηρίων χαρακτηρισμού των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων κατ’ άρθρο 22Α Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013)....

Προβολή Άρθρου

Δέσμευση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) από προηγούμενες αποφάσεις της. 

Δέσμευση της Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) από προηγούμενες αποφάσεις της.  Καταρχάς δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου οποιαδήποτε δέσμευση της ΔΕΔ από προηγούμενες αποφάσεις της που έχουν κρίνει ως προς κάποιο νομικό ζήτημα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ. 1064 Περαιτέρω, αν θεωρήσουμε ότι τα άρθρα 144 και 186 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ) εφαρμόζονται αναλογικά στην διοικητική διαδικασία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της ΔΕΔ, τότε με βάση τα προηγούμενα άρθρα μπορούμε να συνάγουμε ότι οποιοδήποτε στοιχείο είναι σχετικό με την υπόθεση και έχει ήδη αποδειχθεί (δικαστικό τεκμήριο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως  στοιχείο έμμεσης απόδειξης. ...

Προβολή Άρθρου

Άσκηση δεύτερης προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια κατόπιν απόρριψης της για τυπικούς λόγους

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας κι ειδικότερα το άρθρο 70 αυτού, «Είναι απαράδεκτη η άσκηση δεύτερης προσφυγής από τον ίδιο προσφεύγοντα κατά της αυτής πράξης ή παράλειψης. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η άσκηση δεύτερης προσφυγής όταν η πρώτη έχει απορριφθεί τελεσιδίκως για λόγους τυπικούς, εκτός από την περίπτωση της απόρριψης αυτής ως εκπρόθεσμης και τις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 28 παρ. 3, 139Α και 277 παρ. 1 του παρόντος Κώδικα»....

Προβολή Άρθρου

Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3213/2003 («Δήλωση-έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών, ιδ/των ΜΜΕ κλπ.», ΦΕΚ Α’ 309/31.12.2003), όπως έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν με τους Ν.3849/2010, 3868/2010, 3932/2011, 4001/2011 και 4065/2012, συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσής τους για την περιουσιακή κατάσταση αυτών και των οικείων τους....

Προβολή Άρθρου

Φορολογική μεταχείριση της πληρωμής δικαιωμάτων από ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλλοδαπή

Τα δικαιώματα (royalties) φορολογούνται ως εισόδημα από κεφάλαιο, με συντελεστή 20% (άρθρο 40 παρ.3 ΚΦΕ). Στην περίπτωση που δικαιούχος του εισοδήματος είναι αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και είναι κάτοικος κράτους με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (εφεξής «Σ.Α.Δ.Φ.»), θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα από την οικεία Σ.Α.Δ.Φ, λόγω αυξημένης τυπικής ισχύος. Στην ως άνω περίπτωση και όπου προβλέπεται παρακράτηση φόρου, με την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου,  ο υπόχρεος σε παρακράτηση, δηλαδή το...

Προβολή Άρθρου

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – Διοικητικές κυρώσεις για χειραγώγηση αγοράς – Ένδικη προστασία διοικούμενων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 23, 24 και 25 του Ν. 3340/2005 περί Προστασίας Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 3371/2005 για Θέματα Κεφαλαιαγοράς, κι αναφορικά με τυχόν Διοικητικές Κυρώσεις και μέτρα τις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την ένδικη προστασία του διοικουμένου, αναφέρονται τα ακόλουθα: Το άρθρο 25 του Ν. 3371/2005 για Θέματα Κεφαλαιαγοράς, ορίζει τα ακόλουθα: Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α’/10.05.2005), οι εν γένει αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προσβάλλονται δικαστικώς ως εξής: α) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!