a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ο τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων (απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα) από Εταιρείες με έδρα την Ελλάδα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο  > Ο τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων (απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα) από Εταιρείες με έδρα την Ελλάδα

Ο τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων (απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα) από Εταιρείες με έδρα την Ελλάδα

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1003/2015, όπως ισχύει, προβλέπονται τα ακόλουθα σχετικά με την τήρηση των λογιστικών βιβλίων:

Όταν μια οντότητα υπερβαίνει τα 1.500.000 ευρώ, ως καθαρό κύκλο εργασιών, συντάσσει ισολογισμό και χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα για την παρακολούθηση των στοιχείων κάθε συναλλαγής και γεγονότος που πραγματοποιείται στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, καθώς και των πάσης φύσεως εσόδων κερδών, εξόδων, ζημιών, αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και επιστροφών, φόρων, τελών και των πάσης φύσεως εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν ενδεικτικά οι κάτωθι:

α) ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και οι Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες,
β) ΟΕ και ΕΕ των οποίων όλα τα άμεσα ή έμμεσα έχουν περιορισμένη ευθύνη,
γ) Οι ΟΕ, ΕΕ, οι ατομικές επιχειρήσεις, οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες κ.λπ. με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 1.500.000 ευρώ,
δ) Τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. (σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων κ.λπ.,) εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 1.500.000 ευρώ,

Περαιτέρω, μια πολύ μικρή οντότητα, με καθαρό κύκλο εργασιών μέχρι 1.500.000 ευρώ (ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση κλπ.) έχει το δικαίωμα να συντάσσει μόνο Κατάσταση αποτελεσμάτων, απαλλασσόμενη από την υποχρέωση σύνταξης Ισολογισμού, οπότε και χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα για να παρακολουθεί τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων (βιβλία εσόδων-εξόδων).

Σημειώνεται ότι η οντότητα αυτή δύνανται να χρησιμοποιεί προαιρετικά διπλογραφικό σύστημα, αντί απλογραφικού, χωρίς ωστόσο εκ του λόγου αυτού να υποχρεούται να συντάσσει και ισολογισμό (συντάσσει μόνο κατάσταση αποτελεσμάτων).

error: Content is protected !!