a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Φορολογικό Δίκαιο

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο (Σελίδα 13)

Φορολογική κατοικία: γνωρίζετε πού βρίσκεστε;

Στο ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Νομικών (International Bar Association - IBA), που πραγματοποιήθηκε στη Βοστόνη, ΗΠΑ, τον Οκτώβριο του 2013, η Φορολογική Επιτροπή της IBA παρουσίασε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Φορολογική κατοικία: από ή προς: γνωρίζετε πού βρίσκεστε;» ...

Προβολή Άρθρου

Νέος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Από το 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Με την εισαγωγή του καταργείται ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ). Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με το άθροισμα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του συμπληρωματικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων επί των ακινήτων του υποκειμένου στο φόρο. [άρθρο 1 παρ. 3] Για τον καθορισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου, όπως αυτή προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει...

Προβολή Άρθρου

Εικονικά τιμολόγια – επιβαλλόμενα πρόστιμα και εν γένει συνέπειες

Επιβαλλόμενα πρόστιμα, και εν γένει συνέπειες σε περίπτωση έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων με το παλαιό και το νέο φορολογικό καθεστώς (ν. 2523/1997 και ν.4174/2013 – ΠΔ 186/1992 και ν.4093/2012). ...

Προβολή Άρθρου

Ευθύνη διαχειριστών Ε.Π.Ε. για οφειλές προς το Δημόσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 115 παρ.2 Κ.Φ.Ε., τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά εντεταλμένοι στη διοίκηση μιας Ε.Π.Ε. κατά το χρόνο διάλυσής της, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως  για την πληρωμή φόρων εισοδήματος που οφείλονται από την Ε.Π.Ε., καθώς και των φόρων που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.  Στην έννοια των εντεταλμένων στη διοίκηση του νομικού προσώπου περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα στα οποία η διοίκηση του νομικού προσώπου ανατέθηκε με την ιδιωτική βούληση του οργάνου που έχει κατά νόμο τη διοίκηση και εκπροσώπηση του νομικού προσώπου, τέτοια δε περίπτωση συνιστά και η εκ μέρους του κατά νόμο...

Προβολή Άρθρου

Ειδικές επιβαρύνσεις σε Εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Σύμφωνα με το Ν.4152/2013, οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του Ν. 3468/2006, καταβάλλουν εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του Ν. 2773/1999 (Α` 286), ετήσιο τέλος ύψους χιλίων ευρώ ανά μεγαβάτ (1.000 €/MW). ...

Προβολή Άρθρου

Προϋποθέσεις απαλλαγής ναυτιλιακών εταιρειών από τον ειδικό φόρο ακινήτων

Σύμφωνα με την αρχική μορφή του άρθρου 15 Ν.3091/2001 για το Ειδικό Φόρο επί των ακινήτων, από την υποχρέωση εταιρειών με εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα στην Ελλάδα για καταβολή ετήσιου φόρου 3% επί της αξίας αυτών, εξαιρούνταν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει στην Ελλάδα γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 89/1967. ...

Προβολή Άρθρου

Άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατά απορριπτικής αποφάσεως διοικητικού εφετείου

Κατά απορριπτικής αποφάσεως διοικητικού εφετείου μπορεί να ασκηθεί από τον φορολογούμενο αίτηση αναιρέσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, που αρχίζει από την κοινοποίηση της καθαρογραμμένης απόφασης. ...

Προβολή Άρθρου

Αναστολή εκτέλεσης αποφάσεως διοικητικού δικαστηρίου

Κατ’ άρθρο 209Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ειδικά στις φορολογικές εν γένει διαφορές, στις οποίες η προθεσμία ή η άσκηση του ένδικου μέσου δεν συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, μπορεί ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο, να ανασταλεί με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της απόφασης αυτής, μόνο όμως αν το ένδικο μέσο κρίνεται ως προδήλως βάσιμο. ...

Προβολή Άρθρου

Φόρος μεταβίβασης που επιβάλλεται σε απόκτηση ακινήτων με πλειστηριασμό

Για τη μεταβίβαση ακινήτου με πλειστηριασμό, ανεξάρτητα της μορφής του (εκούσιος, δικαστικός, αναγκαστικός), οφείλεται φ.μ.α. ...

Προβολή Άρθρου

Φόρος μεταβίβασης που επιβάλλεται σε απόκτηση ακινήτων με πλειστηριασμό

Για τη μεταβίβαση ακινήτου με πλειστηριασμό, ανεξάρτητα της μορφής του (εκούσιος, δικαστικός, αναγκαστικός), οφείλεται φ.μ.α. Στην περίπτωση του πλειστηριασμού για την επιβολή του φόρου μεταβίβασης, η κατακυρωτική έκθεση επέχει θέση συμβολαίου (γνωμ.624/77- εγκύκλιος Ν.6610/38/28-9-1997 ΠΟΛ 270). Ο φόρος μεταβίβασης που αναλογεί στο τίμημα μεταβίβασης που αναγράφεται στο συμβόλαιο, καθώς και στη διαφορά μεταξύ της αξίας (αγοραίας ή αντικειμενικής) και του τιμήματος μεταβίβασης, βαρύνει τον αγοραστή (Ν.1882/90 άρθρο 14 παρ.16). Σε περίπτωση μεταβίβασης με πλειστηριασμό, ως αγοραστής νοείται και ο υπερθεματιστής. Ο φ.μ.α επί πλειστηριασμού υπολογίζεται με ακέραιο συντελεστή επί της αντικειμενικής αξίας, αν στην περιοχή που βρίσκεται το εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο εφαρμόζεται ο αντικειμενικός προσδιορισμός...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!