a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Η φορολογική μεταχείριση των αποσβέσεων παγίων και εξοπλισμού που σχετίζονται με την Έρευνα και Ανάπτυξη

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Η φορολογική μεταχείριση των αποσβέσεων παγίων και εξοπλισμού που σχετίζονται με την Έρευνα και Ανάπτυξη

Η φορολογική μεταχείριση των αποσβέσεων παγίων και εξοπλισμού που σχετίζονται με την Έρευνα και Ανάπτυξη

  1. Ποια η φορολογική μεταχείριση των αποσβέσεων παγίων και εξοπλισμού για το φορολογικό έτος 2018: να εξεταστεί η δυνατότητα να αποσβεσθούν εντός του φορολογικού έτους 2018 οι δαπάνες προηγούμενων ετών για βελτιώσεις κτιρίων και αγορά εξοπλισμού, ενόψει της αλλαγής του φορολογικού καθεστώτος (με ποιον συντελεστή και για πόσα προηγούμενα έτη),
  2. Για τις υποβληθείσες αιτήσεις R&D ετών 2016 και 2017, ποια η προθεσμία για την έκδοση Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας επί των αιτήσεων αυτών;
  1. Σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αποσβέσεων παγίων, ισχύουν τα ακόλουθα:
  • Οι διατάξεις του άρθρου 24 περί αποσβέσεων ισχύουν, σύμφωνα με την παρ. 3 της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), για φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά ανεξάρτητα του χρόνου απόκτησης των παγίων δηλαδή, είτε αυτά αποκτήθηκαν πριν από την 01.01.2014 είτε μετά την ημερομηνία αυτή. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αφενός για όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (παρ.1 και 2 άρθρου 21, παρ.1 του άρθρου 47 του νόμου αυτού)[ΠΟΛ 1023/2018].
  • Κατ΄ άρθρο 22Α ν.4172/2013 και την κατ’ εξουσιοδότηση ΚΥΑ 109343/Ι2/29.6.2017 (ΦΕΚ Β’ 2351/11.7.2017):

Οι δαπάνες που σχετίζονται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας είναι οι ακόλουθες:

α) Αποσβέσεις δαπανών αγοράς κατασκευής ή επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης κτιρίων και κατά το σκέλος αυτών, μετά από επιμερισμό, που σχετίζεται αποκλειστικά με δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

β) Αποσβέσεις δαπανών αγοράς εξοπλισμού και οργάνων εργαστηριακής υποδομής για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς, όπως συσκευές, εργαλεία, επιστημονικά όργανα, διατάξεις και τα εξαρτήματα τους εργαστηριακής ή ημιβιομηχανικής κλίμακας καθώς και εγκαταστάσεις ημιβιομηχανικών (επιδεικτικών) δοκιμών. Στις δαπάνες της κατηγορίας αυτής μπορεί να περιλαμβάνονται τυχόν πρόσθετα κόστη μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού καθώς και εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση του.

  • Ως προς τους συντελεστές απόσβεσης (άρθρο 24 ν. 4172/2013):

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4172/2013, το κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής  αποκατάστασης του περιβάλλοντος, αποσβένονται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)
Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης) 4
Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 5
Αεροσκάφη, σιδηροδρομικοί συρμοί, πλοία και σκάφη 5
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού 10
Μέσα μεταφοράς ατόμων 16
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων 12
Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 10
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό 20
Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10
Εξοπλισμός και όργανα, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. 40

Σημειώνεται ότι ως εξοπλισμός και όργανα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, θεωρείται αυτός, που περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 22Α.

Για τα άυλα στοιχεία και δικαιώματα, εφόσον δεν προκύπτει συμβατικά από την αρχική συμφωνία διαφορετική των δέκα (10) ετών οικονομική διάρκεια ζωής, οπότε και ο συντελεστής απόσβεσης διαμορφώνεται ως το πηλίκο 1 διά έτη διάρκειας ζωής δικαιώματος.

  • Με το αρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 11.5.2016) και ΠΟΛ 1111/18.7.2016, θεωρήθηκαν δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας οι αποσβέσεις οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, και εφαρμόστηκε ειδικός συντελεστής απόσβεσης 40%.
  • Με τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 69 του ν. 4485/2017( ΦΕΚ Α’ 4.8.2017) και ΠΟΛ 1210/2017 τροποποιήθηκε η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 24 του ν.4386/2016, με βάση τις οποίες ορίζεται πλέον ρητά ότι αυτές ισχύουν από την 1.1.2017 και μετά.

Συμπερασματικά, οι νέες διατάξεις με τους νέους συντελεστές απόσβεσης ισχύουν από 1.1.2017, ανεξάρτητα από πότε αποκτήθηκαν τα πάγια. Δηλαδή από το φορολογικό έτος 2017 και εξής θα εφαρμόζεται για εξοπλισμό έρευνας και τεχνολογίας συντελεστής αποσβέσεων 40%. Να σημειωθεί ότι εφόσον υπάρχει αναπόσβεστη αξία για τη χρήση 2018, οι αποσβέσεις θα υπολογιστούν με συντελεστή 40% κατά την αξία αυτή.

  1. Α) Αίτηση R&D έτους 2016

Σύμφωνα με το άρθρο 22Α παρ. 2 του ν.4172/2013, όπως αυτό ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ενώπιον της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (εφεξής «ΓΓΕΤ»), για τη χρήση 01.01-31.12.2016, προβλέπονται τα ακόλουθα:

«…Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα».

Β) Αίτηση R&D έτους 2017

Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 22Α παρ. 2 του ν.4172/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 69 παρ.2 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4.8.2017) και ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ενώπιον της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, για τη  χρήση 01.01-31.12.2017, προβλέπονται έως σήμερα τα ακόλουθα:

«Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1.».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 της ΠΟΛ.1210/2018, προβλέπονται τα εξής:

Αναφορικά με τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που πραγματοποιούνται από την 1.1.2017 και μετά, προκειμένου για την αναγνώρισή τους, έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22Α του ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 69 του ν.4485/2017 και τα όσα ειδικότερα έχουν καθορισθεί με την κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αριθ. 109343/Ι2/29.6.2017 (ΦΕΚ Β’ 2351/11.7.2017) και ερμηνευτεί με την ΠΟΛ.1111/18.7.2016 εγκύκλιο.

Συμπέρασμα:

Ως εκ των ανωτέρω, για τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που πραγματοποιούνται από την 1.1.2017 και μετά, η προθεσμία για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών διενεργείται εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) μηνών, χωρίς να προβλέπεται πλέον η αυτοδίκαιη έγκριση των δαπανών μετά την άπρακτη παρέλευση της οριζόμενης από τον νόμο προθεσμίας, ενώ για τις δαπάνες για τη  χρήση 01.01-31.12.2016, ισχύει η προθεσμία των έξι (6) μηνών και η σχετική πρόβλεψη ότι μετά την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί.

error: Content is protected !!