a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ηλεκτρονική δήλωση φόρου κληρονομιάς – Διαδικασία & Δικαιολογητικά

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο  > Ηλεκτρονική δήλωση φόρου κληρονομιάς – Διαδικασία & Δικαιολογητικά

Ηλεκτρονική δήλωση φόρου κληρονομιάς – Διαδικασία & Δικαιολογητικά

Διαδικασία

 • Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς από τους κληρονόμους ή κληροδόχους ενώπιον της Φορολογικής Αρχής στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία θανάτου του κληρονομουμένου, ενώ στην περίπτωση που υπάρχει διαθήκη είναι εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευση της διαθήκης. Σημειώνεται ότι παράταση της ως άνω 9μηνης προθεσμίας υποβολής δεν χορηγείται πλέον από τη Φορολογική αρχή.
 • Αρμόδια ΔΟΥ για την αποδοχή της δήλωσης και τη βεβαίωση του φόρου, είναι η αρμόδια ΔΟΥ της κατοικίας του κληρονομουμένου.
 • Εφόσον ο θάνατος επήλθε από 01/01/2022 και μετά και πρόκειται για αρχική εμπρόθεσμη δήλωση φόρου κληρονομιάς κινητών περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων εντός αντικειμενικού συστήματος (Α.Π.Α.Α.), με κληρονόμους φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο και είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, η δήλωση φόρου κληρονομιάς υποβάλλεται από 01.01.2023 υποχρεωτικά ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «myproperty» της ΑΑΔΕ.
 • Δήλωση φόρου κληρονομιάς για κινητά περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα εντός Α.Π.Α.Α. με τις οποίες συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής κληρονομιάς συμπληρώνονται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη της αποδοχής και μπορούν να υποβληθούν από τον υπόχρεο σε δήλωση ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet,. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η δήλωση συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, η υποβολή αυτής από τον υπόχρεο συνεπάγεται την αποδοχή του περιεχομένου της και της ακρίβειας των δηλουμένων από τους κληρονόμους.
 • Με την υποβολή της δήλωσης εκδίδεται ταυτόχρονα και η πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου κατά περίπτωση, καθώς και η ταυτότητα οφειλής, η οποία μπορεί να εκτυπωθεί μέσα από την εφαρμογή του «myproperty» της ΑΑΔΕ.
 • Με την υποβολή της δήλωσης κληρονομιάς, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά και ελέγχει την ακρίβεια των δηλούμενων μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή αυτής. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, ο φορολογούμενος καλείται από το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογουμένους, για την υποβολή των επιπλέον ζητούμενων δικαιολογητικών εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και εφόσον αυτά δεν μεταβάλλουν την φορολογητέα αξία της δήλωσης, αναρτώνται από τον φορολογούμενο στην εφαρμογή «myproperty» Εάν η προσκόμισή τους μεταβάλλει την φορολογητέα αξία, απαιτείται και η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.
 • Εφόσον συντάσσεται πράξη αποδοχής κληρονομιάς ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να καταχωρήσει τα στοιχεία αυτής και να την επισυνάψει στην εφαρμογή «myproperty» εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών.

 Δικαιολογητικά

Τα ακόλουθα δικαιολογητικά είναι τα βασικά που θα πρέπει να αναρτηθούν ηλεκτρονικά μαζί με την ψηφιακή υποβολή της δήλωσης. Ανάλογα με τα κληρονομιαία περιουσιακά στοιχεία απαιτείται και η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών εγγράφων:

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 2. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
 3. Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης
 4. Σημειώνεται ότι παράταση της ως άνω 9μηνης προθεσμίας υποβολής δεν χορηγείται πλέον από τη Φορολογική αρχή
 5. Πιστοποιητικό περί (μη) δημοσίευσης διαθήκης από το Ειρηνοδικείο
 6. Πιστοποιητικό περί (μη) δημοσίευσης διαθήκης από το Πρωτοδικείο Αθηνών
 7. Κληρονομητήριο (αν υπάρχει)
 8. Βεβαιώσεις Τραπεζών για υπόλοιπο λογαριασμών ή αξία κινητών αξιών ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την ημερομηνία θανάτου, στην περίπτωση που μεταξύ των κληρονομιαίων περιουσιακών στοιχείων είναι τραπεζικοί λογαριασμοί ή χαρτοφυλάκια χρηματοοικονομικών προϊόντων.

*             Οι πληροφορίες είναι ακριβείς με βάση τα δεδομένα που είναι γνωστά στον συγγραφεά κατά τον χρόνο σύνταξης του άρθρου. Δεν  έχουμε υποχρέωση να επικαιροποιούμε τα αναρτημένα άρθρα. Η δικηγορική μας εταρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου που δεν είναι πελάτης και δεν έχει υπογράψει τους όρους συνεργασίας μας.

error: Content is protected !!