a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
espa
Back to top

Εταιρικό Δίκαιο

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Εταιρικό Δίκαιο (Σελίδα 3)

Ζημίες αλλοδαπών θυγατρικών εταιρειών – Κατάρτιση ενοποιημένων οικονομ. καταστάσεων

Οι ζημίες αλλοδαπών θυγατρικών εταιρειών μεταφέρονται στην ημεδαπή μητρική εταιρεία; Σε ποια περίπτωση είναι υποχρεωτική η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και υπάρχουν σχετικές εξαιρέσεις; Οι φόροι που καταβάλλονται στην αλλοδαπή από τις θυγατρικές εταιρείες πιστώνονται στην Ελλάδα (σύστημα καταλογισμού ή φορολογικής πίστωσης); Τι συμβαίνει όταν η μητρική εταιρεία έχει εγκατάσταση στην αλλοδαπή και οι θυγατρικές στην Ελλάδα;...

Προβολή Άρθρου

H ιθαγένεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) στις ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες – Η ευθύνη των διοικούντων Α.Ε.

H ιθαγένεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) στις ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες και η επίπτωση στη φορολογική μεταχείριση ή στην εταιρική διακυβέρνηση – Η ευθύνη των διοικούντων Α.Ε....

Προβολή Άρθρου

Κλείσιμο (Παύση εργασιών) ελληνικού υποκαταστήματος αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας

Σε περίπτωση που η «μητρική εταιρεία» ή το αλλοδαπό υποκατάστημα αυτής, επιθυμούν την παύση εργασιών του υποκαταστήματος και επομένως το κλείσιμο αυτού, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί δεν είναι η ίδια με εκείνη της διαδικασίας κλεισίματος της «μητρικής» ανώνυμης εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, ενώ τη λύση της Ανώνυμης Εταιρείας, ακολουθεί υποχρεωτικά η εκκαθάριση, στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά την οποία κλείνει υποκατάστημα αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας, η διαδικασία που ακολουθείται είναι διαφορετική καθώς για το υποκατάστημα δεν θα ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία λύσεως και εκκαθάρισης....

Προβολή Άρθρου

Δωρεά εταιρικών μεριδίων Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (εφεξής «Ι.Κ.Ε.»)

1. Σύνταξη Πρακτικού της Συνέλευσης των εταίρων με το οποίο εγκρίνεται η δωρεά των εταιρικών μεριδίων και αποφασίζεται η Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας. 2. Σύνταξη της Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του Καταστατικού της εταιρείας. 3. Ηλεκτρονική κατάθεση των ως άνω εγγράφων στην επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr), μέσω του λογαριασμού της εταιρείας. 4. On – line δημοσίευση της Ανακοίνωσης καταχώρησης. 5. Κατάθεση της ως άνω Ανακοίνωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και παραλαβή βεβαίωσης μεταβολής....

Προβολή Άρθρου

Ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη από τρίτο κατά εταιρείας – Έμμεση ζημία μετόχου

Η Α.Ε. είναι νομικό πρόσωπο διακεκριμένο από τους μετόχους της (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και έχει ίδια περιουσία εξίσου ανεξάρτητη.Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα συγκυριότητας στα περιουσιακό στοιχεία ή δικαίωμα στην περιουσία ως σύνολο της Α.Ε. και ως εκ τούτου η αξία που περικλείεται στη μετοχή αποτελεί αντανάκλαση της αξίας της εταιρικής περιουσίας, ή, κατά την επιγραμματική διατύπωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, "έμμεση ιδιοκτησία επί της περιουσίας της εταιρείας». Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 914, 928, εδ. β', 929, εδ. β', 297 και 298 Α.Κ., σε περίπτωση αδικοπραξίας, αξίωση για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση (λόγω...

Προβολή Άρθρου

Διαδικασία Μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. κατά τον Κ.Ν.2190/1920

Σύμφωνα με το άρθρο 67 Κ.Ν.2190/1920, η μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. γίνεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, ήτοι την πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα 3/4  του εταιρικού κεφαλαίου και δη μετά από προηγούμενη εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού της από την Επιτροπή του άρθρου 9 Κ.Ν.2190/1920. Συγκεκριμένα, η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, θα περιλαμβάνει τους όρους του καταστατικού της Α.Ε., καθώς και τη σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της και θα πρέπει  να  περιβληθεί  τον τύπο  του συμβολαιογραφικού...

Προβολή Άρθρου

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.3 του Ν.3190/1955, η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. επιτρέπεται και γίνεται μόνο με δημόσιο (συμβολαιογραφικό) έγγραφο. Ωστόσο, το καταστατικό μπορεί να οριστεί ότι η μεταβίβαση επιτρέπεται υπό ορισμένες μόνο προϋποθέσεις και κυρίως ότι προτιμούνται οι εταίροι. Περαιτέρω, δεν υπάρχει υποχρέωση από το Νόμο για μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων ενός εταίρου, αλλά επιτρέπεται και η τμηματική μεταβίβαση αυτών. Συνοπτικά, οι ενέργειες έχουν ως εξής: - Σύνταξη της Συμβολαιογραφικής Πράξης Μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, η οποία περιλαμβάνει και την Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικού, και υπογραφή αυτής - Θεώρηση της υπογεγραμμένης Συμβολαιογραφικής Πράξης μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων - Τροποποίησης και Κωδικοποίησης Καταστατικού...

Προβολή Άρθρου

Μεταβολή επωνυμίας ή/και δ.τ. ομόρρυθμης εταιρείας

Οι απαιτούμενες ενέργειες είναι οι εξής: 1) σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης του άρθρου που προβλέπει την επωνυμία ή/και τον δ.τ., το οποίο θα περιλαμβάνει και κωδικοποίηση του καταστατικού (δεν απαιτείται να περιλαμβάνονται τα ονόματα των εταίρων στην επωνυμία-άρθρ. 250 Ν 4072/2012). 2) προέγκριση επωνυμίας ή/και δ.τ. από το επιμελητήριο (για το ΕΒΕΑ γίνεται μέσω Γ.Ε.ΜΗ). Διαδικασία: • υποβολή (προτυπωμένης) αίτησης στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της εταιρείας και των εταίρων, το σκοπό της εταιρείας (συνοπτικά) και τη νέα επωνυμία ή/και τον νέο δ.τ. και • υποβολή σχεδίου του τροποποιητικού καταστατικού • καταβολή τέλους τροποποίησης επωνυμίας/δ.τ. (10€) • προϋποτίθεται η καταβολή των επιμελητηριακών εισφορών για όλα τα προηγούμενα...

Προβολή Άρθρου

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Α. Γενικά Με το Ν.4019/2011 (« Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»), ο έλληνας νομοθέτης προέβλεψε τη σύσταση και λειτουργία ενός νέου εταιρικού οχήματος, προσανατολισμένου στην Κοινωνική Οικονομία, των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (εφεξής και χάριν συντομίας Κοιν.Σ.Επ.). Πρόκειται για αστικούς συνεταιρισμούς με κοινωνικό σκοπό, που διαθέτουν εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Τα μέλη μιας Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα μόνον, είτε συνδυαστικά και φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τα μέλη της συμμετέχουν σε αυτή με μια ψήφο, ανεξαρτήτως αριθμού συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν. Β. Κατηγορίες  Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, διακρίνονται στις εξής ειδικότερες κατηγορίες, η δε διάκριση αυτή...

Προβολή Άρθρου

Μετατροπή Προσωπικής Εταιρείας (Ο.Ε. και Ε.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

Α. Διαδικασία Μετατροπής Σύμφωνα με το άρθρο 107 Ν.4072/2012, εταιρεία οποιασδήποτε μορφής μπορεί να μετατραπεί σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) με απόφαση των εταίρων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο για την περίπτωση λύσης της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής. Με τη μετατροπή δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της μετατρεπόμενης εταιρείας και ίδρυση νέου, αλλά απλή μεταβολή του νομικού τύπου της μετατρεπόμενης εταιρείας, χωρίς να μεσολαβήσει λύση και εκκαθάριση αυτής. Επιπλέον, οι εκκρεμείς της δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα εταιρική της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης, όπως επίσης συνεχίζονται και οι διοικητικές άδειες...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!