a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
espa
Back to top

Εταιρικό Δίκαιο

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Εταιρικό Δίκαιο (Σελίδα 2)

Ίδρυση νομικού προσώπου παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)

Οι ιατρικές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) παρέχονται και από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι λειτουργούν με την εποπτεία και τον έλεγχο του αρμόδιου Νομάρχη, του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και του οικείου Ιατρικού (οδοντιατρικού) Συλλόγου. Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ), είναι οι ακόλουθοι: α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία β. Ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Βεβαίωση (άδεια) λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται: Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Σε φυσικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι...

Προβολή Άρθρου

Έξοδος εταίρου ΕΠΕ λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου – Παραίτηση από καταβολή εταιρικής μερίδας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι την καταβολή στον εξερχόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του και την τροποποίηση του καταστατικού λόγω μείωσης του κεφαλαίου, αυτός διατηρεί την εταιρική του ιδιότητα. Σε περίπτωση, όμως, διμελούς Ε.Π.Ε., προκειμένου, να προχωρήσει η τροποποίηση του καταστατικού και να γίνει η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, θα πρέπει να συμπράξει και ο έτερος εταίρος για να ληφθεί η σχετική απόφαση της Συνέλευσης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθ. 83/17.10.2008 του ΟΑΕΕ, αναφέρονται τα εξής. Στην περίπτωση που ο εταίρος μίας ΕΠΕ παραιτείται από την αξίωση καταβολής σε αυτόν της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, βάσει απόφασης του...

Προβολή Άρθρου

Λύση ΕΠΕ λόγω παρόδου διάρκειας και θέση σε εκκαθάριση

Από το συνδυασμό του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4541/31-5-2018 ΦΕΚ 93Α, σύμφωνα με το οποίο «Η εταιρεία λύεται: α) Κατά πάσαν υπό του νόμου ή υπό του καταστατικού προβλεπομένην περίπτωσιν, β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, γ) Δια δικαστικής αποφάσεως ένεκα σπουδαίου λόγου, αιτήσει τινός, ή τινών των εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το εν δέκατον του εταιρικού κεφαλαίου,...

Προβολή Άρθρου

Προγράμματα επιδότησης για το προσωπικό γραφείων του Ν.89/1967

Mε την τελευταία τροποποίηση του Ν.89/1967, οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, μπορούν να πλέον να λάβουν ενισχύσεις, Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες ενισχύσεων, οι οποίες μπορούν να χορηγούνται, σωρευτικά ή διαζευκτικά....

Προβολή Άρθρου

Ζήτημα παραίτησης διαχειριστή Ε.Π.Ε.

Ο διορισμένος για ορισμένο χρόνο διαχειριστής μπορεί να παραιτηθεί για λόγους που προβλέπονται στο καταστατικό ή για σπουδαίο λόγο. Η αναγνώριση και αποδοχή του σπουδαίου λόγου δεν απαιτεί σε κάθε περίπτωση την έκδοση δικαστικής απόφασης ...

Προβολή Άρθρου

Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε και δυνατότητα αποδυνάμωσης της θέσης εταίρου/μετόχου.

Εάν η Ε.Π.Ε. μετατραπεί σε Α.Ε., ενδέχεται η θέση ενός εταίρου με ποσοστό μικρότερο του 20% να μην αποδυναμωθεί, δεδομένου ότι θα εξακολουθεί να έχει σημαντικά δικαιώματα. Επιπλέον, στην Α.Ε. δεν προβλέπεται ο αποκλεισμός μετόχου, όπως προβλέπεται στην Ε.Π.Ε. η δυνατότητα αποκλεισμού του εταίρου για σπουδαίο λόγο, γεγονός που καθιστά την εναλλακτική μετατροπής σε Α.Ε. λιγότερο αποτελεσματική....

Προβολή Άρθρου

Εκούσια και ακούσια έξοδος εταίρου Ε.Π.Ε.

νέο νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, θεσπίζεται η αρχή της ελεύθερης εξόδου του εταίρου από την ΕΠΕ, η οποία ισχύει μόνο αν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο καταστατικό. ο υπό αποκλεισμό εταίρος δεν μετέχει στη σχετική ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης περί έγερσης αγωγής αποκλεισμού εναντίον του.έννοια του σπουδαίου λόγου, τονίζεται ότι ο νόμος δεν την προσδιορίζει...

Προβολή Άρθρου

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων εταίρου Ε.Π.Ε.

Οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου σύμφωνα με το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, διακρίνονται σε ουσιαστικές και τυπικές....

Προβολή Άρθρου

Δικαιώματα του εταίρου της Ε.Π.Ε. που έχει ποσοστό κάτω του 20%; Δυνατότητα αποδυνάμωσης της θέσης του.

Ο όρος εταιρικό μερίδιο υποδηλώνει την εταιρική ιδιότητα του εταίρου από την οποία απορρέουν τα επιμέρους εταιρικά δικαιώματά του και οι επιμέρους εταιρικές υποχρεώσεις του. Ως εταιρική ιδιότητα, περαιτέρω, νοείται το γενικό δικαίωμα του εταίρου να συμμετέχει στην εταιρεία, δηλαδή να αποτελεί μέλος της. Τα δικαιώματα που απορρέουν από τα εταιρικά μερίδια, διακρίνονται σε προσωπικά και σε περιουσιακά, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, καθώς και σε δικαιώματα της μειοψηφίας. Παράλληλα, οι υποχρεώσεις του εταίρου μπορούν να διακριθούν σε μια βασική υποχρέωση – την υποχρέωση καταβολής της εταιρικής του εισφοράς δηλαδή της αξίας του εταιρικού της μεριδίου, καθώς και σε πρόσθετες...

Προβολή Άρθρου

Ζήτημα ανάκλησης διαχειριστή Ε.Π.Ε.: προϋποθέσεις και διαδικασία.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 3 παρ. 5 Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ Α 93/31.5.2018) και ισχύει σήμερα, «Ο διαχειριστής που είτε ασκεί καταστατική διαχείριση είτε έχει οριστεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό. Αν η διαχείριση έχει ανατεθεί για ορισμένο χρόνο, το καταστατικό μπορεί να ορίζει και τους λόγους ανάκλησης. Στην περίπτωση αυτή η ανάκληση γίνεται με την επιφύλαξη τυχόν αξίωσης για αποζημίωση». Ειδικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!