a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Διαδικασία έκδοσης δικαστικών πιστοποιητικών εταιρειών

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Εταιρικό Δίκαιο  > Διαδικασία έκδοσης δικαστικών πιστοποιητικών εταιρειών

Διαδικασία έκδοσης δικαστικών πιστοποιητικών εταιρειών

Τα δικαστικά Πιστοποιητικά βγαίνουν ηλεκτρονικά και είναι τα παρακάτω:
• «περί μη κατάθεσης (νομικά πρόσωπα) αίτησης πτώχευσης – παύσης πληρωμών – συνδιαλλαγής/εξυγίανσης – εκκαθάρισης – αναγκαστικής διαχείρισης – σχεδίου αναδιοργάνωσης – λύσης κλπ.» και
• «περί κήρυξης ή μη πτώχευσης» (που αφορά εταιρείες που συστάθηκαν πριν το 2001)

Σημειώνεται ότι με την αίτηση συνυποβάλλεται υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος/αιτούσης σε ψηφιακή μορφή από το gov.gr όπου αναφέρεται ρητά :
α. για τη περίπτωση δημόσιας σύμβασης, ότι το προς έρευνα νομικό πρόσωπο είναι προσωρινά ανάδοχος (στη περίπτωση αυτή επισυνάπτεται σε ψηφιακή μορφή η πρόσκληση της Δημ. Αρχής προς τον/την προσωρινά ανάδοχο).
β. για την περίπτωση επιχορήγησης ή ενίσχυσης βάσει αναπτυξιακού ή άλλου νόμου, ότι το προς έρευνα νομικό πρόσωπο επιχορηγείται ή ενισχύεται και επισυνάπτεται σε ψηφιακή μορφή το ανάλογο δικαιολογητικό.
γ. για κάθε άλλη περίπτωση στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται η νόμιμη χρήση του πιστοποιητικού και επισυνάπτεται το ανάλογο δικαιολογητικό.

Επίσης, προβλέπονται τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
• πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας για το οποίο απαιτείται αίτηση (με φυσική παρουσία) στο Πρωτοδικείο (Κτίριο 2).
• πιστοποιητικό για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο (η αίτηση δύναται να υποβληθεί ηλεκτρονικά και η παραλαβή γίνεται με φυσική παρουσία).

 

* Οι πληροφορίες είναι ακριβείς με βάση τα δεδομένα που είναι γνωστά στο συγγραφέα κατά το χρόνο σύνταξης του άρθρου. Δεν  έχουμε υποχρέωση να επικαιροποιούμε τα αναρτημένα άρθρα. Η δικηγορική μας εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου που δεν είναι πελάτης και δεν έχει υπογράψει τους όρους συνεργασίας μας.

 

error: Content is protected !!