a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
espa
Back to top

Εταιρικό Δίκαιο

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Εταιρικό Δίκαιο (Σελίδα 6)

ΝΟΜΟΣ 2166/1993. Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 1 Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του παρόντος εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα οιασδήποτε μορφής, σε ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης. β. Απορροφήσεως επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής από υφιστάμενη ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης. γ. Συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιριών κατά την έννοια των άρθρων 68 παρ.1 και 79 του κ.ν. 2190/1920. δ. Διάσπασης ανωνύμων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α’), με την προϋπόθεση ότι οι διασπώμενες απορροφούνται από υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες. ε. Εισφοράς από λειτουργούσα...

Προβολή Άρθρου

Παραίτηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας

Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου....

Προβολή Άρθρου

Διαδικασία για τη λύση και τη θέση υπό εκκαθάριση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Τα βήματα για τη θέση της μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης συσταθείσας πριν την 04η. 04.2011 σε εκκαθάριση με βάση τον ν. 3190/1955....

Προβολή Άρθρου

Δωρεά μετοχών εισηγμένων εταιρειών

Κατά το άρθρο 44 του Ν. 2961/2001 η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών μπορεί να γίνει με συμβολαιογραφικό ή με ιδιωτικό έγγραφο....

Προβολή Άρθρου

Διαδικασία τροποποίησης καταστατικού Προσωπικής Εταιρείας (συσταθείσας πριν την 04.04.2011)

Ο νέος νόμος για τις υπηρεσίες μίας στάσης δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν την 04.04.2011....

Προβολή Άρθρου

Οι ευθύνες των μελών Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών

Kατά κανόνα η ιδιότητα του απλού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας δεν επισύρει ιδιαίτερο κίνδυνο ως προς τυχόν υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι τρίτων,  του Δημοσίου ή έναντι ασφαλιστικών οργανισμών....

Προβολή Άρθρου

Σύσταση Εταιρειών

Όσοι θέλουν να ασκήσουν μία εμπορική δραστηριότητα για πρώτη φορά ή παράλληλα με την κύρια δραστηριότητά τους, επιδιώκοντας κοινό σκοπό με τουλάχιστον άλλον έναν συνεργάτη, έχουν την επιλογή να συστήσουν κάποιου είδους εταιρεία. ...

Προβολή Άρθρου

Λύση & Εκκαθάριση Εταιρειών

Η λύση των εταιρειών δεν επιφέρει αυτοδικαίως και τη λήξη της νομικής προσωπικότητας της εταιρείας, αλλά οδηγεί την εταιρεία στο στάδιο της εκκαθάρισης όλων των εκκρεμών έννομων σχέσεων της. Συνεπώς, κύρια συνέπεια της λύσης της εταιρείας είναι η αντικατάσταση  του παραγωγικού σκοπού της, όπως αυτός προβλέπεται στο καταστατικό της, από το σκοπό της εκκαθάρισης. Σύμφωνα με το άρθρο 18 Εμπορικού Νόμου το δίκαιο της ομόρρυθμης και της ετερόρρυθμης εταιρείας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις εταιρείες (ΑΚ 765 επ.), οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά. Λόγοι λύσης των εταιρειών: Σύμφωνα με τα άρθρα 765-775 του Αστικού Κώδικα η εταιρεία λύεται όταν συντρέχει...

Προβολή Άρθρου

Πώς υπολογίζεται ο φόρος μεταβίβασης κατά την διανομή ακινήτων σε μέλη Ε.Π.Ε. που λύεται:

Κανονικά ο  φόρος μεταβίβασης ακινήτων υπολογίζεται σε 8% για το μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ  τμήμα της αξίας και σε 10% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της....

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!