a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Υποχρέωση μετόχου εισηγμένης εταιρείας για πληροφόρηση

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Εταιρικό Δίκαιο  > Υποχρέωση μετόχου εισηγμένης εταιρείας για πληροφόρηση

Υποχρέωση μετόχου εισηγμένης εταιρείας για πληροφόρηση

Υποχρέωση μετόχου εισηγμένης εταιρείας για πληροφόρηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, κάθε μέτοχος της εταιρείας που αποκτά ή διαθέτει μετοχές που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά   και συνεπεία αυτής της απόκτησης ή της διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, υποχρεούται, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης, να ενημερώσει σχετικώς τον εκδότη για το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφων που κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, καθώς  και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 9 παρ.1 Ν.3556/2007). Την υποχρέωση αυτή έχει και όποιος καθίσταται μέτοχος για πρώτη φορά, εφόσον με την απόκτηση αυτή φθάνει ή υπερβαίνει τα σχετικά όρια.

Την ίδια ως άνω υποχρέωση ενημέρωσης έχει ο μέτοχος και σε κάθε περίπτωση που εταιρικό γεγονός μεταβάλλει την κατανομή δικαιωμάτων ψήφου, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει απόκτηση ή διάθεση κινητών αξιών (άρθρο 9 παρ. 3 Ν.3556/2007).

Υποχρέωση ενημέρωσης έχει και κάθε μέτοχος που κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου άνω του δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωμάτων ψήφου, εφόσον το ποσοστό του σημειώσει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη του τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, λόγω απόκτησης ή διάθεσης μετοχών με δικαιώματα ψήφου ή λόγω εταιρικών γεγονότων που μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.3556/2007. Η ποσοστιαία μεταβολή του τρία τοις εκατό (3%) επί των δικαιωμάτων ψήφου μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας ή, αθροιστικά, περισσότερων πράξεων. Για τον υπολογισμό της μεταβολής λαμβάνεται ως βάση η προηγούμενη υποχρεωτική γνωστοποίηση στην οποία προέβη ο υπόχρεος βάσει του νόμου.

Προκειμένου για συναλλαγές που καταρτίζονται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, ως ημερομηνία απόκτησης η διάθεσης μετοχών θεωρείται η ημερομηνία που έλαβε χώρα η συναλλαγή.  Σε περίπτωση που ο μέτοχος προβαίνει σε αγορά ή πώληση μετοχών κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, ως ποσοστό επί των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου θεωρείται το ποσοστό που ο μέτοχος κατέχει μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της οργανωμένης αγοράς.
Τα πρόσωπα που βαρύνονται με την υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 9, το άρθρο 10 ή το άρθρο 11 του νόμου, οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σημαντικών, κατά τις ως άνω διατάξεις, μεταβολών επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου του εκδότη ταυτόχρονα προς τον ίδιο τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατόν και πάντως το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης, η πρώτη των οποίων είναι η επόμενη της ημερομηνίας κατά την οποία ο μέτοχος :

α) πληροφορείται την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου ή

β) λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται  η απόκτηση ή διάθεση.

Η ενημέρωση στον εκδότη πραγματοποιείται  με την υποβολή σε αυτόν του εντύπου γνωστοποίησης, νόμιμα υπογεγραμμένου. Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης εναπόκειται στο υπόχρεο πρόσωπο,  το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη ή/και και παραλείψεις.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή διάθεσης,

β) την αλυσίδα των ελεγχόμενων  επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα δικαιώματα ψήφου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση,

γ) την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη ή κατήλθε των ορίων του άρθρου 9.

Κυρώσεις (άρθρο 26 Ν.3556/2007)

Σε περίπτωση παράβασης των άνω διατάξεων και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’  εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι 1.000.000 ευρώ.

Κατά την επιμέτρηση των προστίμων λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο της διερεύνησης και του ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης, η τυχόν καθ’  υποτροπή τέλεση παραβάσεων του Ν.3556/2007 και η τέλεση παραβάσεων της λοιπής νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.

Επίσης, για τις παραβάσεις των ως άνω διατάξεων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, ανεξάρτητα από την επιβολή των ως άνω αναφερομένων κυρώσεων, να αποφασίσει τη διαγραφή των κινητών αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν.3371/2005.

Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει πρόστιμο ύψους από 3.000-500.000 ευρώ σε όποιον:

α) παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση των αρμοδιοτήτων της στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.3556/2007 ή

β) αρνείται ή παρακωλύει την παροχή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των κατά το άρθρο 23 παρ. 2 Ν.3556/2007 πληροφοριών ή εγγράφων ή παρέχει εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες ή αποκρύπτει αληθείς πληροφορίες.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 3 Ν.3943/2011, πρόστιμα που επιβάλλονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς μπορούν να μειωθούν από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την είσπραξη του προστίμου Δ.Ο.Υ σε ποσοστό 20% αυτού, εφόσον ο υπόχρεος εντός δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της σχετικής ταμειακής βεβαίωσης, αποδεχθεί την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αποτελεί το νόμιμο τίτλο αυτής και παραιτηθεί από την άσκηση οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλει εφάπαξ το μειούμενο πρόστιμο, εντός της ανωτέρω δίμηνης προθεσμίας.

error: Content is protected !!