a

Copyright 2021 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

espa

Εταιρικό Δίκαιο

Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες > Κλάδοι Δικαίου  > Εταιρικό Δίκαιο (Σελίδα 4)

Διαδικασία λύσης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)

Σύμφωνα με τα άρ.102-105 Ν.4072/2012 και με την με αρ.πρωτ. Κ2–1493/11.04.2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η διαδικασία λύσης μιας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) είναι η κάτωθι:     Α. Λόγοι λύσηs: 1. οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, 2. όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, 3. αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και 4. σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό.       Β. Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Στην πρώτη (1η) περίπτωση η λύση της εταιρείας επέρχεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης...

Προβολή Άρθρου

Ίδρυση υποκαταστημάτων Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων με έδρα στην ΕΕ

Ο Νόμος παρέχει τη δυνατότητα σε Χρηματοδοτικά Ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ να ασκούν στην Ελλάδα δραστηριότητες του καταλόγου των στοιχείων β’-ιβ’ και ιε’, άρα και δραστηριότητες παροχής πιστώσεων και δανεισμού, μέσω εγκατάστασης υποκαταστήματος. ...

Προβολή Άρθρου

Αφανής εταιρεία

Η αφανής εταιρεία είναι μια «εσωτερική», χωρίς νομική προσωπικότητα εταιρεία, στην οποία οι πράξεις για την επιδίωξη του κοινού εταιρικού σκοπού εκτελούνται στο όνομα μόνο ενός εταίρου (φυσικού προσώπου ή προσωπικής εταιρείας) ο οποίος καλείται εμφανής εταίρος, ενώ οι μη εμφανιζόμενοι προς τα έξω (αφανείς) εταίροι συμμετέχουν στα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) από τη δραστηριότητα του εμφανούς εταίρου. ...

Προβολή Άρθρου

Διαδικασία εγκατάστασης υποκαταστήματος στην Ελλάδα αλλοδαπής Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

Σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 58 του ν. 3190/1955 περί Ε.Π.Ε., και τα άρθρα 50, 50α και 50β του ν. 2190/1920 περί Α.Ε., αλλοδαπές Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. δύνανται να εγκαταστήσουν υποκαταστήματα στην Ελλάδα μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής και υπό την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες έχουν συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα τους και είναι σε πλήρη λειτουργία. ...

Προβολή Άρθρου

Ματαίωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας

Στο άρθρο 13 α του ν. 2190/1920 ρητώς ορίζεται ότι εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, ΜΟΝΟ εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. ...

Προβολή Άρθρου

Περιπτώσεις ακυρότητας απόφασης γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρείας

Λόγοι ακυρότητας των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων στις εξής περιπτώσεις : α) μη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) περιεχόμενο της απόφασης αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό. ...

Προβολή Άρθρου

Ανάκληση διαχειριστή στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 752 του ΑΚ, η ιδιότητα του καταστατικού διαχειριστή παύει και όταν αυτός ανακληθεί με ομόφωνη απόφαση όλων των υπολοίπων εταίρων και εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που να δικαιολογεί την ανάκληση. ...

Προβολή Άρθρου

Διορισμός διαχειριστή από το Δικαστήριο στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία

Η διάταξη του άρθρου 69 του ΑΚ προβλέπει τον δικαστικό διορισμό προσωρινής διοίκησης σε ένα νομικό πρόσωπο σε δύο περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις 1) αν λείπουν τα πρόσωπα της διοίκησης του νομικού προσώπου και 2) αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων των μελών της διοίκησης με αυτά του νομικού προσώπου. ...

Προβολή Άρθρου

Αποκλεισμός εταίρου στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία

Σύμφωνα με το άρθρο 771 Α.Κ. αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για να καταγγελθεί η εταιρία, ο οποίος αφορά παράβαση των υποχρεώσεων εταίρου, το Δικαστήριο μπορεί, με αίτηση όλων των λοιπών εταίρων, να αποκλείσει από την εταιρία τον υπαίτιο. ...

Προβολή Άρθρου

Βασικές διαφορές Ε.Π.Ε. – Α.Ε.

"Η Ε.Π.Ε. είναι ο εταιρικός τύπος που βρίσκεται ανάμεσα στην ανώνυμη και την προσωπική εταιρεία. Δεν έχει τα μειονεκτήματα της πρώτης (που είναι αμιγώς κεφαλαιουχική εταιρεία), όπως την ανάγκη μεγάλου κεφαλαίου και τη μειωμένη επιρροή των μικρών μετόχων στη διοίκηση της εταιρείας. Έχει όμως το βασικό πλεονέκτημα, που είναι το περιορισμένο της ευθύνης των εταίρων." ...

Προβολή Άρθρου