a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Διαδικασία Μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. κατά τον Κ.Ν.2190/1920

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Εταιρικό Δίκαιο  > Διαδικασία Μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. κατά τον Κ.Ν.2190/1920

Διαδικασία Μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. κατά τον Κ.Ν.2190/1920

Σύμφωνα με το άρθρο 67 Κ.Ν.2190/1920, η μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. γίνεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, ήτοι την πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα 3/4  του εταιρικού κεφαλαίου και δη μετά από προηγούμενη εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού της από την Επιτροπή του άρθρου 9 Κ.Ν.2190/1920.

Συγκεκριμένα, η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, θα περιλαμβάνει τους όρους του καταστατικού της Α.Ε., καθώς και τη σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της και θα πρέπει  να  περιβληθεί  τον τύπο  του συμβολαιογραφικού  εγγράφου και να υποβληθεί για έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας μέσω του Γ.Ε.ΜΗ.

Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας που θα προκύψει από τη μετατροπή της Ε.Π.Ε., δεν μπορεί να υπολείπεται από το κατώτατο όριο κεφαλαίου της Α.Ε. (24.000€) που προβλέπει το άρθρο  8 Κ.Ν.2190/1920. Στην περίπτωση που το ποσό της ενεργητικής καθαρής θέσεως, το οποίο προκύπτει από την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Ε.Π.Ε., υπολείπεται από τα παραπάνω ελάχιστο όριο, η διαφορά καλύπτεται με νέες εισφορές των εταίρων ή και τρίτων (σε χρήμα ή σε είδος).

H ονομαστική αξία της μετοχής πρέπει να είναι ίση με το εταιρικό μερίδιο ή με ακριβές πολλαπλάσιό  του και κάθε εταίρος λαμβάνει μετοχές ανάλογα με την αξία της εταιρικής του μερίδας.Συνοπτικά, οι ενέργειες που απαιτούνται για την ως άνω περιγραφόμενη μετατροπή έχουν ως ακολούθως:

1. Έκθεση εκτίμησης του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας από την Επιτροπή του άρθρου 9 Κ.Ν.2190/1920.

2. Κατάθεση της ως άνω Έκθεσης Εκτίμησης, μέσω του Γ.Ε.ΜΗ, την οικεία Περιφέρεια για έγκριση.

3. Ανάρτηση  Ανακοίνωσης από το Γ.Ε.ΜΗ. για την ως άνω έγκριση της Περιφέρειας.

4. Προεγγραφή της νέας Α.Ε. στο Γ.Ε.ΜΗ. – λήψη βεβαίωσης προεγγραφής

5. Σύνταξη της Συμβολαιογραφικής Πράξης Μετατροπής.

6. Θεώρηση της ως άνω Συμβολαιογραφικής Πράξης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ

7. Κατάθεση στο Γ.Ε.ΜΗ του ως άνω θεωρημένου αντιγράφου της Συμβολαιογραφικής Πράξης (1 πρωτότυπο και 2 απλά αντίγραφα + σε ηλεκτρονική μορφή – PDF & Word) μαζί με τη βεβαίωση προεγγραφής.

8. Ανάρτηση της σχετικής Ανακοίνωσης για την ως άνω καταχώρηση από το Γ.Ε.ΜΗ.9. Κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενός απλού αντιγράφου της Ανακοίνωσης, για να γίνει η σχετική μεταβολή στο Μητρώο και να ληφθεί και η σχετική βεβαίωση.10. Κατάθεση στο Γ.Ε.ΜΗ της ως άνω βεβαίωσης μεταβολής από τη Δ.Ο.Υ.

error: Content is protected !!