a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
espa
Back to top

Εταιρικό Δίκαιο

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Εταιρικό Δίκαιο (Σελίδα 5)

Περιπτώσεις ακυρότητας απόφασης γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρείας

Λόγοι ακυρότητας των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων στις εξής περιπτώσεις : α) μη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) περιεχόμενο της απόφασης αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό. ...

Προβολή Άρθρου

Ανάκληση διαχειριστή στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 752 του ΑΚ, η ιδιότητα του καταστατικού διαχειριστή παύει και όταν αυτός ανακληθεί με ομόφωνη απόφαση όλων των υπολοίπων εταίρων και εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που να δικαιολογεί την ανάκληση. ...

Προβολή Άρθρου

Διορισμός διαχειριστή από το Δικαστήριο στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία

Η διάταξη του άρθρου 69 του ΑΚ προβλέπει τον δικαστικό διορισμό προσωρινής διοίκησης σε ένα νομικό πρόσωπο σε δύο περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις 1) αν λείπουν τα πρόσωπα της διοίκησης του νομικού προσώπου και 2) αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων των μελών της διοίκησης με αυτά του νομικού προσώπου. ...

Προβολή Άρθρου

Αποκλεισμός εταίρου στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία

Σύμφωνα με το άρθρο 771 Α.Κ. αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για να καταγγελθεί η εταιρία, ο οποίος αφορά παράβαση των υποχρεώσεων εταίρου, το Δικαστήριο μπορεί, με αίτηση όλων των λοιπών εταίρων, να αποκλείσει από την εταιρία τον υπαίτιο. ...

Προβολή Άρθρου

Βασικές διαφορές Ε.Π.Ε. – Α.Ε.

"Η Ε.Π.Ε. είναι ο εταιρικός τύπος που βρίσκεται ανάμεσα στην ανώνυμη και την προσωπική εταιρεία. Δεν έχει τα μειονεκτήματα της πρώτης (που είναι αμιγώς κεφαλαιουχική εταιρεία), όπως την ανάγκη μεγάλου κεφαλαίου και τη μειωμένη επιρροή των μικρών μετόχων στη διοίκηση της εταιρείας. Έχει όμως το βασικό πλεονέκτημα, που είναι το περιορισμένο της ευθύνης των εταίρων." ...

Προβολή Άρθρου

Υποχρέωση μετόχου εισηγμένης εταιρείας για πληροφόρηση

Κάθε μέτοχος της εταιρείας που αποκτά ή διαθέτει μετοχές που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης, να ενημερώσει σχετικώς τον εκδότη για το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφων που κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ...

Προβολή Άρθρου

Δικαιώματα των μετόχων Α.Ε. με ποσοστό κάτω από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου....

Προβολή Άρθρου

Λόγοι αντικατάστασης εκκαθαριστή εταιρείας

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 777, 778 του Α.Κ. και 64 παρ.2 εδ. 1, 786 παρ. 3 του Κ.Πολ.Δ., που εφαρμόζονται, κατ’ επιταγή του άρθρου 18 του Εμπ.Ν. και επί ομόρρυθμης εταιρείας, προκύπτει ...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!