a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Περιπτώσεις ακυρότητας απόφασης γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρείας

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Εταιρικό Δίκαιο  > Περιπτώσεις ακυρότητας απόφασης γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρείας

Περιπτώσεις ακυρότητας απόφασης γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρείας

Για να ακυρωθεί ή να θεωρηθεί ότι δεν υφίσταται απόφαση Γενικής Συνέλευσης  Ανώνυμης Εταιρείας, θα πρέπει να συντρέχει τουλάχιστον ένας εκ των λόγων που προβλέπονται στα άρθρα 35 α, 35β και 35 γ Κ.Ν 2190/1920 (το βασικότερο νομοθέτημα περί Ανωνύμων Εταιρειών στην Ελλάδα).

Με την επιφύλαξη των άρθρων 35β και 35γ  Κ.Ν 2190/1920, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο  ή το καταστατικό, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για τις αποφάσεις που έλαβε Γενική Συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί. Ακυρώσιμη είναι και η απόφαση που λήφθηκε χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες που ζητήθηκαν από τους μετόχους, καθώς και η απόφαση που λήφθηκε κατά κατάχρηση της εξουσίας της  πλειοψηφίας.

Περαιτέρω, στο άρθρο 35β  Κ.Ν 2190/1920  προβλέπονται λόγοι ακυρότητας των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων στις εξής περιπτώσεις : α) μη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,  β) περιεχόμενο της απόφασης αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό.

Εξαίρεση στα ανωτέρω εισάγει το άρθρο  26 παρ. 3 Κ.Ν 2190/1920, σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Η  άνω διάταξη καλύπτει τόσο την απουσία πρόσκλησης καθώς και όλες τις διατυπώσεις σύγκλησης και συγκρότησης, ώστε να καθίσταται δυνατή η άμεση συνεδρίαση της ΓΣ.

Τέλος, μια απόφαση Γ.Σ θεωρείται ανυπόστατη όταν λαμβάνεται με τις ψήφους προσώπων τα οποία : α) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή β) είχαν έλξει το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα.

error: Content is protected !!