a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Εγκατάσταση γραφείου αλλοδαπής ναυτιλιακής εταιρείας στην Ελλάδα (ν. 27/1975)

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Εταιρικό Δίκαιο  > Εγκατάσταση γραφείου αλλοδαπής ναυτιλιακής εταιρείας στην Ελλάδα (ν. 27/1975)

Εγκατάσταση γραφείου αλλοδαπής ναυτιλιακής εταιρείας στην Ελλάδα (ν. 27/1975)

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975, “Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια”.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3122.18/03/13 – ΦΕΚ Β 3263/20.12.2013 – Ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και υπαγωγή ημεδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στις διατάξεις του α. 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α 77), όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει της υπ’ αριθ. 2212.2/25747/09.05.2020 ΥΑ, ορίζονται τα εξής:

Οι  ενδιαφερόμενες να εγκαταστήσουν γραφείο ή υποκατάστημα στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/75, αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις καθώς και οι εξομοιούμενες με αυτές ημεδαπές που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στις εν λόγω διατάξεις, υποχρεούνται να καταθέσουν στη Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (νυν Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

α. Αίτηση στην οποία να αναφέρεται η ακριβής επωνυμία, έδρα και ιθαγένεια της εταιρείας, ο τύπος υπό τον οποίο λειτουργεί καθώς και η δραστηριότητα αυτής στη χώρα της έδρας της, το συγκεκριμένο αντικείμενο των εργασιών του γραφείου της στην Ελλάδα καθώς και ο εκπρόσωπός της.

β. Καταστατικό της επιχείρησης ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτού, καθώς και την επίσημη μετάφραση τούτου στην Ελληνική, από το οποίο να προκύπτει σαφώς το ναυτιλιακό αντικείμενο της επιχείρησης.

γ. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεόντως θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στο οποίο να αναφέρεται ότι έχει ληφθεί απόφαση εγκατάστασης Γραφείου στην Ελλάδα και να ορίζεται ο αντιπρόσωπός της.

δ. Επικυρωμένο αντίγραφο πρόσφατης βεβαίωσης (ημερομηνία όχι πέραν του διμήνου από της καταθέσεως) του οικείου Προξενείου στην Ελλάδα ή αρμόδιας αρχής της χώρας στην έδρα της εταιρείας από την οποία να προκύπτει ότι η αιτούσα εταιρεία υφίσταται και λειτουργεί νομίμως στη χώρα της (Πιστοποιητικό Good Standing)

ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπροσώπου της εταιρείας στην Ελλάδα, δεόντως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από την οποία να προκύπτουν:

αα) Η αποδοχή του διορισμού του ως εκπροσώπου του γραφείου ή υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Ελλάδα

ββ) Ότι το αντικείμενο των εργασιών του γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε πλοία με Ελληνική ή ξένη σημαία ολικής χωρητικότητας ανωτέρας των πεντακοσίων (500) κόρων, εξαιρουμένων των επιβατηγών ακτοπλοικών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες.

γγ) Προκειμένου περί γραφείων ή υποκαταστημάτων εταιρειών ασχολουμένων με διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων θα πρέπει να αναφέρονται το όνομα, η σημαία, το Διεθνές Διακριτικό Σήμα (Δ.Δ.Σ.), ο αριθμός ΙΜΟ και η χωρητικότητα των πλοίων τα οποία διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται καθώς και να επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των εγγράφων εθνικότητας των πλοίων.

στ. Σε περίπτωση που η υπο εγκατάσταση εταιρεία είναι απλώς διαχειρίστρια, τότε απαιτείται και έγγραφο του πλοιοκτήτη ή ναυλωτή γυμνού πλοίου (bareboat charterer) ή μισθωτή γυμνού πλοίου υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessee) ή του εκμεταλλευτή του πλοίου, εκτός από την περίπτωση που η ανάθεση της διαχείρισης πραγματοποιείται από διαχειρίστρια εταιρεία του άρθρου 25 του Ν. 27/75, δεόντως θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, με τα αναφερόμενα στην υποπερίπτωση γγ της παραγράφου ε στοιχεία, από το οποίο να προκύπτει η ανάθεση της διαχειρίσεως στο υπό εγκατάσταση γραφείο ή υποκατάστημα της εταιρείας. Σε περίπτωση όμως που είναι πλοιοκτήτρια απαιτείται προσκόμιση επικυρωμένου φωτοαντιγράφου του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου.

Με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας εγκατάστασης γραφείου στην Ελλάδα αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών ή υπαγωγής ημεδαπών εταιρειών στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/75 (ΦΕΚ Α΄ 77), όπως ισχύει, θα κατατίθεται και παράβολο Δημοσίου Ταμείου ποσού ύψους ίσου με το αντίτιμο ευρωποίησης 2.000 δολαρίων Η.Π.Α..

Το κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενο παράβολο απαιτείται και για κάθε τροποποίηση της εν ισχύ άδειας εγκατάστασης.

Κατ’ εξαίρεση το παράβολο αυτό δεν απαιτείται σε περίπτωση τροποποίησης της άδειας με σκοπό τον περιορισμό των προβλεπομένων σε αυτή δραστηριο− τήτων της εταιρείας.

*    Οι πληροφορίες είναι ακριβείς με βάση τα δεδομένα που είναι γνωστά στο συγγραφέα κατά το χρόνο σύνταξης του άρθρου. Δεν έχουμε υποχρέωση να επικαιροποιούμε τα αναρτημένα άρθρα. Η δικηγορική μας εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου που δεν είναι πελάτης και δεν έχει υπογράψει τους όρους συνεργασίας μας.

error: Content is protected !!