a

Copyright 2021 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

espa

Αστικό Δίκαιο

Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες > Κλάδοι Δικαίου  > Αστικό Δίκαιο (Σελίδα 3)

Η ηλεκτρονική υπογραφή στο ελληνικό δίκαιο

μία ηλεκτρονική υπογραφή (δηλαδή δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετιζόμενα λογικά με αυτά που χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας) επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο, εφόσον πληροί τις ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω....

Προβολή Άρθρου

Διαζύγιο – Μετοίκηση ανηλίκου στο εξωτερικό με γονέα που του έχει ανατεθεί η επιμέλεια

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1518 ΑΚ η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του. ...

Προβολή Άρθρου

Προθεσμία εμφάνισης διαθήκης

Προθεσμία για εμφάνιση διαθήκης δεν υπάρχει. Ο νομοθέτης δεν αναφέρει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να εμφανισθεί μία διαθήκη. ...

Προβολή Άρθρου

Μέμψη άστοργης δωρεάς

Κάθε δωρεά εν ζωή του κληρονομούμενου, η οποία κατά το άρθρο 1831 του Αστικού Κώδικα υπολογίζεται στην κληρονομιά, μπορεί να ανατραπεί εφ’ όσον η κληρονομιά που υπάρχει κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομούμενου δεν επαρκεί για να καλύψει τη νόμιμη μοίρα. ...

Προβολή Άρθρου

Ο μονομερής συμψηφισμός κατά τον Αστικό Κώδικα

Ο μονομερής, αναγκαστικός συμψηφισμός κατ’ άρθρα 440 επ. του Αστικού Κώδικα αποτελεί δικαίωμα του οφειλέτη, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και δανειστής, ως προς την ανταπαίτηση που διατηρεί κατά του άλλου. ...

Προβολή Άρθρου

Διαδικασία Αποποίηση Κληρονομίας

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο α. 1847 του Α.Κ, ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομία εντός τετράμηνης προθεσμίας, η οποία ξεκινάει από τη στιγμή που έλαβε γνώση της επαγωγής της κληρονομίας και του λόγου της, αν δεν υπάρχει διαθήκη, ή σε περίπτωση υπάρξεως διαθήκης, η ως άνω προθεσμία ξεκινάει από τη μέρα της δημοσίευσης της. ...

Προβολή Άρθρου

Η αποκλήρωση

Η αποκλήρωση, δηλαδή το δικαίωμα του διαθέτη να στερήσει το νόμιμο μεριδούχο από τη νόμιμη μοίρα του, προβλέπεται από τον Αστικό Κώδικα και ρυθμίζεται στα άρθρα 1839 επ. Δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομία του διαθέτη, που μπορεί να πληγεί με την αποκλήρωση από τον τελευταίο, έχουν οι κατιόντες και οι γονείς του κληρονομουμένου, καθώς και ο σύζυγος που επιζεί. Η νόμιμη μοίρα είναι το μισό της εξ αδιαθέτου μερίδα...

Προβολή Άρθρου

Εκτέλεση απόφασης Κυπριακού Δικαστηρίου στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 38 παρ. 1 του υπ’ αριθ. 44/2001 Κανονισμού του Συμβουλίου της Ε.Ε. «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις», ορίζεται ότι οι αποφάσεις που εκδόθηκαν και είναι εκτελεστές σε κράτος μέλος, εκτελούνται σε άλλο κράτος μέλος, αφού κηρυχθούν εκεί εκτελεστές, με αίτηση κάθε ενδιαφερομένου....

Προβολή Άρθρου

Εξ’ αδιαθέτου διαδοχή (κατά τάξεις)

Ο Αστικός Κώδικας αναγνωρίζει κληρονομικό δικαίωμα εξ αδιαθέτου στους συγγενείς του κληρονομουμένου που ανήκουν σε τέσσερεις γενεές, τις οποίες ονομάζει τάξεις....

Προβολή Άρθρου

Κληρονομητήριο

Το Κληρονομητήριο είναι ένα πιστοποιητικό αναφορικά με τα δικαιώματα των κληρονόμων, καταπιστευματοδόχων και κληροδόχων, όπως επίσης αναφορικά με τις εξουσίες των ενδεχόμενων εκτελεστών διαθήκης, που εκδίδεται από το Δικαστήριο....

Προβολή Άρθρου