a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Εκτέλεση απόφασης Κυπριακού Δικαστηρίου στην Ελλάδα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Αστικό Δίκαιο  > Εκτέλεση απόφασης Κυπριακού Δικαστηρίου στην Ελλάδα

Εκτέλεση απόφασης Κυπριακού Δικαστηρίου στην Ελλάδα

Εκτέλεση απόφασης Κυπριακού Δικαστηρίου στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 38 παρ. 1 του υπ’ αριθ. 44/2001 Κανονισμού του Συμβουλίου της Ε.Ε. «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις», ορίζεται ότι οι αποφάσεις που εκδόθηκαν και είναι εκτελεστές σε κράτος μέλος, εκτελούνται σε άλλο κράτος μέλος, αφού κηρυχθούν εκεί εκτελεστές, με αίτηση κάθε ενδιαφερομένου.

Επομένως, η απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για να είναι εκτελεστή στην Ελλάδα, θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση των Ελληνικών Δικαστηρίων με την οποία να κηρυχθεί αυτή εκτελεστή και στην Ελλάδα και να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός 44/2001 περί αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, δηλαδή χωρίς να υπάρχει αντιδικία, αλλά μονομερής αίτηση. Ο διάδικος κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση δεν κλητεύεται στο Δικαστήριο, ούτε δύναται να καταθέσει προτάσεις.

Για την υποβολή της αίτησης αυτής απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά / έγγραφα:

1. Την ασκηθείσα αγωγή επί της οποίας εξεδόθη η απόφαση του Κυπριακού Δικαστηρίου (θα χρειασθεί και για την καταγραφή ενός σύντομου ιστορικού της διαφοράς στην αίτηση),

2. Την έκθεση επίδοσης της αγωγής στην αντίδικο – εναγόμενη εταιρεία,

3. Την απόφαση του Κυπριακού Δικαστηρίου,

4. Την έκθεση επίδοσης της απόφασης στην αντίδικο – εναγόμενη εταιρεία,

5. Βεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο 54 του Κανονισμού και το Παράρτημα V αυτού από την Γραμματεία του Δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, από την οποία να προκύπτει ότι η απόφαση είναι εκτελεστή κατά το δίκαιο του τόπου έκδοσή της και

6. Πληρεξούσιο για το διορισμό αντικλήτου από την ενάγουσα εταιρεία εντός της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου (συνήθως διορίζονται οι δικηγόροι), καθώς και

7. Οποιαδήποτε τυχόν στοιχεία υπάρχουν για τον εναγόμενο (διεύθυνση κλπ).

Επίσης, θα χρειασθεί να εκδοθούν κάποια πιστοποιητικά για το ότι δεν υπάρχει εκκρεμοδικία μεταξύ των διαδίκων ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων, τα οποία εκδίδονται με μέριμνα των Ελλήνων δικηγόρων.

Για τα έξοδα της ανωτέρω διαδικασίας (δικαστικά και δικηγορικής αμοιβής) θα επιβαρυνθεί η ενάγουσα διότι δεν υπάρχει αντιδικία, αλλά η εκδίκαση γίνεται σύμφωνα με την εκουσία διαδικασία.

Εν συνεχεία, μετά την κήρυξη της απόφασης εκτελεστής, η εκτέλεση μπορεί να γίνει με την κατάσχεση ακίνητης, κινητής περιουσίας, χρηματικών ποσών που τηρεί ο εναγόμενος σε τράπεζες κλπ και το ύψος των εξόδων δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί εκ των προτέρων, αλλά αναλόγως της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί και της περιουσίας που θα βρεθεί. Για τα έξοδα αυτά θα επιβαρυνθεί ο εναγόμενος από την περιουσία του, μαζί με το ποσό που θα κληθεί να καταβάλει για την ικανοποίηση της απαίτησής του ενάγοντα βάσει της εκδοθείσας απόφασης. Όλα αυτά, βέβαια, με την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί περιουσία.

error: Content is protected !!