a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Φορολογικές και κοινωνικής ασφάλισης υποχρεώσεις για ενεργή (αδρανή) επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο  > Φορολογικές και κοινωνικής ασφάλισης υποχρεώσεις για ενεργή (αδρανή) επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Φορολογικές και κοινωνικής ασφάλισης υποχρεώσεις για ενεργή (αδρανή) επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Α. Στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο δεν προβεί σε διακοπή εργασιών στο Μητρώο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), η επαγγελματική του δραστηριότητα θα εξακολουθεί να φαίνεται ενεργή στις Φορολογικές Αρχές. Ωστόσο, εφόσον δεν θα δηλώνει κάποιο εισόδημα από πηγή Ελλάδος, δεν θα προκύπτει και φόρος εισοδήματος για το οικείο φορολογικό έτος. Το τυχόν τεκμαρτό εισόδημα θα καλύπτεται από το δηλωθέν παγκόσμιο εισόδημα. Στην περίπτωση που δεν θα καλύπτεται, θα φορολογείται με βάση το σύστημα των τεκμηρίων ή αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα άρθρα 30 επ. του Κ.Φ.Ε.

Πάρα ταύτα, το φυσικό πρόσωπο, ως ελεύθερος επαγγελματίας, έστω και με αδρανή επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών του, θα υποχρεούται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, ποσού εξακοσίων πενήντα ευρώ (€650), σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.3986/2011. Σε περίπτωση διακοπής της επαγγελματικής του δραστηριότητας εντός του φορολογικού έτους, το ποσό του ετήσιου τέλους επιτηδεύματος θα περιοριστεί ανάλογα με τους μήνες άσκησης του επαγγέλματος. Σημειώνεται ότι χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως μήνας.

Β. Εφόσον το φυσικό πρόσωπο, παρά την αδρανή επαγγελματική του δραστηριότητα, διατηρήσει την εγγραφή του στον αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα στην Ελλάδα, θα έχει υποχρέωση καταβολής της ελάχιστης ασφαλιστικής κάλυψης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4387/2016, από την 01η.01.2018, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που καταβάλλουν τα πρόσωπα τα οποία υπάγονται, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., ο οποίος εντάσσεται πλέον στον Ε.Φ.Κ.Α, ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 20%. Το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.

Για το φορολογικό έτος για το οποίο δεν θα υφίσταται ενεργή επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, ως μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας θα υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς, θα τίθεται η ελάχιστη, η οποία καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, τo οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των €586,08.

Περαιτέρω, αναφορικά με την ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ελεύθερων επαγγελματιών, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.4387/2016, ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους, ήτοι, εν προκειμένω, επί της ως άνω περιγραφόμενης μηνιαίας ελάχιστης βάσης υπολογισμού, βαρύνει εξολοκλήρου τον ασφαλισμένο και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,50 % για παροχές σε χρήμα.

error: Content is protected !!