a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Προστασία στρατευόμενων μισθωτών

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Εργατικό δίκαιο  > Προστασία στρατευόμενων μισθωτών

Προστασία στρατευόμενων μισθωτών

Οι μισθωτοί που καλούνται στο στρατό απολαμβάνουν ειδικής προστασίας, τόσο κατά τη διάρκεια του χρόνου της στράτευσής τους, όσο και για ορισμένο χρόνο μετά την απόλυσή τους από το στρατό (σύμφωνα με τις βασικές ισχύουσες διατάξεις των Ν. 3514/1928, Α.Ν. 547/1937 και Ν.519/1948).

Ειδικότερα:

Α. Προστασία κατά τη διάρκεια της στράτευσης:

Η σύμβαση εργασίας δεν λύεται με την πρόσκληση στο στρατό, αλλά τελεί σε υποχρεωτική αναστολή κατά το διάστημα αυτό.  Αν  η σύμβαση εργασίας καταγγελθεί από τον εργοδότη, τότε ο απολυθείς δικαιούται να λάβει σωρευτικά : α) καταρχάς τη βασική αποζημίωση λόγω απόλυσης και β) επιπλέον ειδική αποζημίωση, που είναι ίση με αποδοχές έξι μηνών.

Για να τύχει της ως άνω προστασίας ο μισθωτός που στρατεύεται, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον έξι μήνες υπηρεσία στον τελευταίο εργοδότη, από την εργασία του οποίου στρατεύεται.

Μισθός κατά το χρόνο στράτευσης:

Εδώ ο νόμος διακρίνει δύο περιπτώσεις :

-η στράτευση του μισθωτού ως κληρωτού, αποτελεί εκπλήρωση του καθήκοντος προς την πατρίδα και δεν θεωρείται ανυπαίτιο κώλυμα (σπουδαίος λόγος) μη παροχής της εργασίας, με την έννοια των άρθρων 657-659 ΑΚ. Επομένως, στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης δεν υποχρεούται στην καταβολή μισθού.

-αντιθέτως, η στράτευση του μισθωτού ως εφέδρου, λόγω γενικής ή μερικής επιστράτευσης ή ατομικής πρόσκλησης κ.λ.π. θεωρείται ότι αποτελεί σπουδαίο λόγο αποχής από την εργασία του που δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα. Υποχρεούται λοιπόν ο εργοδότης να του καταβάλει αποδοχές για ένα μήνα εφόσον έχει υπηρεσία σε αυτόν μεγαλύτερη από ένα χρόνο, ή για μισό μήνα στην αντίθετη περίπτωση.

Η προστασία του στρατευόμενου μισθωτού αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της στρατιωτικής διαταγής. Επομένως, αν γίνει απόλυση μισθωτού πριν από την κατάταξή του αλλά μετά τη χρονολογία πρόσκλησής του, είναι άκυρη, έστω και αν ο εργοδότης αγνοούσε την πρόσκληση.

Η υπηρεσία των μισθωτών στο στρατό αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής εργασίας για την άσκηση των δικαιωμάτων τους (π.χ. για την προαγωγή, την προσαύξηση μισθού) έναντι του εργοδότη στον οποίο εργάζονταν πριν από τη στράτευσή τους.

Β. Προστασία μετά την αποστράτευση:

Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να επαναφέρει τον αποστρατευθέντα μισθωτό και να τον απασχολήσει στην εργασία του επί ένα τουλάχιστον έτος. Για να διατηρήσει όμως ο μισθωτός το ανωτέρω δικαίωμά του οφείλει, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την απόλυσή του από τον στρατό, να δηλώσει στον εργοδότη γραπτώς ή προφορικώς, αν επιθυμεί να επανέλθει στην εργασία του. Επίσης, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δήλωσή του αυτή, οφείλει να προσέλθει και να αναλάβει εργασία.

Αν ο μισθωτός δεν κάνει χρήση του παραπάνω δικαιώματος ή δηλώσει στον εργοδότη ότι δεν επιθυμεί να αναλάβει εργασία, η σχέση εργασίας λύεται την ημέρα που εκπνέει η προθεσμία ή την ημέρα που γίνεται η αρνητική δήλωση, χωρίς βέβαια ο εργοδότης να έχει υποχρέωση να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σημειωτέο ότι ο εργοδότης έχει υποχρέωση όχι μόνο να επαναφέρει τον μισθωτό στην εργασία του, αλλά οφείλει επίσης να τον τοποθετήσει στην ίδια ή άλλη ανάλογη θέση, την οποία κατείχε προ στράτευσης και με τον ίδιο (τουλάχιστον) μισθό.

Παράλληλα, δεν μπορεί να τον απολύσει προτού παρέλθει ένα έτος, αλλά μόνο εφόσον υπάρχει δικαιολογημένη αιτία, που κρίνεται από Ειδική Επιτροπή του άρθρου 7 του Α.Ν. 244/1936, από την οποία οφείλει να ζητήσει και να λάβει έγκριση. Διαφορετικά, υποχρεούται να καταβάλει ειδική αποζημίωση, ίση με τις αποδοχές έξι μηνών, επιπλέον, εννοείται, από τη βασική αποζημίωση απόλυσης που οφείλει.

Δικαιολογημένοι λόγοι απόλυσης έχει κριθεί ότι συνιστούν η εξύβριση του εργοδότη, η βαριά και κατά σύστημα ανάρμοστη συμπεριφορά του μισθωτού προς τους ανωτέρους του και τους συναδέλφους του, η αμέλεια, η αδιαφορία κατά την εκτέλεση της εργασίας κ.λ.π.

Αν ο εργοδότης αρνηθεί να επαναφέρει τον αποστρατευθέντα μισθωτό, τότε αυτός έχει το εκλεκτικό δικαίωμα : α) ή να θεωρήσει τη μη επαναπρόσληψη ως άκυρη απόλυση και να ζητήσει τις αποδοχές του από την ημερομηνία που εμφανίσθηκε προς ανάληψη εργασίας και μετέπειτα (δηλαδή αποδοχές υπερημερίας), ή β)  να θεωρήσει τη μη επαναπρόσληψη ως έγκυρη απόλυση και να ζητήσει σωρευτικά : i) την αποζημίωση απόλυσης και ii) την ειδική αποζημίωση που ισούται με αποδοχές έξι μηνών.

Για να δικαιούται ο αποστρατευθείς μισθωτός της ανωτέρω προστασίας απαιτείται να έχει τουλάχιστον έξι μήνες συνεχή προϋπηρεσία στον τελευταίο εργοδότη από τον οποίο στρατεύθηκε.

*  Οι πληροφορίες είναι ακριβείς με βάση τα δεδομένα που είναι γνωστά στο συγγραφέα κατά το χρόνο σύνταξης του άρθρου. Δεν  έχουμε υποχρέωση να επικαιροποιούμε τα αναρτημένα άρθρα. Η δικηγορική μας εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου που δεν είναι πελάτης και δεν έχει υπογράψει τους όρους συνεργασίας μας.

error: Content is protected !!