a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμβόλαια αγοράς ακινήτων (2015)

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Ακίνητα  > Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμβόλαια αγοράς ακινήτων (2015)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμβόλαια αγοράς ακινήτων (2015)

1. Ο τίτλος κτήσεως του ακινήτου.

2. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου επικυρωμένο από την οικεία πολεοδομία, εφόσον η ημερομηνία έκδοσης της άδειας είναι μετά την 17η.03.1983.

3. Βεβαίωση μηχανικού του Ν.4178/2013 «Περί Αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης». Αν πρόκειται για ακίνητο εκτός σχεδίου πρέπει να συνοδεύεται και από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ ’87), εκτός αν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 2 Ν.4178/2013 (όπως ακίνητα σε ζώνη παραλίας, δασική έκταση, ιστορικό χώρο κ.λπ.).

4. Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου με δηλώσεις Ν.651/1977, 1337/1983 και εξαρτημένο από ΕΓΣΑ ’87, όπου θα σκιαγραφείται το κτίσμα και θα αναγράφονται οι επιφάνειες.

5. Δήλωση υπαγωγής σε κάποιον από τους νόμους 3775/2009, 3843/2010, 4178/2013 σε περίπτωση αλλαγής χρήσης του ακινήτου ή αυθαίρετης επέκτασης ή προσθήκης, από την οποία να φαίνεται η περαίωση της διαδικασίας, ή έστω η καταβολή ποσού ίσου με 30%, και συνοδεύοντα αυτή σχεδιαγράμματα.

6. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο εκδίδεται για ακίνητα συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. από Ενεργειακό Επιθεωρητή.

7. Από το Κτηματολόγιο (ή Γραφείο Κτηματογράφησης) απαιτούνται ανά περίπτωση τα κάτωθι:

Πιστοποιητικό περί υποβολής δηλώσεως ιδιοκτησίας (ένα για κάθε ιδιοκτησία και για κάθε μεταβιβάζοντα) ή

Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος (συνοδευόμενο δυνητικά από αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου) ή

Βεβαίωση υποβολής δηλώσεως ιδιοκτησίας.

8. Φορολογική ενημερότητα/αποδεικτικό ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής με τη βασική περιγραφή του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

9. Πιστοποιητικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν οφείλεται φόρος κληρονομίας δωρεάς κλπ. στην περίπτωση που ο τίτλος κτήσεως είναι κληρονομία, γονική παροχή, δωρεά, ή πώληση ψιλής κυριότητας στην οποία πλέον έχει συνενωθεί η επικαρπία, μετά την 31η.12.1994 οι αιτήσεις συντάσσονται από το συμβολαιογράφο, ενώ μετά την 31η.12.2014 αρκεί η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου του άνω τίτλου.

10. Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014 από το Taxisnet ή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ανά περίπτωση.

11. Βεβαίωση περί μη οφειλής εισφοράς σε γη και χρήμα και περί μη υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας, σε περιπτώσεις που το οικόπεδο έχει ενταχθεί στο σχέδιο και υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 1337/1983 « Περί επέκτασης σχεδίου πόλεων».

12. Ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α., μόνο εφόσον ο πωλητής είναι έμπορος, ελεύθερος επαγγελματίας, ανεγείρει οικοδομή, απασχολεί προσωπικό, είναι εκπρόσωπος εταιρείας την τελευταία δεκαετία κ.λπ.

13. Νομιμοποίηση συμβαλλομένων νομικών προσώπων (καταστατικό, ΦΕΚ κ.λπ.).

error: Content is protected !!