a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα από αλλοδαπό που πρόκειται να αγοράσει ακίνητο στη χώρα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Ακίνητα  > Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα από αλλοδαπό που πρόκειται να αγοράσει ακίνητο στη χώρα

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα από αλλοδαπό που πρόκειται να αγοράσει ακίνητο στη χώρα

Οι αλλοδαποί που θέλουν να αγοράσουν ακίνητο στην Ελλάδα, δεν υποχρεούνται ρητά από το νόμο να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό σε τράπεζα στην Ελλάδα, ωστόσο στην πράξη πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξουν λογαριασμό προκειμένου να καταβάλουν το φόρο μεταβίβασης ακινήτου (που καταβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. είτε του ακινήτου, είτε σε κάποια άλλη Δ.Ο.Υ. στην περιφέρεια του συμβολαιογράφου που κάνει το συμβόλαιο πώλησης, η οποία δέχεται να παραλάβει τη συγκεκριμένη δήλωση φόρου μεταβίβασης).

Ο φόρος μεταβίβασης στις Δ.Ο.Υ. καταβάλλεται υποχρεωτικά είτε α) με έκδοση κωδικού πληρωμής από τη Δ.Ο.Υ. και ηλεκτρονική μεταφορά του φόρου από τραπεζικό λογαριασμό Ελληνικής Τράπεζας, είτε β) με κατάθεση στο ταμείο της Δ.Ο.Υ. τραπεζικής επιταγής (πάντα από Ελληνική Τράπεζα) που έχει εκδοθεί υπέρ Ελληνικού Δημοσίου.

Μάλιστα, πολύ πρόσφατα, για λόγους σχετικούς με τα έσοδα της κάθε Δ.Ο.Υ., καταργήθηκε η δυνατότητα μεταφοράς από λογαριασμό για τις Δ.Ο.Υ. που δεν είναι η τοπικά αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ακινήτου, ενώ επίσης υπάρχουν ορισμένες Δ.Ο.Υ. που ακόμα και αν το ακίνητο βρίσκεται στην περιφέρειά τους, δέχονται μόνο επιταγή ελληνικής τράπεζας και όχι ηλεκτρονική μεταφορά.)
(Αυτό οφείλεται ενδεχομένως και στο γεγονός ότι όταν εκδίδεται ένας κωδικός πληρωμής για φόρο μεταβίβασης ισχύει για λίγες ημέρες, ενώ το έμβασμα από τράπεζα του εξωτερικού αργεί να φτάσει στην Ελλάδα, οι δε τραπεζικές επιταγές από τράπεζες του εξωτερικού χρειάζονται έως και 1 μήνα για να εισπραχθούν.)

Επίσης, μετά την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς, οι αγοραστές οφείλουν να καταβάλουν και τα τέλη μεταγραφής του συμβολαίου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο (αν και επειδή τα τέλη αυτά συνήθως είναι χαμηλότερα από το φόρο , μπορούν ενδεχομένως να τα στείλουν από τράπεζα του εξωτερικού με έμβασμα στο λογαριασμό του συμβολαιογράφου τους ή του φορολογικού τους εκπροσώπου ή του λογιστή τους – αν το δέχεται, πράγμα που λόγω capital control και φορολογικών ελέγχων πλέον οι περισσότεροι το αποφεύγουν).

Τέλος, στην πράξη, κάποιος που αποκτά ακίνητο στην Ελλάδα θα πρέπει στη συνέχεια να πληρώνει λογαριασμό ΔΕΗ, ύδρευσης και τηλεφωνίας, συνεπώς και μετά την αγορά του ακινήτου χρειάζεται να διατηρεί λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα, προκειμένου να κάνει τις πληρωμές του.

Και ναι μεν η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές (εμβάσματα) από τις χώρες SEPA (Single Euro Payments Area) (δηλαδή τις χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου μέχρι στιγμής και του Ηνωμένου Βασιλείου, και επίσης από Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μονακό, Νορβηγία, Σαν Μαρίνο) για την εξόφληση των λογαριασμών, αλλά είναι αμφίβολο αν το ίδιο ισχύει και για άλλους ππαρόχους τηλεφωνίας, καθώς επίσης και για τις τοπικές εταιρείες ύδρευσης.

Για τις χώρες SEPA συν τις Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μονακό, Νορβηγία και Σαν Μαρίνο, υπάρχει και πρόβλεψη πληρωμής διαφόρων φόρων και τελών του Υπουργείου Οικονομικών με αποστολή εμβασμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΝΦΙΑ, αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν αφορά το φόρο μεταβίβασης ακινήτων.

Σχετικά δε με το τι ζητούν οι τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμού στην Ελλάδα από αλλοδαπό, είναι τα στοιχεία που απαιτεί (και για τους Έλληνες) η Τράπεζα της Ελλάδας (με την υπ’ αριθμ. 281/17.3.2009 Πράξη της), στο πλαίσιο της πρόληψης για έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα, δηλαδή :

  • ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης
  • αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου (για όσα από τα παραπάνω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται σε ταυτότητα ή διαβατήριο, μπορεί να ζητηθεί άλλο έγγραφο)
  • τωρινή διεύθυνση κατοικίας
  • τηλέφωνο επικοινωνίας
  • ασκούμενο επάγγελμα
  • τωρινή επαγγελματική διεύθυνση
  • ΑΦΜ στη χώρα του, και ΑΦΜ στην Ελλάδα, εφ’ όσον διαθέτει
  • αποδεικτικό εισοδήματος
  • υπόδειγμα υπογραφής (συνεπώς αυτοπρόσωπη παρουσία του υποψήφιου δικαιούχου τουλάχιστον για μία φορά)

Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να προκύπτουν από επίσημα έγγραφα που δεν μπορούν να παραποιηθούν, για αυτό οι τράπεζες ζητούν πρόσφατους λογαριασμούς ηλεκτρικού ή τηλεφώνου ή νερού, ή μισθωτήριο ή αντίγραφα μισθοδοσίας, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ.

Επίσης, επειδή τα παραπάνω είναι αλλοδαπά έγγραφα, προκειμένου να είναι βέβαιη η τράπεζα για τη γνησιότητά τους, ζητά apostille (αυτό συνεπάγεται πρόσθεση δυσκολία, καθώς ο αλλοδαπός, ανάλογα με το τι ισχύει στη χώρα του, θα πρέπει να πάει είτε σε υπηρεσία του Δήμου, είτε σε Ειρηνοδικείο, είτε σε συμβολαιογράφο που θα του επικυρώσει ακριβή αντίγραφα από τα παραπάνω έγγραφα και μετά θα βάλει apostille στην υπογραφή του συμβολαιογράφου κλπ).

Κάθε τράπεζα, μπορεί να διαφοροποιείται κάπως σε σχέση με το τι ζητάει, αλλά η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί τα παραπάνω.

Τέλος, λόγω επιβολής των capital control, επισημαίνεται ότι προκειμένου να ανοίξει ένας αλλοδαπός λογαριασμό στην Ελλάδα, πρέπει να καταθέσει σε αυτόν με μεταφορά από το εξωτερικό το ποσό των 10.000 €.

error: Content is protected !!